Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

CDZ v Praze na Proseku navštívili ministři

25. 9. 2018

Ve čtvrtek 20.9 bylo Centrum duševního zdraví na pražském Proseku svědkem významné události v oblasti psychiatrie. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové zde slavnostně zahájil provoz pěti Center duševního zdraví právě v Praze na Proseku, dále v pražských Strašnicích, v Brně, Přerově a v Havlíčkově Brodě. Smyslem těchto center je pomáhat pacientům s duševním onemocněním v jejich domácím prostředí. Tuto pomoc poskytují terénní zdravotně sociální týmy.

CDZ v Praze na Proseku navštívili ministři

,,Jedná se o zásadní průlom v reformě psychiatrie. Zaměstnanci centra začnou dojíždět za svými klienty do jejich domácího prostředí a pomáhat jim začlenit se do běžného života, například i při jednání s úřady, školou či s hledáním zaměstnání. Cílem je, aby pacienti díky této podpoře nemuseli být hospitalizováni a mohli při léčbě pobývat doma, fungovat maximálně samostatně a zároveň zůstali aktivně zapojeni ve společnosti" vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

,,Centra duševního zdraví vnímám jako zásadní krok dopředu v komunikaci problémů sociálně zdravotního pomezí mezi resorty zdravotnictví a práce. Jsem přesvědčena, že to povede k významnému zvýšení kvality péče o pacienta i k pozitivnímu dopadu do systému sociálního pojištění." uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Týmy CDZ jsou složeny nejen ze sociálních i zdravotních pracovníků, ale i z tzv. peer-konzultantů, tj. z lidí z vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Svým klientům poskytují mobilní, ambulantní, krizové a denní služby a to nejen přímo v centrech, ale a to především i u nich doma, nebo kdekoli v jejich běžném prostředí.

,,Funkcí center je prevence hospitalizací pacientů či jejich zkrácení, včasný záchyt rozvoje vážného onemocnění, rehabilitace a nápomoc k opětovnému začlenění dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. Právě lidé s vážným duševním onemocněním totiž dnes stráví většinu své léčby hospitalizací, což jim znemožňuje běžné fungování ve společnosti a následné uzdravení. Právě Centra duševního zdraví to změní." uvedla qestorka reformy psychiatrické péče Dita Protopopová z Ministerstva zdravotnictví.

Centra budou v jednotlivých regionech spolupracovat s dalšími službami, především v oblasti zaměstnávání, bydlení, vzdělávání i volnočasových aktivit.

,,Pracujeme formou případového vedení a klientům poskytujeme flexibilní, individualizovanou a nepřetržitou službu. Jsme přesvědčeni, že díky trvalé péči a včasné pomoci se klient nebude propadat do hlubokých krizí a významně klesne potřeba dlouhodobých hospitalizací." doplnil ředitel Centra duševního zdraví Praha 9-Prosek Jan Drobný.

Luboš Hora-Kladno

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2020 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |