Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

10. březen aneb jak zemřel Jan Masaryk?

1. 3. 2019

Dne 10. března 1948 bylo v ranních hodinách pod okny Černínského paláce na Pražském hradě nalezeno mrtvé tělo tehdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Strohá zpráva, která však již po celá desetiletí nese s ní spojenou řadu záhad, nejasností, domněnek i tajemství, dnes žel již těžko rozluštitelných. Začněme stručně představením někdejšího skvělého politika Československé republiky Jana Masaryka/1886-1948/.

Jan Masaryk byl především synem prezidenta-osvoboditele T.G. Masaryka. To lze na jedné straně chápat jako velké pozitivum, ale na straně druhé i vyloženě negativně. Proč negativně u syna tak slavného otce? Jan Masaryk byl prakticky po celý svůj život se slavným otcem spojován a čekalo se od něj též něco velikého, čím proslul náš první prezident. Jan Masaryk se ale od svého slavného otce povahově v mnohém velmi lišil. Zatímco T.G. Masaryk byl přísný asketa, nepil, nekouřil a žil střídmě, Jan Masaryk si nijak neodříkal takzvané radosti života jako třeba cigarety, nebo alkohol.

T.G . Masaryk se stal doktorem filozofie, zatímco jeho syn vlastně nedokončil ani maturitu na gymnáziu. Co se však týče popularity mezi občany tehdejšího Československa, tady Jan, mezi lidmi prostě ,,Honza" za svým slavným otcem příliš nezaostal. Zastával funkce londýnského velvyslance v letech 1925-1938 a především ministra zahraničí jak v londýnské exilové vládě /1939-1945/, tak ve vládách poválečných /1945-1948/. Mezi lidmi byl pro svou prostou, vstřícnou i vtipnou povahu velmi oblíben a to téměř ve všech společenských vrstvách. Ke kritickému zlomu v jeho životě došlo na samém konci února roku 1948. Jak známo tehdy podali tzv. buržoazní ministři demisi a věřili, že se k nim přidá i Jan Masaryk. Ten tehdy nebyl členem žádné politické strany a společně s tehdejším ministrem národní obrany Ludvíkem Svobodou /pozdějším československým prezidentem 1968-1975/byli ve vládě jedinými nestraníky. Tehdejší politická levice i pravice se snažily získat mimořádně oblíbeného politika na svoji stranu. Komu se to podařilo? Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá. Nechme však hovořit fakta. Jan Masaryk se k demisi tzv. buržoazních ministrů nepřipojil a dokonce oficiálně přijal místo v tzv. nové vládě, již vyloženě prokomunistické v čele s Klementem Gottwaldem. Zdálo by se, že se ministr Masaryk přidal k tehdy již silně prokomunistické levici. Ale...!

Již za dva týdny po komunistickém převratu je Jan Masaryk nalezen pod okny svého bytu na Pražském hradě mrtev. Jak ke smrti došlo? Byla to sebevražda, vražda, nebo jen nešťastná náhoda? Jednoznačnou odpověď na tuto zásadní otázku asi nebude možné už najít nikdy. Bezprostředně po ministrově smrti byl její důvod jasný-sebevražda. A po další dvě desetiletí se prosazovaly snahy o Janu Masarykovi zmiňovat co možná nejméně. Pak přišlo Pražské jaro 1968. Jméno Jana Masaryka bylo znovu vyneseno ze zaprášené minulosti na povrch a stalo se předmětem mnoha diskusí ve sdělovacích prostředcích. Československá televize dokonce vysílala pořad s názvem ,,Na pomoc generální prokuratuře." Poněkud senzacechtivým způsobem v něm autoři soustředili prohlášení a svědectví různých osob z řad blízkých spolupracovníků někdejšího ministra zahraničí a žel poskytli prostor i lidem, kteří ve snaze upoutat na sebe pozornost nabídli řadu smyšlenek a legend. Lze předpokládat, že některé matoucí verze šířili i ti, kdo měli zájem skutečnost co nejvíce zamlžit. Vyloženě objektivní pravdu o důvodech smrti Jana Masaryka se tehdy najít nepodařilo a navíc vše brzy na další dvě desetiletí ukončilo období tzv. normalizace. Hovořit o příčinách smrti Jana Masaryka dnes po více než 70 letech od doby nalezení mrtvého těla pod okny jeho bytu je ještě problematičtější. Pamětníci této pohnuté události již bud nejsou naživu, případně v době Masarykova záhadného úmrtí byli v předškolním, maximálně školním věku. Na pohnutou událost však mohu vyslovit vlastní názor, odůvodněný prostudováním řady materiálů ať z té či oné strany zaměřených. Tak tedy můj názor? Vražda, nebo sebevražda? Nešťastnou náhodu jako třetí možnost osobně považuji za hodně málo pravděpodobnou. Čerpal jsem z řady materiálů a odborných publikací. Nejvíce z knihy P.Kettnera a I. M. Jedličky s názvem ,,Proč zemřel Jan Masaryk?"

Její zpracování mi připadá nejobjektivnější, protože čerpá z výpovědí lidí nejbližších Janu Masarykovi, kteří v době jejího napsání v roce 1968 byli ještě naživu. Kniha tehdy ovšem už nevyšla, protože ji předběhlo období normalizace a na své vydání si musela počkat až do roku 1990.

Stejně jako autoři zmíněné knihy se i já přikláním spíše k názoru, že šlo o sebevraždu. Důvody? Lidé v roce 1948 z těsné blízkosti Jana Masaryka měli většinou stejný názor jako já. Jan Masaryk byl osobností silně psychicky labilní, dokonce se za svého pobytu v USA před I. světovou válkou několik měsíců léčil na psychiatrii. Byla mu diagnostikována lehčí forma schizofrenie a v období kolem 25. února roku 1948 se octl ve velmi složité, takřka bezvýchodné osobní situaci. V v této době několikrát mezi svými nejbližšími hovořil o sebevraždě. A k mému osobnímu a ryze subjektivnímu názoru přispělo ještě něco. Tehdy v roce 1948 byly v bytě Jana Masaryka bezprostředně po jeho smrti v ložnici na nočním stolku nalezeny dvě knihy-,,Bible" a Haškovy ,,Osudy dobrého vojáka Švejka". Dvě názorově naprosto protikladné knihy. Dva zcela si odporující názory na život a jeho smysl patrně ovlivnily i poslední chvíle života někdejšího ministra zahraničí. A pak už nešlo jinak.....

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1766x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2215x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1649x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1609x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1546x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1653x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1494x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1681x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1616x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1550x, 11.7.2017
Musím vydržet 1549x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1329x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1392x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1273x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1652x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1323x, 2.8.2017
Zubní protézy 2527x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2634x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1191x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2068x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1165x, 1.11.2017
Gaučáci 1227x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5818x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13742x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1117x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2896x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 1029x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1384x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 2004x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5047x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 18041x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 951x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1075x, 5.3.2018
Bolesti v krku 937x, 5.3.2018
Josef Bedrna 1018x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1054x, 2.4.2018
Kulhání 1001x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 958x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 934x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1147x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 1021x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 805x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 814x, 27.5.2018
Zácpa 987x, 27.5.2018
Výchovný význam her 926x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 968x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 899x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 818x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 696x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 779x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 761x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 1016x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 652x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 766x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 730x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 941x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 592x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 895x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 576x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 552x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 532x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 764x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 589x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 566x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 826x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 511x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 503x, 4.9.2019
O našich kronikářích 549x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 612x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 789x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 783x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 519x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 456x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 534x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 442x, 1.12.2019
Olinko, díky 478x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 514x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 495x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 495x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 587x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 598x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 521x, 2.3.2020
Já a koronavirus 499x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 534x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 714x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 682x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 495x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 557x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 505x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 524x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 503x, 1.6.2020
Rouška 759x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |