Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Problematické otázky českých dějin

1. 7. 2020

Mistr Jan Hus - mládí a cesta na kazatelnu

Osobně považuji Mistra Jana Husa za jednu z největších osobností celé české historie. Pokud by někdo chtěl podrobně zmapovat jeho život, kazatelskou i spisovatelskou činnost a především jeho význam pro české dějiny musel by napsat minimálně několikasvazkové dílo. A to i přes fakt, že v tomto měsíci uplyne už 605 let od doby Husovy mučednické smrti a z větší části jeho života máme žel jen malé a navíc útržkovité zprávy. Sám jsem pro Kladenskou universitu III. věku napsal jednu ze svých celkem šesti závěrečných prací, která byla odborníkem vyhodnocena velmi pozitivně.

Ve svém seriálu však musím být hodně stručný a proto uvedu jen ta nejzákladnější fakta. Přesto musím své psaní o Janu Husovi rozdělit pro větší přehlednost do několika částí. Udělal jsem to už u Karla IV., tak u Husa, kterého osobně kladu určitě výš než ..otce vlasti" to musím udělat tím spíš.

Jan Hus se dožil přibližně čtyřiceti pěti let, avšak o prvních dvou třetinách jeho života máme jen řadu dost nevěryhodných informací. Hodnověrných faktů z tohoto období Husova života je jen málo. Navíc se jedná o fakta jen útržkovitá, která netvoří souvislý celek. Dokonce ani datum Husova narození není jisté. Nejčastěji se uvádí rok 1371. Stoprocentně tento letopočet ale doložit nejde, protože nějaké matriky s daty narození prostých lidí/a mezi ně Hus patřil/ v jeho době neexistovaly. Narodil se patrně v jihočeském Husinci u Prachatic. V prachatické škole také patrně absolvoval první vzdělání. Do Prahy na Karlovu Univerzitu odešel studovat někdy začátkem 90. let 14. století pod jménem Jan z Husince. Univerzitní studia začínal na artistické/filozofické/ fakultě. Teprve později studoval na fakultě teologické. Na studiích míval často nouzi a hlad. Sám na sobě poznal život chudých, který porovnával se životem bohatých. Nicméně žádné velké ideály, za které později tak vehementně bojoval i zemřel zpočátku studií neměl. Naopak později sám přiznal, že zpočátku toužil po životě bez chudoby a po ,,dobrém bydle".

Pražská Universita se v době jeho studií potýkala se třemi okruhy problémů. Bylo to tehdejší papežské schizma/dvojpapežství/, spojené s rozkolem v katolické církvi, s jejím zesvětštěním a mravním úpadkem, Druhý okruh spočíval ve vnitropolitických problémech českého státu./V tom právě probíhala drobná občanská válka/.Třetím problémem byl stále vzrůstající spor mezi českými universitními mistry i studenty s těmi z ciziny/převážně Německa/, kteří v době Husových studií měli ještě početní převahu.

Právě za těchto problémů se vytvářela Husova pozdější nepochybně velká osobnost a postupně měnily jeho názory na život. V kvasu universitních problémů si většina mladé české inteligence postupně upevňuje své národně vlastenecké cítění i radikalismus formujícího ,,českého kacířství". Právě radikální názory odporu proti zesvětštělé církvi ovlivnily Jana Husa do budoucna nejvíce a díky nim prošel velkou názorovou proměnou. Trvalo to snad celé desetiletí. Mezitím se Hus stal postupně bakalářem filozofie, pak mistrem svobodných umění a současně studentem teologie. Díky tomu, že Hus vystudoval nejprve filozofii a teprve poté začal studovat teologii, mohl si své názory na život a tehdejší svět téměř dokonale ujasnit. Proto se také nezvolil do budoucna nepochybně vynikající kariéru dobře postaveného a zámožného duchovního, ale silně problematickou i nebezpečnou budoucnost radikálně zaměřeného kazatele. Ještě před tím než začal v roce 1402 kázat v nedávno postavené Betlémské kapli na Starém městě, byl na jedno období zvolen děkanem na filozofii a po dobu jednoho semestru dokonce vykonával funkci rektora University. Skvělou kariéru měl na dosah, ale díky názorové proměně ji sám odmítl.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1486x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1940x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1371x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1346x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1274x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1382x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1236x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1392x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1353x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1262x, 11.7.2017
Musím vydržet 1271x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1069x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1083x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1357x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1060x, 2.8.2017
Zubní protézy 2200x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2345x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1783x, 1.11.2017
Nevzdávej se 922x, 1.11.2017
Gaučáci 971x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5494x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13460x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 842x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2618x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 777x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1111x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1721x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4416x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17634x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 708x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 803x, 5.3.2018
Bolesti v krku 674x, 5.3.2018
Josef Bedrna 737x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 782x, 2.4.2018
Kulhání 754x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 719x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 669x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 859x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 762x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 552x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 560x, 27.5.2018
Zácpa 736x, 27.5.2018
Výchovný význam her 667x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 716x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 637x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 549x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 462x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 533x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 517x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 526x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 391x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 486x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 472x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 461x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 324x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 420x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 335x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 258x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 266x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 296x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 339x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 318x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 345x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 247x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 254x, 4.9.2019
O našich kronikářích 292x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 327x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 298x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 287x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 268x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 225x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 305x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 196x, 1.12.2019
Olinko, díky 217x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 258x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 244x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 260x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 326x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 326x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 285x, 2.3.2020
Já a koronavirus 252x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 277x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 417x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 378x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 224x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 291x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 231x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 266x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 239x, 1.6.2020
Rouška 281x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |