Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Mé výlety na Jinčov

1. 5. 2020

Jinčov/Jenčov/, někdy nazývaný též jako Jenišov je zřícenina hradu, kterou asi málokdo zná. Přitom se jedná dokonce o hrad královský. Historické prameny o něm neuvádějí téměř nic. Archeologický průzkum zjistil, že hrad musel existovat už na přelomu 13. a 14. století. Snad se jedná o stavbu posledních přemyslovských králů. Není ale vyloučeno, že hrad si jako svůj lovecký hrádek nechal postavit až Jan Lucemburský. Název Jinčov je totiž nepochybně odvozen od křestního jména Jan.

Jinčov leží ve skutečně malebném prostředí v hlubokých munavských lesích na samém jihu kladenského regionu na hranici s regionem berounským. I jeho poloha na nevysoké, ale nápadně strmé skále ze tří stran obtékané potokem Vuznicí je velmi přitažlivá.

K Jinčovu mám hluboký osobní vztah. Objevil jsem ho ještě někdy v dospívajícím věku při jednom ze svých cyklovýletů. Od té doby jsem na něm byl mnohokrát. Většinou na kole, ale také pěšky a dokonce i v zimě na běžkách. Od Kladna je vzdálen přesně 22 kilometrů. Tohle místo se pro mě stalo časem svým způsobem posvátným. Jezdím tam, teď už jen na kole každý rok. Je to jedno z míst, kde dokáži načerpat psychickou sílu.

Můj vztah k Jinčovu je ale ještě mnohem hlubší. Kdysi jsem četl nedokončené prozaické dílo Karla Hynka Máchy-román ,,Kat", konkrétně jeho jedinou dokončenou část-,,Křivoklát". Silně lyrizovaná próza mě okouzlila natolik, že jsem se podle ní sám pokusil napsat podobný historický příběh ze stejného období-doby těsně předhusitské, konkrétně z 90. let 14. století. Psal jsem ho v době, kdy jsem v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích čekal na přiznání invalidního důchodu a díky tomu tam musel strávit třičtvrtě roku. Byl jsem zavřený na pavilonu a moc toužil po svobodě, kterou od té doby považuji za největší životní hodnotu. Mnohokrát jsem uvažoval o útěku z léčebny, ale tenkrát jsem přece jen dlouhou hospitalizaci vydržel a neutekl. /Z Beřkovic jsem utekl opakovaně, ale až v pozdějších letech a to i z uzavřeného oddělení/. Tenkrát při tom nekonečném čekání na přiznání důchodu jsem místo útěku z léčebny napsal historický příběh s výstižným názvem ,,Útěk". Psaní mi moc psychicky pomáhalo a já svým vymyšleným příběhem doslova žil. Samozřejmě že úroveň mého ,,Útěku" nemohu srovnávat s Máchovým ,,Křivoklátem". Co se týče děje mají společné jen jedno-historicky doložené věznění českého krále Václava IV. na Křivoklátě. Okolo toho se oba příběhy točí, ale jinak jsou dějově zcela odlišné. V mém příběhu sice také vystupují skutečné historické postavy/vedle krále Václava především jeho oblíbenci z řad nižší šlechty jako např. Čúch ze Zásady, Zikmund Huller, nebo Jíra z Roztok/, ale většinu postav jsem si vymyslel. Hlavní, vyloženě vymyšlený hrdina mého ,,Útěku" - rytíř Lumír Sokol z Jinčova je s králem vězněn na Křivoklátě. Podaří se mu z hradu prchnout, za silně dramatických okolností se dostává nejprve na Jinčov, jehož je královým správcem a poté do Prahy, odkud přivádí pomoc pro krále na Křivoklát. Král je tak díky němu ze zajetí vysvobozen. To je ale jen vedlejší část děje mého příběhu v ,,Útěku". Tou hlavní je silný citový vztah mezi Lumírem Sokolem z Jinčova a prostou dívkou z křivoklátského podhradí, která mu při útěku z hradu pomůže. I když krátký ale silný citový vztah králova rytíře a dívky z lidu končí nešťastně/dívka je zavražděna královými odpůrci/, rytíře Lumíra tato životní tragédie nakonec do kolen přece nesrazí. Smysl života nachází v pomoci všem bědným a utlačovaným, kterých bylo ve středověké feudální společnosti tolik.

Ten příběh jsem tenkrát v Beřkovicích nejen psal. Já ho dokázal i prožívat. Nikdy jsem se ho nikde nepokoušel nabízet k vydání, ale doma ho mám v rukopise dodnes. A na Jinčov jezdím na kole každý rok vždy znovu a znovu, někdy i několikrát do roka. Tohle místo je pro mě prostě posvátné.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1640x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2085x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1518x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1480x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1424x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1536x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1365x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1556x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1487x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1419x, 11.7.2017
Musím vydržet 1423x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1206x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1266x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1150x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1515x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1203x, 2.8.2017
Zubní protézy 2388x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2506x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1079x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1939x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1069x, 1.11.2017
Gaučáci 1107x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5662x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13623x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 987x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2770x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 917x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1259x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1878x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4851x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17874x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 847x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 963x, 5.3.2018
Bolesti v krku 817x, 5.3.2018
Josef Bedrna 889x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 936x, 2.4.2018
Kulhání 883x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 845x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 802x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1033x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 907x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 687x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 699x, 27.5.2018
Zácpa 877x, 27.5.2018
Výchovný význam her 794x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 854x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 791x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 693x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 590x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 667x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 641x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 670x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 529x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 655x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 611x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 589x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 453x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 558x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 461x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 407x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 416x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 441x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 479x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 457x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 483x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 394x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 388x, 4.9.2019
O našich kronikářích 426x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 483x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 427x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 431x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 403x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 350x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 426x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 320x, 1.12.2019
Olinko, díky 366x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 395x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 383x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 389x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 461x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 482x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 416x, 2.3.2020
Já a koronavirus 384x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 421x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 585x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 571x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 374x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 438x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 410x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 388x, 1.6.2020
Rouška 416x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |