Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

V Praze vznikla svépomocná skupina pro lidi s duševním onemocněním

15. 8. 2018

Spolek Dobré místo realizuje od června letošního roku (2018) projekt „Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním“. Jde o tříletý projekt, jehož hlavní náplní je terénní práce deseti vyškolených peer konzultantů. V každém roce se do projektu zapojí nová desítka peerů.  Prvních deset peer konzultantů je zaměstnáno v Dobrém místě od července 2018. V červnu 2019 projde školením pro peer konzultanty dalších deset lidí a poslední skupina peerů se připraví na práci v terénu v červnu roku 2020. Projekt končí na konci května roku 2021.

V Praze vznikla svépomocná skupina pro lidi s duševním onemocněním

Cílem projektu je vytvořit fungující svépomocnou skupinu lidí se zkušeností s duševním onemocněním, která bude pomáhat dalším psychicky nemocným lidem. Budou se vzájemně motivovat, povzbuzovat, sdílet  své problémy, budou se společně věnovat seberozvojovým aktivitám. Zázemí pro vzájemnou podporu a komunikaci je vytvořeno v prostorách Dobrého místa, z.s.

Více než 400 lidí s vážným duševním onemocněním může získat díky aktivitám svépomocné skupiny podporu, inspiraci, příležitost k uplatnění vlastní tvořivosti a větší kontrolu nad svým životem a zdravotním stavem. Aktivity, které Dobré místo, z.s. nabízí, se pohybují na poli společensko - kulturních a sportovních aktivit (viz rozpis níže). Probíhají jak v prostorách Dobrého místa, z.s., tak v terénu (např. návštěvy galerií, muzeí, společné výlety, apod.)

Během tří let získá třicet vyškolených peer konzultantů praxi (zaměstnání na 0,5 úvazku) v multidisciplinárním týmu poskytujícím terénní péči lidem s vážným duševním onemocněním nebo  zkušenost s prací peer konzultantů na odděleních Psychiatrické nemocnice Bohnice (formou několikaměsíční stáže, podle individuálních předpokladů a možností). Tato kvalifikace a praxe jim zvýší možnost, aby se jako peer konzultanti uplatnili na trhu práce.

Také většina realizačního týmu a lektorů jednotlivých aktivit jsou lidé s duševním onemocněním. Získaná praxe a zkušenosti umožní i jim, aby se po skončení projektu snáze uplatnili na pracovním trhu.

Klienti, tedy lidé s duševním onemocněním žijící v Praze, kterým budou peer konzultanti pomáhat, tak získají možnost lépe se integrovat do běžného života a mohou snadněji najít pracovní uplatnění. Zlepší se kvalita jejich života, získají potřebné informace i pomoc při řešení životních situací. To se, v ideálním případě, odrazí také na zlepšení jejich zdravotního stavu a menší potřebě ústavní péče. Někteří z klientů v prvních dvou letech realizace projektu mohou využít příležitosti, aby se do následující fáze projektu zapojili jako peer konzultanti.

Svépomocná skupina lidí se zkušeností s duševním onemocněním pomůže najít přátelské a nediskriminující prostředí pacientům propuštěným z nemocnice, nabídne jim podpůrné aktivity pro další vlastní rozvoj a usnadní jim přechod do běžného života. 

Odkaz na facebookovou skupinu: Svépomocná skupina lidí se zkušeností s duševním onemocněním

Facebook spolku Dobré místo, z. s.

Dobré Místo, z. s.

Dobré Místo, z. s.

Dobré místo, z.s. je nezisková organizace (dříve občanské sdružení, nyní spolek). Naším posláním je začleňovat lidi se zdravotním postižením na trh práce, nabízíme jim chráněné prostředí redakce webového portálu www.LideMeziLidmi.cz i práci v rámci dalších aktivit sdružení. Naším mottem je individuální přístup k zaměstnancům, vycházíme vstříc zdravotním specifikům i pracovním možnostem každého. Našimi zaměstnanci jsou z větší části lidé, kteří mají zkušenosti s duševní nemocí a to včetně těch těžších, jako je schizofrenie a jiné psychotické poruchy. Z toho vychází naše úzká spolupráce s řadou dalších organizací a institucí věnujících se duševně nemocným.

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2020 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |