Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Problematické otázky českých dějin

1. 7. 2020

Mistr Jan Hus - mládí a cesta na kazatelnu

Osobně považuji Mistra Jana Husa za jednu z největších osobností celé české historie. Pokud by někdo chtěl podrobně zmapovat jeho život, kazatelskou i spisovatelskou činnost a především jeho význam pro české dějiny musel by napsat minimálně několikasvazkové dílo. A to i přes fakt, že v tomto měsíci uplyne už 605 let od doby Husovy mučednické smrti a z větší části jeho života máme žel jen malé a navíc útržkovité zprávy. Sám jsem pro Kladenskou universitu III. věku napsal jednu ze svých celkem šesti závěrečných prací, která byla odborníkem vyhodnocena velmi pozitivně.

Ve svém seriálu však musím být hodně stručný a proto uvedu jen ta nejzákladnější fakta. Přesto musím své psaní o Janu Husovi rozdělit pro větší přehlednost do několika částí. Udělal jsem to už u Karla IV., tak u Husa, kterého osobně kladu určitě výš než ..otce vlasti" to musím udělat tím spíš.

Jan Hus se dožil přibližně čtyřiceti pěti let, avšak o prvních dvou třetinách jeho života máme jen řadu dost nevěryhodných informací. Hodnověrných faktů z tohoto období Husova života je jen málo. Navíc se jedná o fakta jen útržkovitá, která netvoří souvislý celek. Dokonce ani datum Husova narození není jisté. Nejčastěji se uvádí rok 1371. Stoprocentně tento letopočet ale doložit nejde, protože nějaké matriky s daty narození prostých lidí/a mezi ně Hus patřil/ v jeho době neexistovaly. Narodil se patrně v jihočeském Husinci u Prachatic. V prachatické škole také patrně absolvoval první vzdělání. Do Prahy na Karlovu Univerzitu odešel studovat někdy začátkem 90. let 14. století pod jménem Jan z Husince. Univerzitní studia začínal na artistické/filozofické/ fakultě. Teprve později studoval na fakultě teologické. Na studiích míval často nouzi a hlad. Sám na sobě poznal život chudých, který porovnával se životem bohatých. Nicméně žádné velké ideály, za které později tak vehementně bojoval i zemřel zpočátku studií neměl. Naopak později sám přiznal, že zpočátku toužil po životě bez chudoby a po ,,dobrém bydle".

Pražská Universita se v době jeho studií potýkala se třemi okruhy problémů. Bylo to tehdejší papežské schizma/dvojpapežství/, spojené s rozkolem v katolické církvi, s jejím zesvětštěním a mravním úpadkem, Druhý okruh spočíval ve vnitropolitických problémech českého státu./V tom právě probíhala drobná občanská válka/.Třetím problémem byl stále vzrůstající spor mezi českými universitními mistry i studenty s těmi z ciziny/převážně Německa/, kteří v době Husových studií měli ještě početní převahu.

Právě za těchto problémů se vytvářela Husova pozdější nepochybně velká osobnost a postupně měnily jeho názory na život. V kvasu universitních problémů si většina mladé české inteligence postupně upevňuje své národně vlastenecké cítění i radikalismus formujícího ,,českého kacířství". Právě radikální názory odporu proti zesvětštělé církvi ovlivnily Jana Husa do budoucna nejvíce a díky nim prošel velkou názorovou proměnou. Trvalo to snad celé desetiletí. Mezitím se Hus stal postupně bakalářem filozofie, pak mistrem svobodných umění a současně studentem teologie. Díky tomu, že Hus vystudoval nejprve filozofii a teprve poté začal studovat teologii, mohl si své názory na život a tehdejší svět téměř dokonale ujasnit. Proto se také nezvolil do budoucna nepochybně vynikající kariéru dobře postaveného a zámožného duchovního, ale silně problematickou i nebezpečnou budoucnost radikálně zaměřeného kazatele. Ještě před tím než začal v roce 1402 kázat v nedávno postavené Betlémské kapli na Starém městě, byl na jedno období zvolen děkanem na filozofii a po dobu jednoho semestru dokonce vykonával funkci rektora University. Skvělou kariéru měl na dosah, ale díky názorové proměně ji sám odmítl.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1349x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1775x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1277x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1219x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1177x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1223x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1048x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1207x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1192x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1125x, 11.7.2017
Musím vydržet 1094x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 952x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 938x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1223x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 973x, 2.8.2017
Zubní protézy 1963x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2168x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1661x, 1.11.2017
Nevzdávej se 848x, 1.11.2017
Gaučáci 861x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5188x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13243x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 703x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2463x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 624x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 948x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1543x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 3581x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17282x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 617x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 604x, 5.3.2018
Bolesti v krku 554x, 5.3.2018
Josef Bedrna 621x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 652x, 2.4.2018
Kulhání 642x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 660x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 549x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 731x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 672x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 448x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 479x, 27.5.2018
Zácpa 588x, 27.5.2018
Výchovný význam her 520x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 577x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 507x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 461x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 396x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 421x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 422x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 415x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 314x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 381x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 321x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 320x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 227x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 276x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 212x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 183x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 180x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 175x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 215x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 186x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 215x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 133x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 171x, 4.9.2019
O našich kronikářích 191x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 161x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 147x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 161x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 176x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 139x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 169x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 123x, 1.12.2019
Olinko, díky 131x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 138x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 157x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 155x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 219x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 174x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 146x, 2.3.2020
Já a koronavirus 125x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 142x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 241x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 172x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 114x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 152x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 120x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 124x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 122x, 1.6.2020
Rouška 185x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2021 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |