Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Deklarace

Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením

Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením

Deklarace byla vyhlášena na Valném shromáždění OSN dne 20. prosince 1971.

Kodex správné praxe týkající se práv a kvality života lidí s roztroušenou sklerózou

Kodex správné praxe týkající se práv a kvality života lidí s roztroušenou sklerózou

Na základě petice podané britskou občankou s roztroušenou sklerózou, Louise McVay, Evropský parlament v prosinci 2003 schválil zprávu, které se dostalo aktivní podpory ze strany Evropské platformy pro roztroušenou sklerózu (EMSP) a všech společností pro roztroušenou sklerózu v EU. Při přípravě této zprávy byly využity informace, které poskytla Ministerstva zdravotnictví většiny členských států EU.

Charta základních práv Evropské unie

Charta základních práv Evropské unie

V článku 26 Práva postižených se uvádí, že Unie uznává a respektuje právo postižených na opatření, která jim mají zajistit nezávislost, společenskou a profesní integraci a účast na životě společnosti.

Práva pacientů (etický kodex)

Práva pacientů (etický kodex)

Etický kodex "Práva pacientů" navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky. Tato práva pacientů jsou prohlášena za platná dnem 25.února 1992.

Charta práv dětí v nemocnici

Charta práv dětí v nemocnici

Dokument schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 1993.

Charta práv a svobod starších občanů

Charta práv a svobod starších občanů

Chartu práv a svobod starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby, vypracovala francouzská Národní nadace pro gerontologii ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Francie v roce 1966.

Charta práv tělesně postižených osob

Charta práv tělesně postižených osob

Chartu práv a povinností tělesně postižených vydalo vlivné Francouzské sdružení tělesně postižených (Association des Paralysés de France, APF).

Charta o přístupu k dopravním službám a k dopravní infrastruktuře

Charta o přístupu k dopravním službám a k dopravní infrastruktuře

Chartu o přístupu k dopravním službám a k dopravní infrastruktuře přijala Rada ministrů CEMT (Evropské konference ministrů dopravy) v průběhu dvoudenního jednání ve Varšavě, které se uskutečnilo 19. a 20. května 1999.

Evropská deklarace o právech hluchoslepých lidí

Evropská deklarace o právech hluchoslepých lidí

Evropský parlament dne 1. dubna 2004 přijal a vyhlásil oficiální dokument nazvaný "Písemné prohlášení o právech hluchoslepých lidí". Jeho český překlad je uveden komentářem Jana Jakeše z VIA Sdružení hluchoslepých o vzniku této deklarace.

Charta práv umírajících

Charta práv umírajících

Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ Text tohoto Doporučení byl přijat Parlamentním shromážděním 25. června roku 1999 na jeho 24. zasedání převážnou většinou hlasů, kdy 6 hlasů bylo proti.

Mezinárodní dokumenty

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace a pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva. Zavazuje smluvní strany nejenom k přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip, ale také k zajištění toho, aby v praktickém životě docházelo k lepší integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.

Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Pravidla byla schválena Valným shromážděním OSN 28. října 1993. Představují velmi důležitý dokument, který mohou organizace zdravotně postižených osob využít při kampaních za rovnoprávnost. Nemají ovšem platnost mezinárodního práva a nejsou ani antidiskriminační legislativou.

Charta pro 3. tisíciletí

Charta pro 3. tisíciletí

Tato Charta byla schválena na shromáždění Rehabilitation International v Londýně, Velká Británie, 9. září 1999.

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2020 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |