Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Psychoterapeutický výcvik

3. 3. 2020

Na Husitské teologické fakultě UK v Praze již několik let probíhá Psychoterapeutický výcvik ve skupině pod vedením PhDr. Miloslava Čedíka. Měla jsem také možnost navštěvovat v roce 2015 a 2016 tento specializovaný výcvik. Většinou šlo o grafické vyjádření kresbou na určité zadané téma, které se poté rozebíralo studenty ve skupině. Podobnou formou probíhá komunitní setkávání klientů s duševním onemocněním třeba v Psychiatrické nemocnici v Praze Bohnicích.

Psychoterapeutický výcvik

Psychoterapeutický výcvik je výukový a výcvikový proces, při kterém se z laika stává kvalifikovaný psychoterapeut. Výcvik vedou lektoři té které psychoterapeutické školy. Má několik částí: sebezkušenostní (zážitková) část (skupinová a individuální), výklad teorie, práce s klientem pod supervizí, závěrečná práce či zkouška.

V sebezkušenostní (zážitkové) části adept sám na sobě zakouší postupy vlastní psychoterapeutickému směru, který studuje, sám de facto podstupuje částečnou psychoterapii. Děje se tak postupem, který výstižně popisuje odposlechnutá laická definice: „Budoucí terapeuti sedí v kruhu a baví se o věcech, o kterých se ve slušné společnosti nemluví.“ V teorii se dozví něco z historie studovaného psychoterapeutického směru. Závěrečná práce obvykle zahrnuje kazuistiku. Po skončení psychoterapeutického výcviku obdrží absolvent osvědčení a je mu umožněno po splnění eventuálních dalších podmínek, své kvalifikace využívat ku prospěchu svému i jiných.

PhDr.Miloslav Čedík speciální pedagog – etoped, psychoterapeut, akreditovaný supervizor ČIS a EAS, vysokoškolský učitel, akreditovaný videotrenér, lektor, akreditovaný certifikátor pro oblast primární prevence. Psychoterapeut a poradce pro komplikované klienty oddělení péče o rodinu, Městská část Praha 12.

Text a foto: Blesk, archiv foto studentek od Lenky Novákové
Mgr. Lenka Nováková

Mgr. Lenka Nováková

Původním povoláním zootechnička, má velmi kladný vztah ke zvířatům, což je vidět i v její výtvarné tvorbě. Postupně během života prošla řadou zaměstnání. Aktuálně pracuje pro Dobré místo, o.s. }

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |