Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Novinky

Aktuální informace o změnách zákonů a vyhlášek, články o nových sociálních službách, kompenzačních pomůckách a výrobcích pro osoby se zdravotním postižením.

Dokumenty

Najdete zde mezinárodní dokumenty, které se dotýkají osob se zdravotním postižením, dokumenty přijaté Vládou České republiky a dokumenty organizací zdravotně postižených.

Legislativa

Přehled nejdůležitějších platných zákonů a vyhlášek, které se dotýkají lidí se zdravotně sociálními problémy, včetně odkazů na jejich plné znění.

Informační portály

Nejdůležitější informační portály se zdravotně-sociální problematikou. Najdete zde internetové stránky, které se nezabývají pouze jednou oblastí nebo diagnózou.

Zrakové postižení

Základní informace o problémech lidí se zrakovým postižením.

Sluchové postižení

Nejdůležitější internetové servery k problematice neslyšících.

Tělesné postižení

Internetové zdroje informací o postižení kostí, páteře a svalů.

Mentální postižení

Zdroje informací a organizace nabízející pomoc pro lidi s mentálním postižením.

Vnitřní nemoci

Odkazy na webové stránky k řadě jednotlivých vnitřních onemocnění.

Kombinované postižení

Informace o skupinách lidí postižených s více vadami.

Duševní nemoci

Zdroje informaci pro lidi s duševním onemocněním a jejich blízké.

Rodiče a děti se ZP

Cesty k informacím a pomoci pro rodiče postižených dětí.

Senioři

Přehled o webech a organizacích pomáhajících seniorům.

Invalidní důchody

Invalidní důchody

Novinky v legislativě

Vyplácení invalidních důchodů se stávalo v posledních měsících velmi diskutovaným tématem. Minulá vláda považovala zdravotně postižené takřka za příživníky, kteří parazitují na této společnosti. Jejím hlavním cílem bylo omezit jejich počet, aniž by jim nabídla jakoukoliv jinou záruku existence. Už tak přísné podmínky pro přiznání invalidity se snažila zpřísnit různými nařízeními a úředními postupy, které z handicapovaných učiní pomocí úředního razítka “zdravé lidi“, kteří vlastně invalidní důchod nepotřebují. I když společně doufáme, že nová vládní koalice bude k postiženým shovívavější, je dobré se s podmínkami přidělování invalidních důchodů blíže seznámit, abychom se u příslušné komise nenechali zaskočit.

detail
Legislativa od 1. ledna 2014

Legislativa od 1. ledna 2014

Novinky v legislativě
Od 1. ledna 2014 vstoupila v platnost novela zákona č. 329/2011 Sb., ve znění 313/2013 Sb., kterou se upravují podmínky pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením pro psychicky nemocné lidi. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem "TP" (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav,kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.
detail
Kdo podá návrh na předběžné opatření o zastavení distribuce sKarty?

Kdo podá návrh na předběžné opatření o zastavení distribuce sKarty?

Novinky v legislativě

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) neuspěla se svým podáním návrhu na předběžné opatření o zastavení distribuce karty sociálních systémů (sKarta), který podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Rozhodnutí soudu v zásadě říká, že NRZP ČR nemůže takový návrh podat, neboť organizaci se žádná újma neděje. Takový návrh by mohla vznést pouze fyzická osoba, která již byla donucena převzít kartu sociálních systémů a jejím převzetím se dostala do obtíží – například tím, že uživatel není schopen použít bankomatu či najít v dostatečné blízkosti bezbariérovou pobočku České spořitelny. Pokud se již někdo ocitl v takové situaci a odhodlá se k podání žaloby v této věci, NRZP ČR je připravena pomoci při formulaci žaloby i k provedení jednotlivých formálních kroků.

detail

Servis je tu pro vás

internetový portál Helpnet

Rubrika SERVIS byla vytvořena ve spolupráci s internetovým portálem Helpnet.

www.helpnet.cz

Doporučit dál:

Servis - rubriky

Novinky v legislativě

Aktuální informace ze zdravotně-sociální oblasti - nové služby, zdravotní pomůcky...

Dokumenty

Mezinárodní deklarace a úmluvy dotýkající se osob se zdravotními a sociálními problémy

Legislativa

České zákony a vyhlášky, které upravují oblast lidských práv a zdravotně-sociálních služeb

Informační portály

Webové rozcestníky

Zrakové postižení

Základní informace o problémech lidí se zrakovým postižením.

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2020 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |