Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.
Sociální rehabilitace Zahrada

Sociální rehabilitace Zahrada

Duševní nemoci

Sociální rehabilitace ZAHRADA je nejmladší službou Oblastní charity Kroměříž. Tato služba vznikla v rámci projektu evropského sociálníhofondu pod názvem „Život za plotem“ a svou činnost zahájila dne 1. 7. 2011.

Partnerem projektu byla Psychiatrická nemocnice v Kroměříži a projekt byl ukončen 31. 12. 2013.

detail
Tragická smrt šestnáctiletého chlapce má kořeny v zanedbávání péče o duševně nemocné

Tragická smrt šestnáctiletého chlapce má kořeny v zanedbávání péče o duševně nemocné

Duševní nemoci

Zpráva o smrti šestnáctiletého chlapce, který bránil napadenou spolužačku a sám se stal obětí útoku duševně nemocné ženy, nás hluboce zasáhla. S velkou lítostí nad zmařením života mladého člověka a nad bolestí pozůstalých, musíme upozornit na hlubší příčiny toho, co se stalo. Do naší skupiny, která se dlouhodobě zasazuje o transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v České republice, patří zástupci lékařů, pacientů, jejich rodinných příslušníků a také poskytovatelů zdravotně-sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Sdílíme pobouření veřejnosti i přesvědčení většiny lidí, že je nutné něco udělat, aby se podobným tragédiím zabránilo.

detail
Zahrada 2000 o.s.

Zahrada 2000 o.s.

Duševní nemoci

Občanské sdružení Zahrada 2000 vzniklo v roce 1998 pro potřeby osob s duševním onemocněním v regionu Jeseník, v roce 2013 tedy oslavila již 15 let svého fungování. Náplní činnosti této organizace je umožnění duševně nemocným lidem „návrat zpět do života“, podpora při začlenění a uplatnění se v lidské společnosti a pomoc se zdoláváním překážek, které se vyskytly v důsledku jejich onemocnění. Cílem je tedy zajištění komplexních služeb po propuštění osob s duševním onemocněním z psychiatrických léčeben či jiného druhu lůžkové péče a doplnění ambulantní léčby s cílem udržet uživatele v jejich domácím prostředí a zvýšit kvalitu jejich života.

detail
Domino České Budějovice

Domino České Budějovice

Duševní nemoci

Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním Městské charity České Budějovice poskytuje následnou péči a nabízí prostor pro setkávání. Jejím cílem je podporovat, rozvíjet a udržovat soběstačnost a samostatnost lidí s duševním onemocněním, zvyšovat jejich sociální začlenění a předcházet jejich umisťování do sociálních či zdravotních ústavních zařízení. V neposlední řadě je snahou Domina podporovat jejich aktivní způsob trávení volného času a stabilizovat jejich psychické zdraví. Nabízí také sociální poradenství, návštěvy domácností uživatelů, dopomoc při zařizování osobních věcí (úřední záležitosti, nákupy, atd.). Snaží se také spolupracovat s rodinou uživatele služeb. Veškeré služby Domina jsou poskytovány bezplatně podle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách.

detail
Česká asociace pro psychické zdraví

Česká asociace pro psychické zdraví

Duševní nemoci
Byla založena v roce 1996 jako občanské sdružení uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých, poskytovatelů této péče a širší veřejnosti. ČAPZ je otevřená jednotlivcům i organizacím, laikům i odborníkům různých profesí v oblasti péče o duševní zdraví, uživatelům této péče, jejich rodinným příslušníkům a blízkým, všem, které tato oblast zajímá. Více na http://www.capz.cz
detail
Občanské sdružení Kaleidoskop

Občanské sdružení Kaleidoskop

Duševní nemoci

Občanské sdružení Kaleidoskop je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s poruchou osobnosti a jejich blízkým. Naším cílem a snahou je zlepšit kvalitu života našich klientů, pomoci jim plnohodnotně se začlenit do společnosti a vést a rozvíjet běžný způsob života. Za tímto účelem provozujeme v Praze terapeutickou komunitu a odborné sociální poradenství v Ambulanci Kaleidoskop. Více na www.kaleidoskop-os.cz.

detail
Iskérka

Iskérka

Duševní nemoci

Občanské sdružení Iskérka je nezisková organizace z Rožnova pod Radhoštěm. Provozuje Sociální centrum denních aktivit Iskérka, kde poskytuje službu sociální rehabilitaci. Služba je určena dospělým lidem, kteří se dostali do psychické krize vlivem své životní situace, zdravotního stavu, dlouhodobé absence zaměstnání, sociální izolace a dlouhodobě duševně nemocným, starším 18 let. Služba v centru je bezplatná. Pro veřejnost pořádá od roku 2005 Týdny pro duševní zdraví, kterými informuje veřejnost o problematice duševně nemocných, snaží se bourat mýty, mylné představy a předsudky, kterými je tato problematika zatížena. Snaží se přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti.

detail
FOKUS PRAHA

FOKUS PRAHA

Duševní nemoci
Jsme nestátní nezisková organizace s tradicí od roku 1990 sdružující psychoterapeuty, socioterapeuty, pracovní terapeuty, psychology, sociální pracovníky a další pracovníky včetně dobrovolníků. Nabízíme komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách. Hájíme práva a zájmy lidí s duševní nemocí. Snažíme se, aby od nás každý klient odcházel vyrovnanější, silnější ve svých vlastních schopnostech a lépe vybavený pro praktický život. Svoji práci děláme profesionálně a s úctou a respektem ke každému.http://www.fokus-praha.cz/
detail
FOKUS VYSOČINA

FOKUS VYSOČINA

Duševní nemoci
Jen pomalu se prosazuje myšlenka, že duševně nemocní lidé potřebují nejen kvalitní lékařskou péči, ale i mnohostrannou a účinnou podporu při zvládání vlastního života. Právě o to se FOKUS Vysočina snaží - poskytovat individuální pomoc uživatelům v jejich přirozeném prostředí.
Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.http://www.fokusvysocina.cz/
detail
Jurta o. s.

Jurta o. s.

Duševní nemoci
Posláním služby Sociální rehabilitace Občanského sdružení Jurta je poskytnout lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu při přípravě na pracovní uplatnění na otevřeném pracovním trhu – zejména podporu rozvoje potřebných dovedností a podporu zvýšení úrovně soběstačnosti. http://www.jurta.cz
detail
KOLUMBUS, o.s.

KOLUMBUS, o.s.

Duševní nemoci
Sdružení uživatelů služeb duševního zdraví KOLUMBUS je občanské sdružení, které sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb psychiatrické péče. Cílem sdružení je především chránit práva duševně nemocných v České republice a zkvalitnit život uživatelů. Sdružení usiluje o dosažení sociální spravedlnosti pro uživatele. http://www.os-kolumbus.org
detail
GREEN DOORS, o.s.

GREEN DOORS, o.s.

Duševní nemoci
Občanské sdružení Green Doors je nestátní, nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Zaměřujeme se především na práci s mladými, krátkodobě nemocnými klienty, které podporujeme v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života. Rolí Green Doors v tomto systému je poskytovat klientům komplexní podporu v oblasti přípravy na práci. Snažíme se co nejvíce propojovat sociální služby s životem v komunitě. Vycházíme z myšlenky, že obeznámenost veřejnosti s problematikou duševního zdraví usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného zaměstnání či do školy. Pořádáme kulturní a osvětové akce, realizujeme takové projekty, kde je propojena rehabilitace se službami pro širokou veřejnost (kavárny, restaurace). http://www.greendoors.cz
detail
MENS SANA o. s.

MENS SANA o. s.

Duševní nemoci
Jsme nestátní nezisková organizace a naší snahou je vytvářet podporu a pomoc lidem s duševním onemocněním a psychosociálními problémy, jejím rodinným příslušníkům a osobám jim blízkým. Cílem naší organizace je zvýšení anebo alespoň udržení kvality života lidí s duševním onemocněním. MENS SANA o.s. poskytuje dlouhodobou podporu lidem při řešení náročných životních situací, psychologické a sociální poradenství, terénní služby, podporu bydlení, sociální rehabilitaci, skupinové terapie, vzdělávací programy, tvůrčí a pohybové programy pro volný čas, arteterapii, muzikoterapii a psychoterapii. Více se o nás dozvíte na následujících odkazech. http://www.menssana.cz/
detail

Integra Haná

Duševní nemoci
Poskytování kompletní zdravotnické péče o duševně nemocné osoby. http://www.ih.euweb.cz
detail
Sdružení Práh

Sdružení Práh

Duševní nemoci
BRNO. Posláním Centra denních služeb je poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém mohou lidé s duševním onemocněním z Brna a okolí zvyšovat svoji samostatnost, sociální dovednosti, smysluplně využívat volný čas.www.prah-brno.cz
detail
Sociálně terapeutická keramická dílna FOKUS Liberec

Sociálně terapeutická keramická dílna FOKUS Liberec

Duševní nemoci
Služba sociálně terapeutické dílny Fokus Liberec usiluje formou pracovní rehabilitace o získání, obnovení, zdokonalení a zvýšení dovedností a schopností potřebných pro pracovní uplatnění osob s duševním onemocněním, a tím tak předchází jejich sociální izolaci a přispívá k sociálnímu začleňování. Více zde: http://fokuslbc-chkd.webnode.cz/
detail
FOKUS Turnov

FOKUS Turnov

Duševní nemoci
Osobní asistence. Sociálně terapeutická dílna. nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti.
Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce, schopnosti sebeobsluhy a komunikaci s ostatními. Pomáháme tak s organizací dne a nabízíme možnosti, jak využít volný čas. http://www.fokusturnov.cz/
detail
FOKUS Opava

FOKUS Opava

Duševní nemoci
Je dobrovolným a nepolitickým sdružením, které sdružuje širokou odbornou i laickou veřejnost v oblasti péče o duševně nemocné a mentálně postižené a ve své činnosti vychází zejména z potřeb a zájmů duševně nemocných a mentálně postižených. www.fokusopava.cz
detail
ANIMA VIVA o. s.

ANIMA VIVA o. s.

Duševní nemoci
Opava a Ostrava. Současným posláním sdružení ANIMA VIVA o. s. je na území Moravskoslezského kraje poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním a od srpna 2011 také s mentálním postižením, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým v přijetí života s duševní nemocí či mentálním handicapem, pomáhat jim zvládnout zapojení se do běžného života a zamezit jejich sociálnímu vyloučení. Působíme na území Moravskoslezského kraje a nabízíme sociální poradenství, sociální a pracovní rehabilitaci, přípravu k zaměstnání, vzdělávání, náplň volného času a klubové aktivity. www.animaviva.cz
detail
BAOBAB, o.s.

BAOBAB, o.s.

Duševní nemoci
Občanské sdružení Baobab je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1997. Účelem založení organizace byla reakce na potřebu vyplnění mezery v poskytování komunitních sociálně rehabilitačních aktivit pro osoby s duševním onemocněním. Víceletá činnost přivedla sdružení přes svoji historii k poskytování ucelené sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, především psychotického okruhu. Občanské sdružení Baobab působí v Praze a v Kladně. V Praze se poskytují 4 registrované sociální služby a 5 doplňkových sociálních služeb. Dále v Praze také podporujeme svépomocnou skupinu LSD. V Kladně je nyní realizován nově od roku 2010 projekt „ Podporované zaměstnávání lidí s duševní nemocí“.http://www.osbaobab.cz
detail
Péče o duševní zdraví o.s.

Péče o duševní zdraví o.s.

Duševní nemoci
Občanské sdružení Péče o duševní zdraví více než 15 let pomáhá lidem žít s duševní nemocí. Díky snadné dostupnosti služeb pomůžeme v Pardubickém a Královéhradeckém kraji bezmála 700 lidem ročně, aby mohli žít spokojeně, samostatně a zvládali běžný život ve společnosti. Pomáháme lidem s vážnými duševními nemocemi, jako je schizofrenie, řešit sociální problémy a učíme je praktickým dovednostem potřebným pro život. Střediska: Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou.http://www.pdz.cz/
detail
FOKUS České Budějovice

FOKUS České Budějovice

Duševní nemoci
Služba zahrnuje skupinové aktivity a individuální pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním a to jak ambulantní tak v terénu. Nabízíme poradenství pro uživatele služeb a pro blízké osoby, vzdělávací a aktivizační činnosti, podporu rozvoje a trénink dovedností, doprovody, zprostředkování dalších služeb. Sociálně terapeutická dílna – Ateliér Kočka www.fokus-cb.cz
detail
FOKUS Tábor

FOKUS Tábor

Duševní nemoci
Podpora lidí s duševním onemocněním z táborského regionu v rozvíjení takových schopností a dovedností, které jsou nezbytné pro samostatný, nezávislý a soběstačný život v běžných podmínkách společnosti. Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním starší 18 let.
Kavárna Café FOKUS. Mobilní zahradnická a úklidová dílna. Rukodělná dílna. Textilní dílna. www.fokustabor.cz
detail
FOKUS Písek

FOKUS Písek

Duševní nemoci
Sociální rehabilitace terénní formou: Služba je poskytována především v přirozeném prostředí dle potřeb a přání uživatelů
Sociální rehabilitace ambulantní formou: Služba nabízí nácvik praktických dovedností, komunikace, asertivity a etiky. Umožňuje vzájemné setkávání a sdílení svých zkušeností lidí s podobnými životnými situacemi, navazování nových kontaktů a pomáhá s překonávání problémů spojených s nemocí. Pracoviště Písek a Strakonice. http://www.fokus-pisek.cz/
detail
FOKUS Liberec

FOKUS Liberec

Duševní nemoci
Sociálně aktivizační služby. Posláním služby SAS je dlouhodobá pomoc duševně nemocným zvládat projevy nemoci tak, aby se mohli i nadále žít ve svém přirozeném prostředí nebo se do něho navrátit.
Cílem služby je motivovat zejména hospitalizované klienty k aktivitě při zvládání jejich sociální situace (pomoc při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů, podpora při plánování volného času). Dále udržovat formou terénních a ambulantních služeb kontakt s dlouhodobě hospitalizovanými lidmi a s lidmi, kteří již ukončili jiné služby Fokusu.
Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní lidé z Libereckého kraje, starší 16 let, ochotní pracovat se socioterapeutem na svém individuálním plánu. Poskytujeme službu lidem hospitalizovaným na psychiatrickém oddělení liberecké nemocnice a v psychiatrické léčebně Kosmonosy. Návštěvy v domácnostech nabízíme lidem z města Liberce.
www.fokusliberec.unas.cz
detail
Občanské sdružení VOR: Vzájemnost-Opora-Radost

Občanské sdružení VOR: Vzájemnost-Opora-Radost

Duševní nemoci
Občanské sdružení vzniklo na podzim roku 1998 v rámci projektu MATRA II, což je Přechodný sociální program pro střední a východní Evropu financovaný holandským Ministerstvem zahraničních věcí. Občanské sdružení VOR (vzájemnost - opora - radost), bylo založeno profesionály pracujícími na poli péče o duševní zdraví z potřeby doplnit chybějící články služeb v péči o duševně nemocné. Vytváří se tak prostor ke vzniku nových chybějících druhů péče na pomezí sociální a zdravotní oblasti, které v současné době stát nezřizuje ani negarantuje.http://www.os-vor.cz/
detail
Charita Frýdek-Místek (Terénní služba Zoom)

Charita Frýdek-Místek (Terénní služba Zoom)

Duševní nemoci
Posláním terénní služby ZOOM ve Frýdku-Místku je poskytování sociálních služeb lidem s chronickým duševním onemocněním, snažit se minimalizovat negativní důsledky způsobu života a společně hledat řešení jejich obtížné sociální situace. Služba vyhledává a kontaktuje rizikové osoby a skupiny v místech a v době, kde se obvykle zdržují. Smyslem služby je umožnit klientovi setrvávat co nejdéle v jeho přirozeném prostředí, podporovat jeho soběstačnost, napomáhat k sociálnímu začlenění a upevňovat jeho sociální kontakty.http://fm.charita.cz/zoom
detail
Andělská křídla o. s.

Andělská křídla o. s.

Duševní nemoci
Komunita lidí s některou z forem duševního onemocnění. http://www.andelska-kridla.websnadno.cz/
detail

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2020 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |