Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o romantismu 8

1. 10. 2019

John Keats/1795-1821/

Anglická romantická literatura má tři básníky-vrcholné představitele ryzího romantismu. Zdůrazňuji slovo ryzího protože všichni tři jmenovitě George Gordon Byron, Percy Bysshe Shelley a právě John Keats psaly své verše i rozsáhlé veršované lyrickoepické skladby pouze v duchu romantismu. Totéž nelze říci například o dvou největších představitelích ruského romantismu Puškinovi a Lermontovovi. V některých jejich dílech se již projevuje jiný literární směr tzv realismus. Ti tři výše uvedení angličtí básníci jsou ale představiteli pouze romantismu a žádné náznaky nějakého jiného uměleckého směru se u nich neobjevují. Jedním z těch tří Angličanů je právě John Keats.

I když nevyšel ze šlechtického ani intelektuálního prostředí, dotáhl to za pouhých 26 let života nečekaně umělecky daleko. Vyučil se lékárníkem a zároveň tehdy tzv.ranhojičem./jednalo se o samý začátek 19. století a pro tato zaměstnání nebylo tehdy třeba vyššího vzdělání./Nicméně i o to se Keats pokoušel a začal studovat medicínu na Universitě. Studií ale posléze zanechal, aby se mohl plně věnovat poezii, které propadl celým svým životem. Svědčí o tom i fakt, že když pocítil potřebu rozšířit své poznání života, vydal se na pěší cestu po Skotsku a zároveň psal své krásné verše. Bolesti v krku ho donutily předčasně se z této cesty vrátit. To zatím netušil, že je to zlověstné znamení, jímž se ohlásila rodová tuberkulóza. Ještě prožije překrásného půl roku ve venkovském domku svého přítele, zamiluje se do dívky, bydlící v sousedství a z pocitu překypujícího štěstí vytvoří v onom půlroce své nejkrásnější básně. Příštího roku začne chrlit krev. Nesmí tvořit a dokonce ani číst. Je psychicky na dně a píše jen své Fany dopisy plné vášnivého stesku. Ozdravná cesta do Itálie byla už jen marným pokusem o záchranu života. Keats tam umírá teprve šestadvacetiletý.

Keats byl člověkem družným a laskavým, plným účastného zájmu o každý sebenepatrnější projev života. /,,Přijde-li vrabec před moje okno, zúčastním se jeho života a zobu do písku.“-to jsou jeho slova/. Byl to básník vnímavých a nenasytných smyslů, sál jimy tvary a barvy, zvuky a vůně a přenášel je s neoslabenou naléhavostí do své básnické řeči.

Keats si ze své tvorby sám nejvíce cenil své básnické povídky s antickými náměty s názvem ,,Endymion“. Je to romantický příběh lásky pastýře Endymiona k Luně. Z antiky čerpal též v dalších rozsáhlých , ale nedokončených básních ,,Hyperion“ a ,,Hyperionův pád“ Obsahem básní je vítězný boj olympských Bohů s tzv. Titány.

Osobně jsem četl pouze Keatsovy jednotlivé lyrické básně, v jeho případě tzv ody. Jeho ,,Odu na slavíka“ , ,,Odu na řeckou urnu“, a především ,,Odu na podzim“/znám ji celou zpaměti/ považuji za skutečně vrcholné básně světové romantické poezie.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1477x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1924x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1350x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1341x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1245x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1399x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1219x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1419x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1357x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1260x, 11.7.2017
Musím vydržet 1282x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1075x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1059x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1361x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1026x, 2.8.2017
Zubní protézy 2257x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2372x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1777x, 1.11.2017
Nevzdávej se 903x, 1.11.2017
Gaučáci 950x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5513x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13501x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 872x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2615x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 804x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1140x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1770x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4491x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17667x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 664x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 807x, 5.3.2018
Bolesti v krku 646x, 5.3.2018
Josef Bedrna 733x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 767x, 2.4.2018
Kulhání 742x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 697x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 648x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 851x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 730x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 547x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 521x, 27.5.2018
Zácpa 694x, 27.5.2018
Výchovný význam her 669x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 732x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 614x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 504x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 444x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 522x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 488x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 505x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 361x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 467x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 467x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 466x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 275x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 431x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 313x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 229x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 241x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 278x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 342x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 312x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 314x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 183x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 213x, 4.9.2019
O našich kronikářích 238x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 335x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 9 269x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 228x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 171x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 285x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 161x, 1.12.2019
Olinko, díky 173x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 226x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 209x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 205x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 314x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 318x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 298x, 2.3.2020
Já a koronavirus 210x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 307x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 451x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 340x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 164x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 298x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 204x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 218x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 221x, 1.6.2020
Rouška 236x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |