Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.
Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

Zrakové postižení
Sdružuje rodiny dětí s těžkým postižením zraku, jejich přátele a pedagogy, kteří se věnují vzdělávání těchto dětí. Realizuje svépomocné aktivity při prosazování potřeb nevidomých dětí, usnadňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi rodinami navzájem, mezi rodiči a pedagogy jejich dětí. Současné hlavní oblasti činnosti jsou podpora rodin dětí v integrovaném vzdělávání a podpora tvorby knih s hmatovými ilustracemi. www.asociacerodicu.estranky.cz
detail
Nadace Leontinka

Nadace Leontinka

Zrakové postižení
Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Nadace Leontinka shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od partnerů a sponzorů a benefičních akcí. http://www.nadaceleontinka.cz
detail

Tyflocentrum Brno

Zrakové postižení
http://www.centrumpronevidome.cz/cda/
detail

Tyflocentrum Praha

Zrakové postižení
http://praha.tyflocentrum.cz/
detail

Světluška

Zrakové postižení
http://svetluska.centrum.cz
detail

Bílá pastelka

Zrakové postižení
http://www.bilapastelka.cz/
detail

Helppes

Zrakové postižení
http://www.helppes.cz/
detail
Tyflonet.cz

Tyflonet.cz

Zrakové postižení
http://www.tyflonet.cz/
detail

CANIS-HIPO-LAMOTERAPIE

Zrakové postižení
http://sdruzenilamak.webnode.cz
detail

Kafira o.s.

Zrakové postižení
http://www.kafira.cz
detail

Apogeum

Zrakové postižení
Pomoc zrakově postiženým lidem. http://www.apogeum.info/
detail
Tyflonet.cz

Tyflonet.cz

Zrakové postižení
Tyflonet.cz

Tyflonet je informační portál a rozcestník určený jak osobám se zrakovým postižením, tak široké veřejnosti, která se o tuto problematiku zajímá. Informace zde najdou odborníci z pomáhajících profesí, sociální a speciálně pedagogičtí pracovníci, oční lékaři, optici, studenti středních a vysokých škol. Návštěvníci z řad široké veřejnosti, dobrovolníci a příznivci najdou rady, jak lidem se zrakovým postižením pomoci.


detail
Informační systém pro zdravotně postižené BraillNet

Informační systém pro zdravotně postižené BraillNet

Zrakové postižení
Informační systém pro zdravotně postižené BraillNet

Server Braillnet.cz je nejstarším serverem v oblasti zdravotně postižených, který u nás funguje od roku 1996. Kromě rozsáhlých služeb nevidomým uživatelům poskytuje řadu informací také pro jinak zdravotně postižené. Například nejrozsáhlejší databázi humanitárních organizací, speciálních škol pro zdravotně postižené, firem vyrábějících nebo dovážejících kompenzační pomůcky, jejichž záznamy si může daná organizace či škola sama editovat, řadu osvětových článků, akcí a odkazů.

detail
server Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

server Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

Zrakové postižení

Zájemci o problematiku lidí se zrakovým postižením mají usnadněnou situaci, protože většinu nejdůležitějších informací v češtině najdou na dvou místech. Jsou jimi server Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) a informační systém Braillnet, který tato organizace provozuje. Nicméně zajímavé informace se vyskytují občas i na dalších místech.

detail

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2020 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |