Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

7. březen-Svátek slavný a věčný aneb T.G.Masaryk a já

1. 3. 2019

7.březen-Svátek slavný a věčný. Takový titulek na obálce s celostránkovým portrétem osobnosti mělo v březnu roku 1947 jedno z čísel časopisu pro mládež ,,Junák". /celé tři poválečné ročníky Junáka z let 1945-1947 mám doma dodnes od doby, kdy jsem je jako asi patnáctiletý chlapec tehdy v době tzv. normalizace dost obdivuhodně získal./ Proč je ale právě 7. březen v naší historii tak slavný? Většina lidí dnes patrně ani neví, jaká velká osobnost české historie se tohoto dne narodila. A přitom se jedná o jednu z největších osobností našeho státu v celé jeho více než tisícileté historii.

7. března v roce 1850 se narodil první prezident tehdejší Československé republiky Tomáš Garigue Masaryk, později nazývaný jako ,,Prezident osvoboditel". Narodil se v prosté a chudé rodině v Hodoníně v časech největšího útisku/období tzv. ,,Bachova absolutismu/ českého národa ze strany Rakouska. Po maturitě na gymnáziu v Brně, úspěšně vystudoval filozofii na vídeňské universitě. Roku 1876 se stal doktorem filozofie a roku 1882 byl povolán jako docent na pražskou universitu. Byl universitním profesorem a zároveň poslancem rakousko-uherského parlamentu.

Vždy ze všech svých sil se snažil bojovat proti jakékoli nespravedlnosti. Zpočátku mu to ovšem přinášelo spíše samé potíže, někdy ústící až ve vyloženou nenávist a to i ze strany vlastenecky smýšlejících Čechů. Důkazem je například jeho odmítnutí pravosti Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského, které ač kulturní veřejností byly chápány jako velmi významné památky českého písemnictví, byly ve skutečnosti patrně padělky. Tehdy se proti Masarykovi zvedl téměř celonárodní odpor poprvé. Následovala aféra tzv. Hilsneriády v roce 1899, kdy se Masaryk statečně postavil proti neoprávněnému odsouzení Žida Leopolda Hilsnera, který byl odsouzen za rituální vraždu české mladé ženy. On ji ale nespáchal. Židé neměli v Rakousku-Uhersku zrovna na růžích ustláno a pro svoji obhajobu židovského mladíka Hilsnera se proto proti Masarykovi zdvihla silná celospolečenská nevole podruhé. Tyto dvě události nejsou dnes české veřejnosti příliš známé. T.G. Masaryk je mnohem známější jako osvoboditel z téměř čtyřistaleté nadvlády Habsburků a jeden z hlavních představitelů, kterým se podařilo vytvořit v říjnu 1918 samostatnou a nezávislou Československou republiku. Teprve poté je po dlouhá desetiletí vnímán jako jedna z největších osobností našich národních dějin. Ani po roce 1918 tomu tak však nebylo vždy. Nejprve za nacistické okupace a poté již brzy po únoru 1948 se tehdejší vládní činitelé snažili o to, aby jméno T.G. Masaryka upadlo co nejvíce v zapomnění. Moje osobní vzpomínka na Masaryka pochází právě z tohoto poúnorového období, byt samotnému únoru 1948 již dost vzdálenému. Psal se rok 1982-dle současných historiků tedy ještě období hluboké normalizace. Studoval jsem tenkrát třetí ročník gymnázia. Již v první polovině 80. let to i mezi středoškolskými studenty dost protispolečensky vřelo. Ale ti kdo to pamatují ví své. Navenek bylo třeba předstírat loajalitu socialismu a budování komunistické společnosti a potají takovou společnost co nejvíce kritizovat, nebo zesměšňovat. Řeči většinou jen potají vedené a žvanění-to byl vlastně jediný způsob obrany. Tedy aspoň pro drtivou většinu tehdejších lidí. Ke skutečnému činu se odhodlal málokdo. Sám jsem na tom byl tehdy stejně, já řadový člen SSM ,podobně jako drtivá většina mých vrstevníků si dával na veřejnosti pozor na jazyk. Ale štvalo mě to. V takové atmosféře přišel svátek slavný a věčný 7. březen, tehdy roku 1982. Krátce před ním 2. března mi bylo 18 let. Byl jsem tedy novopečeně plnoletý i právně plně odpovědný. Nevím co mi to tenkrát napadlo, snad to byla nějaká recese, nebo touha se před spolužáky a kamarády ,,ukázat", ale toho 7. března 1982 jsem vyrazil z domova pěšky na asi 15 km vzdálený lánský hřbitov, kde je pochován právě prezident-osvoboditel T.G. Masaryk. Všichni ti kdo potají kritizovali tehdejší společenský systém ještě mnohem více než já sám, mě tehdy varovali, že tím projevím svou úctu buržoaznímu prezidentu, úctu tzv. kapitalistické společnosti a tím i svůj odpor proti tehdejšímu socialismu. Že za to budu minimálně okamžitě vyloučen z gymnázia, rok před maturitou, ne-li přímo trestně stíhán. Já si to tehdy asi nijak nepřipouštěl a lánský hřbitov navštívil. Kupodivu nic z kamarády předvídaných věcí se nestalo. Nikdo mě na hřbitově nelegimitivoval, nikdo tam se mnou nemluvil a já posléze normálně odmaturoval a byl přijat na vysokou školu. To vše ještě v dobách tzv. normalizace před listopadem 1989. Dnes je společenská situace úplně jiná. Já ani nikdo z mých příbuzných nebyl nikdy v KSČ. Nedělám ze sebe ale také antikomunistu, jako mnozí ti, kteří v té první polovině 80. let zastávali významné svazácké, nebo dokonce stranické funkce a po převratu v roce 1989 zcela o 180 stupňů obrátili. Nebo bych snad návštěvou hrobu T.G. Masaryka 7. března 1982 měl?

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1640x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2085x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1518x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1480x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1424x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1536x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1365x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1556x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1487x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1419x, 11.7.2017
Musím vydržet 1423x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1206x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1266x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1150x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1515x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1203x, 2.8.2017
Zubní protézy 2388x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2506x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1079x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1939x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1069x, 1.11.2017
Gaučáci 1107x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5662x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13623x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 987x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2770x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 917x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1259x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1878x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4851x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17874x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 847x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 963x, 5.3.2018
Bolesti v krku 817x, 5.3.2018
Josef Bedrna 889x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 936x, 2.4.2018
Kulhání 883x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 844x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 802x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1033x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 907x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 687x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 699x, 27.5.2018
Zácpa 877x, 27.5.2018
Výchovný význam her 794x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 853x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 791x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 692x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 590x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 667x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 641x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 670x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 529x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 655x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 611x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 588x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 453x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 558x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 461x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 407x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 416x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 440x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 479x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 457x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 482x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 394x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 388x, 4.9.2019
O našich kronikářích 426x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 483x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 427x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 431x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 403x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 350x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 426x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 320x, 1.12.2019
Olinko, díky 366x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 395x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 382x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 389x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 461x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 482x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 416x, 2.3.2020
Já a koronavirus 384x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 421x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 585x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 571x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 374x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 438x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 383x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 410x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 387x, 1.6.2020
Rouška 416x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |