Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Problematické otázky českých dějin 16. část

1. 6. 2020

Druhá tvář Karla IV. aneb otec vlasti jako obratný intrikán

Ještě před usednutím na královský trůn získal Karel IV. titul i funkci moravského markraběte, zastupoval tak v zemi věčně nepřítomného otce Jana Lucemburského a začal urovnávat rozhárané poměry v českém království. Od samého počátku si počínal velmi energicky a zrale. Sklízel úspěchy jak doma, tak na mezinárodním poli. Po smrti otce se stal téměř současně králem římským i českým. Za dalších 9 let jeho kariéra vyvrcholila. Dosáhl titulu císaře Svaté říše římské národa německého". Dosáhl tak nejvyšší možné světské hodnosti tehdejšího křesťanského světa. A to mu tehdy bylo ,,jen" 39 let. Oslnivá Karlova kariéra nebyla ovšem jen jeho vlastním dílem. Bez vypočítavého spojenectví s papežskou kurií by patrně nikdy tak daleko nedospěl. Ale Karel měl i štěstí.

Především v tom, že papežem byl po podstatnou dobu jeho velikých úspěchů Kliment VI. Toho Karel znal už z doby svého dětství. Tehdy byl pozdější papež jen opatem benediktýnského kláštera ve Francii a co je mnohem důležitější i Karlovým osobním vychovatelem. Pozdější Kliment VI.,vlastním jménem Pierre de Rosiére byl mimořádně inteligentní i vzdělaný. Navíc se dokázal skvěle orientovat v problémech tehdejší evropské politiky a byl i výtečným diplomatem. Na Karla v dětství i období dospívání zapůsobil tak, že se stal jeho nejbližší osobou v dospívajícím mládí. Více než vlastní otec. A když se později Rosiére stal papežem Klimentem VI. a tím největší církevní autoritou, dovedl toho jeho přítel i chráněnec Karel využít více než dokonale. Pomohla mu k tomu i vlastní horlivost ve víře, patrně opravdu upřímná. Bez pomoci papeže Klimenta by Karel svého oslnivého vrcholu sotva dosáhl. Před Karlem byl římským císařem Ludvík Bavorský. Toho sice schválili světští feudálové, ale nikdy ne nejvyšší církevní hodnostáři. I Kliment VI. byl proti němu zaujat tak, že ho dokonce prohlásil za kacíře. A právě v tom vycítil Karel šanci. S Klimentem se sešel v tehdejším papežském sídle Avignonu a od této chvíle ti dva určovali další politické osudy Evropy. Oba věděli, že se budou potřebovat. Díky přátelství s papežem dosáhl Karel už roku 1344 povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.

Ještě žil Karlův otec Jan, ale jeho syn už tehdy pochopil, co dělá evropskou politiku. Stačil brzy dostatečně proniknout ke kořenům úskočné politické praxe plné intrik a těmto pochybným praktikám se v budoucnu nijak nevyhýbal. Karel nebyl ani nemohl být nějakým morálním ideálem člověka. Proto neváhal zápasit stejnými prostředky jako jeho protivníci. Úskok patřil k osvědčeným prostředkům politického boje. A úskoku nejednou použil ve svých diplomatických tazích i Karel. Nebral žádné morální ohledy na soupeře a intrikoval jak dovedl. Dokonce více a lépe než jiní. Díky papeži Klimentovi se stal nejprve králem římským a téměř vzápětí po smrti otce i králem českým. Sotva toho dosáhl, začal jeho vztah k příteli papeži chladnout. Karel začal jednat samostatně, papeže už téměř nepotřeboval a občas jednal i vyloženě proti jeho vůli. Tak skončilo někdejší velké přátelství dvou mužů. Naštěstí ani jeden si nemohl dovolit vyložené nepřátelství.

Příkladem Karlova intrikánství nebyl jen jeho vztah s papežem Klimentem, ale i jeho skvěle promyšlená sňatková politika. Pouze svou první manželku Blanku z Valois snad opravdu upřímně miloval. Ty tři další si vzal pouze z důvodů co největšího osobního prospěchu. Jeho mistrná sňatková politika slavila opravdový mocenský úspěch a vzestup, bez ohledu na jakékoli city. Vrcholem Karlových intrik bylo připojení Lužice. Za Karlovy vlády se v Braniborech objevil stařec, který o sobě prohlašoval, že je někdejším braniborským markrabětem Waldemarem. Údajně prý měl být mrtvý, ale smrt prý fingoval a místo toho žil jako poustevník, aby se očistil od hříchů. Nyní se rozhodl vládnout v Braniborsku. Ač Karel určitě jeho vymyšlené báchorce nevěřil, přišla mu maximálně vhod. Ihned zinscenoval jeho uznání za pravého Waldemara a s neuvěřitelnou rychlostí mu udělil Braniborsko v léno. Není dokonce vyloučeno že si záhadnou figurku Waldemara přihrál na politickou scénu sám. Když mu tato figurka přinesla na politické šachovnici jen malý dílčí úspěch, hodil ji bezostyšně přes palubu. Nejprve si nechal od ,,Lžiwaldemara" udělit kurfiřtský hlas, jako důkaz vděčnosti přijal jeho dar -území celé Dolní Lužice a brzy nato ho zcela zatratil a prohlásil za podvodníka.

A podobných tahů mistrných diplomatických intrik udělal Karel během své vlády více. Nad některými by možná bledli závistí i mocipáni stalinistické éry. A přece byl u nás Karel IV. vždy oslavován a je doposud, ať vládne totalita, nebo demokracie. Karel měl vždy prostě štěstí. Dokonce i ve smrti. Když koncem roku 1378 umíral, pro celou Evropu právě začínalo období nejhlubší církevní krize, totiž období tzv. schizmatu-dvojpapežství. A s tím už by si ani tak uznávaný velikán jako byl Karel IV. patrně poradit nedokázal. Ani žádnými intrikami ne. Naštěstí nemusel. Smrt v jeho případě přišla v pravý čas....

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1798x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2246x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1676x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1646x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1579x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1686x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1526x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1719x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1644x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1582x, 11.7.2017
Musím vydržet 1582x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1354x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1427x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1310x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1682x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1360x, 2.8.2017
Zubní protézy 2561x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2666x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1223x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2098x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1193x, 1.11.2017
Gaučáci 1262x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5858x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13777x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1154x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2921x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 1056x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1422x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 2038x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5078x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 18076x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 984x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1105x, 5.3.2018
Bolesti v krku 968x, 5.3.2018
Josef Bedrna 1050x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1083x, 2.4.2018
Kulhání 1024x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 987x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 971x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1174x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 1054x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 834x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 848x, 27.5.2018
Zácpa 1017x, 27.5.2018
Výchovný význam her 956x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 995x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 929x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 845x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 724x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 813x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 793x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 1047x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 683x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 798x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 761x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 971x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 620x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 926x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 607x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 583x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 571x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 796x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 617x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 602x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 859x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 530x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 534x, 4.9.2019
O našich kronikářích 582x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 644x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 818x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 813x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 547x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 491x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 563x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 476x, 1.12.2019
Olinko, díky 511x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 542x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 525x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 523x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 618x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 628x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 554x, 2.3.2020
Já a koronavirus 532x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 561x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 750x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 710x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 529x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 587x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 536x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 561x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 533x, 1.6.2020
Rouška 786x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |