Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Kdo podá návrh na předběžné opatření o zastavení distribuce sKarty?

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) neuspěla se svým podáním návrhu na předběžné opatření o zastavení distribuce karty sociálních systémů (sKarta), který podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Rozhodnutí soudu v zásadě říká, že NRZP ČR nemůže takový návrh podat, neboť organizaci se žádná újma neděje. Takový návrh by mohla vznést pouze fyzická osoba, která již byla donucena převzít kartu sociálních systémů a jejím převzetím se dostala do obtíží – například tím, že uživatel není schopen použít bankomatu či najít v dostatečné blízkosti bezbariérovou pobočku České spořitelny. Pokud se již někdo ocitl v takové situaci a odhodlá se k podání žaloby v této věci, NRZP ČR je připravena pomoci při formulaci žaloby i k provedení jednotlivých formálních kroků.

Kdo podá návrh na předběžné opatření o zastavení distribuce sKarty?

Předseda NRZP ČR Václav Krása shrnuje i další události, které se odehrály v posledním období. Senát ČR na své poslední schůzi projednal v prvním čtení návrh zákona místopředsedy Senátu ČR Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákony, související se zavedením Karty sociálních systémů. Tento zákon byl připraven na základě iniciace NRZP ČR. Navrhovanou právní úpravou se omezuje platební funkce sKarty pouze na oblast dávek pomoci v hmotné nouzi. To znamená, že platební funkce karty by se zrušila v oblasti dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Pokud by se podařilo tento zákon prosadit, nebyl by žádný problém se zasíláním dávek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím poštovních poukázek, či přímo na bankovní účty jednotlivých příjemců dávek. Senát ČR ještě tento zákon musí projednat v dalších čteních a po té jej bude projednávat Poslanecká sněmovna, kde samozřejmě jeho schválení bude poměrně složitou věcí.

V Senátu ČR byl také projednán v závěrečných čteních zákon, který upravuje souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, poskytování příspěvku na mobilitu i osobám v ústavní péči, poskytování příspěvku na závěsné dopravní systémy a schodišťové plošiny. K tomuto zákonu byl přijat pozměňovací návrh senátorky Boženy Sekaninové, který také iniciovala NRZP ČR. Pozměňovací návrh konstatuje, že využívání všech funkcí Karty sociálních systémů je pro držitele karty bezplatné. Je to další opatření, které má zabezpečit, že občané nebudou obtěžováni poplatky, pokud se rozhodnou, že budou chtít posílat dávky poštovní poukázkou. Snažíme se bojovat všemi dostupnými prostředky proti platební funkci Karty sociálních systémů. Chceme zachovat co největší komfort a Karty sociálních systémů jsou pro většinu příjemců dávek pouze komplikací.

Začátkem minulého týdne se NRZP ČR obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se žádostí o prošetření, zda uzavření smlouvy o Kartě sociálních systémů mezi Českou spořitelnou, a.s. a MPSV ČR, bez předchozího uveřejnění koncesního/zadávacího řízení, není v rozporu s ustanoveními právních předpisů, jako jsou zákon o veřejných zakázkách, koncesní zákon či obchodní zákoník. NRZP ČR si nechala vypracovat právní rozbor této situace a na základě tohoto právního rozboru jsme přistoupili k tomuto kroku.

NRZP ČR, společně se Svazem pacientů ČR a Odborovým svazem pracovníků zdravotnictví a sociální péče ČR, nadále vyvíjí aktivity proti některým krokům Ministerstva zdravotnictví ČR. Především nás velmi znepokojuje situace při uzavírání nových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými zdravotnickými zařízeními, a to především nemocnicemi. Zdá se, že zdravotní pojišťovny chtějí výrazně omezit počet nemocničních zařízení, což může ublížit lidem, kteří mají problémy s pohybem a orientací. Prodloužení dojezdových vzdáleností do nemocnic může významným způsobem zhoršit dostupnost zdravotní péče. Domníváme se, že není nutné radikálně snižovat počet lůžek, neboť náš počet lůžek ve zdravotnických zařízeních odpovídá průměru v zemích EU. Ministerstvo zdravotnictví předalo k projednání návrh Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotní péče. Ministerstvo sice provedlo v tomto návrhu drobné dílčí změny, ty však nejsou takového charakteru, aby významným způsobem nebyla snížena dostupnost zdravotní péče, především pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Bylo by dobré, kdybyste i nadále psali ministrovi L. Hegerovi o potížích, které Vám může výše uvedené Nařízení vlády způsobit.

Zdroj:www.helpnet.cz

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2020 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |