Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Problematické otázky českých dějin část 10

1. 2. 2020

Jak to bylo s Tatary v Čechách ?

Tataři je nesprávné označení mongolských nájezdníků, kteří krátce před polovinou 13. století vtrhli do střední Evropy. Název Tataři začali používat Rusové, které nájezd mongolských sjednocených kmenů postihl mnohonásobně více než české země a označení Tatar je odvozené od slova ,,tartarus"-peklo-mělo symbolizovat trpké zkušenosti, které obyvatelé Ruska s nájezdníky měli./ Tataři byli navíc jedním z mnoha mongolských kmenů/. Dále se budu raději držet přesnějšího označení Mongolové.

Již na začátku 13. století začal upevňovat svou moc nad kočovnými mongolskými kmeny v Asii chán Temundžin. Ten byl posléze zvolen velkým chánem sjednocených kmenů a přijal titul Čingischán tj. nepřemožitelný vládce. Mongolská vojska byla opravdu pro většinu tehdejších států neporazitelným nepřítelem. Tvrdě ukázněné oddíly skvělých jezdců , vychovaných drsným pasteveckým životem k sebeovládání a odvaze pak vítězili v Evropě neobvyklou taktikou lehké a velmi pohyblivé jízdy i odlišnou strategií často používaných lstí i nečekaných /pro rytíře Evropy zákeřných/ přepadů. Mongolové záměrně pustošili a vyvražďovali dobytá území , aby hrůzou a strachem podlamovali odpor porobeného obyvatelstva. Pod Čingischánovým vedením dobyli Mongolové nejprve severní Čínu i Střední Asii s velkými obchodními středisky Bucharou a Samarkandem a došli až k řece Indu. Jiná mongolská vojska současně pronikla přes Kavkaz do jihoevropských stepí. Tam Mongolové v bitvě na řece Kalce/roku 1223/ porazili ruská vojska. Čingischánovi nástupci pak při svých taženích postupovali dále do nitra Evropy. Evropa nestačila na bleskový postup Mongolů reagovat. V prosinci 1240 padla metropole staroruského státu Kyjev a už v březnu následujícího roku se mongolské hordy pod vedením Čingischánova vnuka, jménem Bátú převalily přes vypleněný Krakov do Slezska. Poláci byli na hlavu poraženi u Lehnice a tak mohli Mongolové postoupit až na území českého státu, konkrétně do Slezska a na Moravu. Do samotných Čech však mongolské oddíly nepostupovaly, ale protáhly Moravou od severu k jihu a vtrhly do sousedního uherského státu, který za krátkou dobu zcela vyplenily. Proč se ale Mongolové nevypravili do Čech? Čechy v podstatě zachránil před mongolským nájezdem pro Mongoly nevyhovující členitý terén pohraničních hor. Asijští jezdci byli ze své domoviny zvyklí na rovinatý terén rozsáhlých asijských stepí a v horách a pahorkatinách nedokázali tak úspěšně válčit. Proto uspěli v převážně nížinatých zemích Polsku i Uhrách, ale do kopcovitých Čech se nakonec nevypravili a tak jen rychle protáhli moravskými úvaly. K výrazné bitvě mezi Mongoly a českým vojskem nedošlo. Uskutečnila se pouze málo významná šarvátka u Olomouce. Z té se pak zrodila hrdinská legenda o českém králi Václavovi I./ syn Přemysla Otakara I., vládl v letech 1230- 1253/ , který prý rozhodujícím vítězstvím nad Mongoly uchránil velkou část Evropy před zkázou. Z malé bezvýznamné šarvátky u Olomouce se tak postupem času stal tzv. ,,hostýnský zázrak". Ódy na hrdinství Václava I. jako zachránce křesťanů před Mongoly , básnicky vyšperkované v padělaných Rukopisech v 19. století /báseň ,,Jaroslav"/ jsou žel jen legendou. Přesto osobu krále příliš nesnižují. Václav I. svým způsobem hrdinou opravdu byl. Jako téměř jediný z evropských panovníků totiž dokázal reagovat na mongolské nebezpečí skutečnými činy. Místo panikaření se pokoušel mobilizovat evropské spojence, narychlo opevňoval strategicky důležité hrady, prostě jednal. Nic na tom nemění ani fakt, že na sklonku své vlády, kdy mongolské nebezpečí pominulo, začal zanedbávat své státnické úkoly natolik, až proti sobě popudil českou šlechtu i svého patnáctiletého syna Přemysla Otakara II. Ale o tom až v příští části.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1725x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2169x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1603x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1573x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1507x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1611x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1452x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1637x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1569x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1507x, 11.7.2017
Musím vydržet 1508x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1290x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1352x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1227x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1608x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1279x, 2.8.2017
Zubní protézy 2485x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2591x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1153x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2030x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1130x, 1.11.2017
Gaučáci 1189x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5775x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13700x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1071x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2853x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 998x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1336x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1964x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5001x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17999x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 933x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1036x, 5.3.2018
Bolesti v krku 896x, 5.3.2018
Josef Bedrna 975x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1015x, 2.4.2018
Kulhání 964x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 923x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 882x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1107x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 985x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 763x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 779x, 27.5.2018
Zácpa 956x, 27.5.2018
Výchovný význam her 885x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 929x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 858x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 776x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 665x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 741x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 719x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 977x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 607x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 728x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 694x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 899x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 552x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 856x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 532x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 508x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 497x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 722x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 556x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 525x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 791x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 472x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 464x, 4.9.2019
O našich kronikářích 517x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 571x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 749x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 746x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 484x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 423x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 500x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 395x, 1.12.2019
Olinko, díky 441x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 476x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 456x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 458x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 539x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 556x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 484x, 2.3.2020
Já a koronavirus 461x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 492x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 674x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 642x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 454x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 516x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 468x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 481x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 461x, 1.6.2020
Rouška 719x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |