Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.
Rytmu o. s.

Rytmu o. s.

Děti se ZP
Sdružení se zaměřuje na děti a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít, vzdělávat se a pracovat mezi svými vrstevníky v běžném prostředí. Projekty realizuje v rámci dvou základních programů: Podporované zaměstnávání a Středisko podpory integrace. Působnost má v Praze, Benešově, Chrudimi, Liberci a Litvínově. http://www.rytmus.org
detail
Středisko rané péče Tamtam

Středisko rané péče Tamtam

Děti se ZP
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.“ (zákon č. 108/2006 Sb., §54 o sociálních službách). http://www.tamtam-praha.cz
detail
Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči

Děti se ZP
Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytujeme dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče. http://www.ranapece.cz
detail
Komunitní centrum Motýlek

Komunitní centrum Motýlek

Děti se ZP
Sdružení na pomoc dětem s handicapy vzniklo především proto, aby pomáhalo dětem s postižením a jejich rodinám. Věříme, že si zaslouží upřímnou úctu a podporu. Snažíme se být jim nablízku a poskytovat jim pomoc prostřednictvím sociálních a návazných služeb. V Motýlku si mohou vybrat z mnoha aktivit, které dětem s postižením pomáhají smysluplně využít volný čas a také získat potřebné dovednosti k tomu, aby se mohli začlenit mezi vrstevníky. V našich příjemných prostorách našli své místo také rodiče s malými dětmi na mateřské či rodičovské dovolené a starší děti a mládež, které žijí v sociálně ohrožujícím prostředí.http://www.motylek.org
detail
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem

Děti se ZP
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem je otevřené pro všechny děti s chronickým onemocněním - nejedná se tedy pouze o alergiky a astmatiky (těch je však nejvíce - literatura uvádí četnost onemocnění v naší republice vyšší než 20% !), ale i o kluby dětí s poruchou metabolismu tuků, s PKU, s coeliakií apod. U velkého počtu našich členů se onemocnění překrývají, říkáme, že jsou to děti s kombinovanými vadami. I počty těchto dětí značně narůstají.http://www.chronici.cz/
detail
Nadace Leontinka

Nadace Leontinka

Děti se ZP
Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Nadace Leontinka shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od partnerů a sponzorů a benefičních akcí.http://www.nadaceleontinka.cza
detail
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

Děti se ZP
Poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Služby poskytuje dětem od narození do sedmi let na území Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje.http://www.ranapece.eu/liberec
detail

Občanské sdružení D.R.A.K.

Děti se ZP
http://www.sdruzenidrak.org
detail

ALKA, o.p.s.

Děti se ZP
http://www.alkaops.cz
detail

Klub Naděje (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR)

Děti se ZP
Organizování činností pro zdravotně postižené děti předškolního a školního věku s diagnózou tělesného či mentálního postižení. http://www.klub-nadeje.com
detail
Průvodce porodnicemi České republiky

Průvodce porodnicemi České republiky

Děti se ZP

Elektronickou verzi aktuální nabídky služeb v porodnicích ČR připravilo sdružení Aperio. Obsahuje přehled kontaktů, služeb a základních statistických údajů ze 103 porodnic v ČR, možnost vyhledat porodnice podle různých kritérií.

www.aperio.cz/9/budeme-rodit
detail
sdružení Alfa Human Service

sdružení Alfa Human Service

Děti se ZP
www.alfabet.cz

Portál Alfabet provozovaný občanským sdružením Alfa Human Service nabízí rozsáhlý informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Jde o nejkomplexnější takto specializovaný informační zdroj na internetu.


detail
Šance dětem

Šance dětem

Děti se ZP
Šance dětem

Internetový portál nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice. Rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením poskytuje ucelené informace o jednotlivých typech zdravotního postižení a nabízí rodinám i jejich okolí cenné rady, které mohou usnadnit a zlepšit komunikaci s dětmi. Mapuje, na co mají rodiče dětí u své zdravotní pojišťovny nárok a jak mají v řešení nejrůznějších situací postupovat. Inspiruje rodiny k tomu, jak mohou trávit volný čas.


detail

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2020 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |