Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.
APLA Jižní Morava

APLA Jižní Morava

Mentální postižení

APLA-JM o.s. vznikla v roce 2002 z iniciativy rodičů a odborníků, kteří pracují s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) v JMK. Veškeré aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkvalitnit život lidem s PAS, snažíme se proto všemi prostředky podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s autismem. Poskytujeme sociální služby: osobní asistenci, ranou péči a poradenství, dále širokou nabídku volnočasových aktivit (zájmové kroužky, sobotní výlety, letní tábory, rekondiční pobyty), akreditované vzdělávací kurzy, osvětové a informační akce, pomoc při osvojování pracovních návyků a zaměstnanosti.

www.apla-jm.cz
APLA-JM na Facebooku
detail
Ruka pro život

Ruka pro život

Mentální postižení
Pomáháme všestranně zkvalitňovat život našim dospělým spoluobčanům s mentálním či kombinovaným postižením a usnadňujeme péči o ně jejich rodinám a blízkým. Našim zaměstnancům a spolupracovníkům poskytujeme příležitost vysoce potřebné, smysluplné práce pro nejpotřebnější spoluobčany a prostředí podporující jejich profesionální a lidský růst. Komunitě, ve které působíme, dáváme každému jednotlivci a organizacím příležitost přispět podle individuálních možností pomocí či darem ke spokojenějšímu životu našich potřebných spoluobčanů.
detail
Máme otevřeno?

Máme otevřeno?

Mentální postižení
Podporujeme lidi se speciálními potřebami – převážně s mentálním postižením a autismem – zejména v jejich pracovních a volnočasových aktivitách. Zprostředkováváme jim kontakt s lidmi bez postižení a usilujeme o to, aby co nejvíce z nás „mělo otevřeno“.http://www.mameotevreno.cz
detail
Rytmu o. s.

Rytmu o. s.

Mentální postižení
Sdružení se zaměřuje na děti a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít, vzdělávat se a pracovat mezi svými vrstevníky v běžném prostředí. Projekty realizuje v rámci dvou základních programů: Podporované zaměstnávání a Středisko podpory integrace. Působnost má v Praze, Benešově, Chrudimi, Liberci a Litvínově. http://www.rytmus.org
detail
DOMOV BEZ ZÁMKU

DOMOV BEZ ZÁMKU

Mentální postižení
Dříve Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace, je zařízení zřízené Krajem Vysočina.
Poskytujeme domov osobám (mužům i ženám) s mentálním, případně i kombinovaným postižením nad 18 let věku, kteří potřebují pomoc nebo podporu ostatních.

Nabízíme tyto sociální služby:
- domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 39 uživatelů)
- chráněné bydlení (kapacita 31 uživatelů)
http://www.domovbezzamku.cz/
detail
Inventura o. s.

Inventura o. s.

Mentální postižení
Občanské sdružení Inventura vzniklo v listopadu 2005 s cílem pozměňovat představy veřejnosti o životech lidí s mentálním hendikepem a integrovat tyto lidi do společnosti skrze podporu a zviditelňování jejich umělecké činnosti. Podporujeme umělecké aktivity lidí s mentálním a kombinovaným hendikepem, organizujeme pro ně tvůrčí dílny v Praze i v dalších regionech, spolupracujeme s organizacemi i jednotlivci v zahraničí a představujeme zajímavé tvůrčí projekty české veřejnosti během významných kulturních akcí s mezinárodní účastí. http://inventura.org/
detail
Jurta o. s.

Jurta o. s.

Mentální postižení
Posláním služby Sociální rehabilitace Občanského sdružení Jurta je poskytnout lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu při přípravě na pracovní uplatnění na otevřeném pracovním trhu – zejména podporu rozvoje potřebných dovedností a podporu zvýšení úrovně soběstačnosti. http://www.jurta.cz
detail

CANIS-HIPO-LAMOTERAPIE

Mentální postižení
http://sdruzenilamak.webnode.cz
detail

Canisterapeutické centrum Zlín

Mentální postižení
Zaměřujeme se především na malé klienty, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou nebo jiným mentálním či tělesným postižením. http://www.canisterapie-zlin.cz
detail

Centrum setkávání, o. s.

Mentální postižení
Nabídka rehabilitace, výchovných a kulturně výchovných aktivit i zájmových kroužků pro mentálně postižené. http://www.centrumsetkavani.cz
detail

Ty a Já o.s.

Mentální postižení
http://www.sdruzenityaja.cz/
detail

Pojďte dál

Mentální postižení
http://www.pojdtedal.cz
detail

Sokolík o. s.

Mentální postižení
http://www.sokolik-os.euweb.cz/
detail
FOKUS Turnov

FOKUS Turnov

Mentální postižení
Osobní asistence. Sociálně terapeutická dílna. nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti.
Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce, schopnosti sebeobsluhy a komunikaci s ostatními. Pomáháme tak s organizací dne a nabízíme možnosti, jak využít volný čas. http://www.fokusturnov.cz/
detail

Centrum LADA

Mentální postižení
http://www.centrumlada.cz
detail

Aura Canis

Mentální postižení
http://www.auracanis.cz/
detail

AUTISTIK

Mentální postižení
http://www.volny.cz/autistik
detail

Klub Naděje (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR)

Mentální postižení
Organizování činností pro zdravotně postižené děti předškolního a školního věku s diagnózou tělesného či mentálního postižení. http://www.klub-nadeje.com
detail

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2020 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |