Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

10. březen aneb jak zemřel Jan Masaryk?

1. 3. 2019

Dne 10. března 1948 bylo v ranních hodinách pod okny Černínského paláce na Pražském hradě nalezeno mrtvé tělo tehdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Strohá zpráva, která však již po celá desetiletí nese s ní spojenou řadu záhad, nejasností, domněnek i tajemství, dnes žel již těžko rozluštitelných. Začněme stručně představením někdejšího skvělého politika Československé republiky Jana Masaryka/1886-1948/.

Jan Masaryk byl především synem prezidenta-osvoboditele T.G. Masaryka. To lze na jedné straně chápat jako velké pozitivum, ale na straně druhé i vyloženě negativně. Proč negativně u syna tak slavného otce? Jan Masaryk byl prakticky po celý svůj život se slavným otcem spojován a čekalo se od něj též něco velikého, čím proslul náš první prezident. Jan Masaryk se ale od svého slavného otce povahově v mnohém velmi lišil. Zatímco T.G. Masaryk byl přísný asketa, nepil, nekouřil a žil střídmě, Jan Masaryk si nijak neodříkal takzvané radosti života jako třeba cigarety, nebo alkohol.

T.G . Masaryk se stal doktorem filozofie, zatímco jeho syn vlastně nedokončil ani maturitu na gymnáziu. Co se však týče popularity mezi občany tehdejšího Československa, tady Jan, mezi lidmi prostě ,,Honza" za svým slavným otcem příliš nezaostal. Zastával funkce londýnského velvyslance v letech 1925-1938 a především ministra zahraničí jak v londýnské exilové vládě /1939-1945/, tak ve vládách poválečných /1945-1948/. Mezi lidmi byl pro svou prostou, vstřícnou i vtipnou povahu velmi oblíben a to téměř ve všech společenských vrstvách. Ke kritickému zlomu v jeho životě došlo na samém konci února roku 1948. Jak známo tehdy podali tzv. buržoazní ministři demisi a věřili, že se k nim přidá i Jan Masaryk. Ten tehdy nebyl členem žádné politické strany a společně s tehdejším ministrem národní obrany Ludvíkem Svobodou /pozdějším československým prezidentem 1968-1975/byli ve vládě jedinými nestraníky. Tehdejší politická levice i pravice se snažily získat mimořádně oblíbeného politika na svoji stranu. Komu se to podařilo? Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá. Nechme však hovořit fakta. Jan Masaryk se k demisi tzv. buržoazních ministrů nepřipojil a dokonce oficiálně přijal místo v tzv. nové vládě, již vyloženě prokomunistické v čele s Klementem Gottwaldem. Zdálo by se, že se ministr Masaryk přidal k tehdy již silně prokomunistické levici. Ale...!

Již za dva týdny po komunistickém převratu je Jan Masaryk nalezen pod okny svého bytu na Pražském hradě mrtev. Jak ke smrti došlo? Byla to sebevražda, vražda, nebo jen nešťastná náhoda? Jednoznačnou odpověď na tuto zásadní otázku asi nebude možné už najít nikdy. Bezprostředně po ministrově smrti byl její důvod jasný-sebevražda. A po další dvě desetiletí se prosazovaly snahy o Janu Masarykovi zmiňovat co možná nejméně. Pak přišlo Pražské jaro 1968. Jméno Jana Masaryka bylo znovu vyneseno ze zaprášené minulosti na povrch a stalo se předmětem mnoha diskusí ve sdělovacích prostředcích. Československá televize dokonce vysílala pořad s názvem ,,Na pomoc generální prokuratuře." Poněkud senzacechtivým způsobem v něm autoři soustředili prohlášení a svědectví různých osob z řad blízkých spolupracovníků někdejšího ministra zahraničí a žel poskytli prostor i lidem, kteří ve snaze upoutat na sebe pozornost nabídli řadu smyšlenek a legend. Lze předpokládat, že některé matoucí verze šířili i ti, kdo měli zájem skutečnost co nejvíce zamlžit. Vyloženě objektivní pravdu o důvodech smrti Jana Masaryka se tehdy najít nepodařilo a navíc vše brzy na další dvě desetiletí ukončilo období tzv. normalizace. Hovořit o příčinách smrti Jana Masaryka dnes po více než 70 letech od doby nalezení mrtvého těla pod okny jeho bytu je ještě problematičtější. Pamětníci této pohnuté události již bud nejsou naživu, případně v době Masarykova záhadného úmrtí byli v předškolním, maximálně školním věku. Na pohnutou událost však mohu vyslovit vlastní názor, odůvodněný prostudováním řady materiálů ať z té či oné strany zaměřených. Tak tedy můj názor? Vražda, nebo sebevražda? Nešťastnou náhodu jako třetí možnost osobně považuji za hodně málo pravděpodobnou. Čerpal jsem z řady materiálů a odborných publikací. Nejvíce z knihy P.Kettnera a I. M. Jedličky s názvem ,,Proč zemřel Jan Masaryk?"

Její zpracování mi připadá nejobjektivnější, protože čerpá z výpovědí lidí nejbližších Janu Masarykovi, kteří v době jejího napsání v roce 1968 byli ještě naživu. Kniha tehdy ovšem už nevyšla, protože ji předběhlo období normalizace a na své vydání si musela počkat až do roku 1990.

Stejně jako autoři zmíněné knihy se i já přikláním spíše k názoru, že šlo o sebevraždu. Důvody? Lidé v roce 1948 z těsné blízkosti Jana Masaryka měli většinou stejný názor jako já. Jan Masaryk byl osobností silně psychicky labilní, dokonce se za svého pobytu v USA před I. světovou válkou několik měsíců léčil na psychiatrii. Byla mu diagnostikována lehčí forma schizofrenie a v období kolem 25. února roku 1948 se octl ve velmi složité, takřka bezvýchodné osobní situaci. V v této době několikrát mezi svými nejbližšími hovořil o sebevraždě. A k mému osobnímu a ryze subjektivnímu názoru přispělo ještě něco. Tehdy v roce 1948 byly v bytě Jana Masaryka bezprostředně po jeho smrti v ložnici na nočním stolku nalezeny dvě knihy-,,Bible" a Haškovy ,,Osudy dobrého vojáka Švejka". Dvě názorově naprosto protikladné knihy. Dva zcela si odporující názory na život a jeho smysl patrně ovlivnily i poslední chvíle života někdejšího ministra zahraničí. A pak už nešlo jinak.....

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1457x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1907x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1346x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1324x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1252x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1357x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1214x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1370x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1321x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1235x, 11.7.2017
Musím vydržet 1238x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1052x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1059x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1334x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1034x, 2.8.2017
Zubní protézy 2171x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2313x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1756x, 1.11.2017
Nevzdávej se 900x, 1.11.2017
Gaučáci 943x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5448x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13429x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 814x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2586x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 751x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1086x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1698x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4320x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17584x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 681x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 774x, 5.3.2018
Bolesti v krku 651x, 5.3.2018
Josef Bedrna 712x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 759x, 2.4.2018
Kulhání 732x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 702x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 645x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 831x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 738x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 530x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 540x, 27.5.2018
Zácpa 712x, 27.5.2018
Výchovný význam her 646x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 694x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 609x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 525x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 441x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 508x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 494x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 498x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 368x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 460x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 446x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 434x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 293x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 393x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 311x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 236x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 237x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 274x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 313x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 291x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 319x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 224x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 236x, 4.9.2019
O našich kronikářích 270x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 300x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 271x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 263x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 243x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 196x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 280x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 172x, 1.12.2019
Olinko, díky 188x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 232x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 215x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 238x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 297x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 302x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 259x, 2.3.2020
Já a koronavirus 228x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 251x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 393x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 341x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 194x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 265x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 208x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 241x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 211x, 1.6.2020
Rouška 249x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |