Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o romantismu 15

2. 3. 2020

Viktor Hugo /1802-1885/

Mým nejoblíbenějším umělecko-literárním stylem je romantismus. Pokud bych měl vybrat tři své nejoblíbenější autory píšící v tomto stylu, příliš bych neváhal. Vedle našeho Karla Hynka Máchy by dalšími dvěma byli Rus Michail Jurjevič Lermontov a Francouz Viktor Hugo o kterém bude řeč v této části mého seriálu. Zatímco vlastním kompletní dílo Máchy i Lermontova, tak co se Viktora Huga týče mám ve své knihovně jen 5 jeho románů a jeden svazek poezie. Kompletní dílo patrně největšího francouzského spisovatele všech dob nebudu určitě nikdy vlastnit, už jen z důvodu, že je velmi rozsáhlé. Mácha i Lermontov zemřeli shodně v šestadvaceti letech věku, zatímco Hugo překročil v době své smrti osmdesátku. Jeho dílo je velmi rozsáhlé a zasahuje snad do všech literárních žánrů. Sahá od intimní, přírodní a filozofické lyriky, přes básnickou epiku, rozsáhlá díla románová, dramatickou tvorbu až k politické satiře a pamfletu.

Z tohoto velkého odkazu velkého autora je dnes dobře známá jen jeho tvorba románová. I já znám vlastně jen jeho romány. Ale ty stojí opravdu za to. Jeho románová díla ať už z minulosti, nebo Hugova současného života jsou nejen plné vzrušení, napětí a až srdcervoucích nečekaných zvratů, ale a to především všechny jsou napsány v duchu autorových osobních ideálů, jako je demokratismus, svobodomyslnost, soucit s trpícími i ostrý odpor proti jejich utlačovatelům. Jeho romány mají značně uvolněnou kompozici, prolíná se v nich několik dějových pásem, proložených rozsáhlými pasážemi úvahovými nebo lyrickými. U jiných autorů by se snad dalo kritizovat, pokud by byli jejich hrdinové nositeli pouze vyloženě kladných, nebo naopak záporných vlastností, což je u Viktora Huga tendence velmi častá.

Hugovo vypravěčské umění je ale tak skvělé a strhující že mu tento snad nedostatek rád odpustím. Jeho hrdinové jsou bud lidmi ideálně dobrými, nebo až démonicky zlými postavami. Navíc se pohybují v krajních životních polohách, ve vypjatých situacích a konfliktech což značně zvyšuje čtivost Hugových románů. Nemohu ve svém článku samozřejmě rozebírat všechny Hugovy romány, ale všechny jsou širokým záběrem do společenského života ať už ze vzdálenější nebo nedávné minulosti, nebo z Hugovy současnosti. Ve středověké Paříži se odehrává román ,,Chrám matky boží v Paříži“ se svými hrdiny hrbatým, ale morálně dokonalým zvoníkem Quasimodem, krásnou cikánkou Esmeraldou a pokryteckým knězem Frollem. Z hlediska autora v nedávné minulosti Velké francouzské buržoazní revoluce se odehrává děj románu ,,Devadesát tři“ s více než strhujícím závěrem, kdy oba hlavní hrdinové revolucionáři Gauvain i Cimourdain umírají. V samotném závěru románu z Hugovy současnosti ,,Dělníci moře“ umírá i jeho hlavní hrdina prostý rybář Gilliat , který třebaže pro získání své životní lásky udělal více než maximum, nakonec ji nezískal. Protože bez ní nemůže žít dobrovolně umírá. Většina románů Viktora Huga končí smrtí jeho hlavních hrdinů. A tak v samotných románových závěrech umírají Quasimodo i Esmeralda, Gauvain i Cimourdain i rybář Gilliat. Smutný konec a vlastně životní prohra-zdálo by se. Ale všichni ti Hugovy hrdinové sice končí svou smrtí, ale je to smrt kdy neztratili a neopustili své ideály a nezradili své přesvědčení a svědomí. A v takovém případě je jejich smrt vlastně velkým morálním vítězstvím.

Zdaleka nejznámější je Hugův román ,,Bídníci“. Ten je ale znalcům literatury většinou dobře známý, proto se více zaměřím na jiný, mnohem méně známý román Viktora Huga s názvem ,,Muž, který se směje“.

Román ,,Muž, který se směje je především ostrou obžalobou společenských i sociálních poměrů v Anglii v 17.století. Nejen v ,,hrdém" Albionu, ale i v některých jiných evropských státech tehdy existovaly tlupy takzvaných ,,comprachios". Byli to obchodníci s dětmi. Kupovali a prodávali děti téměř jako své otroky a mezi koupí a prodejem některé z nich upravovali podle požadavků trhu. Chirurgickými zákroky z nich dělali trpaslíky a šašky s tváří věčně rozšklebenou jakoby k smíchu. Zvlášť panovnické dvory byly největšími odběrateli těchto nešťastníků-bylo třeba se přece starat o obveselení panstva. Obětí comprachios" se stal i hlavní hrdina tohoto Hugova románu Gwynplain. Ještě v dětství se tento ubožák ocitne za třeskuté mrazivé zimy v opuštěné krajině jen chatrně oblečen. V této strastiplné situaci poznává dívku svého dětského věku slepou Deu. Oběma dětem hrozí zmrznutí, ale především díky Gwynplainovi se dostanou k potulnému komediantu Ursovi. Ten jim poskytne pomoc a obě opuštěné a zavržené děti mu poté pomáhají vydělávat na živobytí jako herci pantomimických scén. Když dospějí, zamilují se do sebe. Slepá Dea totiž nevidí Gwynplainovo znetvoření. Později svědectví vylovené z moře dokáže, že Gwynplain je vlastně lord a dědic velkého jmění. Stal se v minulosti totiž obětí intriky, aby jeho místo mohl zaujmout někdo jiný. Gwynplainovy jsou všechna práva vrácena. Příběh je velmi rozsáhlý,plný pro Huga typických srdcervoucích zvratů a tak se už zaměřím jen na jeho závěr. Lord Gwynplaine pronese ve sněmovně lordů svou první řeč, přísnou a nemilosrdnou obžalobu světa,který se tento lord naučil vidět očima zmrzačeného komedianta-a vznešení lordi se rozesmějí. Smějí se nejen Gwynplainově strnulé grimase znetvořeného obličeje, smějí se i naivnosti člověka , který místo prázdných šlechtických frází říká pravdu. Už dávno neslyšeli citově tupí členové sněmovny lordů něco tak směšného.... Ale pokrytecký smích lordů jen skvěle vyjadřuje ostrý kontrast mezi jejich duševní i citovou otupělostí a velkými morálními přednostmi znetvořeného Gwynplaina.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1457x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1907x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1346x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1324x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1251x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1357x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1214x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1370x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1321x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1235x, 11.7.2017
Musím vydržet 1238x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1052x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1059x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1334x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1034x, 2.8.2017
Zubní protézy 2171x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2313x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1756x, 1.11.2017
Nevzdávej se 900x, 1.11.2017
Gaučáci 943x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5448x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13429x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 814x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2586x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 751x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1086x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1698x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4319x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17584x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 681x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 774x, 5.3.2018
Bolesti v krku 651x, 5.3.2018
Josef Bedrna 712x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 759x, 2.4.2018
Kulhání 732x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 702x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 645x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 831x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 738x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 530x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 540x, 27.5.2018
Zácpa 712x, 27.5.2018
Výchovný význam her 646x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 694x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 609x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 525x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 441x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 508x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 494x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 498x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 368x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 460x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 446x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 434x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 293x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 393x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 311x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 235x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 237x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 274x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 313x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 291x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 319x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 224x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 236x, 4.9.2019
O našich kronikářích 270x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 300x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 271x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 263x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 243x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 196x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 280x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 172x, 1.12.2019
Olinko, díky 188x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 232x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 215x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 238x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 297x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 302x, 2.3.2020
Já a koronavirus 228x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 251x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 393x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 341x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 194x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 265x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 208x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 241x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 211x, 1.6.2020
Rouška 249x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |