Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Po stopách českých hradů 4

1. 12. 2019

Hrady počátku 13. století

V minulých částech svého seriálu jsem psal o českých hradech, které vznikly zhruba do konce 12. století. V této části se budu zabývat počátkem století třináctého. Je to doba vlády prvního dědičného českého krále Přemysla Otakara I. Dědičnost jeho královského titulu, pro jeho potomky byla potvrzena známou ,,Zlatou bulou sicilskou". Přemysl Otakar I. vládl nejdříve jako kníže, ale na přelomu 12. a 13. století byl jeho knížecí titul pozměněn v mnohem významnější titul královský. To poznamenalo nejen výrazný vzestup jeho moci i celého českého státu, ale ovlivnilo i počátky stavby českých hradů.

Hradem vzniklým v této době byl například hrad ve Strakonicích. Byl vybudován mocným rodem Bavorů jako jeden z vůbec prvních šlechtických hradů. /hrady z hlediska majitele dělíme na královské a šlechtické/. Šlechtický hrad ve Strakonicích se spojil do svérázného celku s církevní institucí, konkrétně s johanitskou komendou.

/Tzv. komendy představovaly zvláštní typy hradů. Jednalo se o opevněná sídla která si stavěly rytířské řády-vedle Johanitů, též Templáři, Němečtí rytíři a Křižovníci s červenou hvězdou/. Strakonický hrad se tedy skládal ze dvou částí. Jednu část blatného objektu patřila rodu Bavorů druhá část Johanitům. Dalším ojedinělým hradem patrně též šlechtickým byla nedaleká Blatná. Ta však dnes funguje jako později přestavěný výstavný zámek. V jeho základech však archeologové odhalili části dřívějšího hradu. Několik hradů vzniklo na počátku 13. století v oblastech, které tehdy nebyly součástí českého státu. Jsou to hrady české jen vzhledem k území, na kterém se nyní nacházejí. Jedním z nich je jihočeský Landštejn, který zůstal v rakouských rukou až do nástupu vnuka prvního dědičného krále- Přemysla Otakara II. Dalším takovým hradem je hrad v Chebu, který dokonce vznikl jako německý již ve 12. století. K chebskému hradu byly službou vázáni někteří šlechtici. Ti si v blízkém okolí stavěli své hrady jako byl Vildštejn/dnes Skalná/, Seeberg/dnes Ostrogh/, Hazlov, Liebenstein/dnes Libá/ a Starý Kynšperk/dnes Starý Hroznatov/. Oblast dnešního Chebska nebyla na přelomu 12. a 13. století ještě součástí českého státu. Proto ty původní názvy hradů jsou německé.

Rozsáhlá stavební činnost na tehdy německém Chebsku ovlivnila bezesporu i sousední Čechy, především královského hradu Lokte. Za vlády Přemysla Otakara I./vládl do roku 1230/ byly patrně položeny základy i několika dalších hradů, jako například Jindřichova Hradce, nebo Zvíkova. Kromě výše zmíněných hradů se v prvních desetiletích 13. století objevují i tzv. hrady přechodného typu. Jedná se o objekty, které jsou jakousi kombinací starších hradišť a novějších klasických hradů. Typickým příkladem je Hlavačov poblíž Rakovníka, původně poměrně hodně rozsáhlý i významný objekt se dvěma předhradími. Byl původně tím, čím byl později známý hrad Křivoklát. Protože jeho vnitřní stavby byly z části ještě dřevěné/jako u hradišť/ brzy vyhořel a tím zcela zanikl. Ve 12. a v první třetině 13. století byly klasické hrady u nás ještě vzácné. Stále převládala hradiště. Už brzy tomu ale mělo být jinak.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1457x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1907x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1346x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1324x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1251x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1357x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1214x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1370x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1321x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1235x, 11.7.2017
Musím vydržet 1238x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1052x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1059x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1334x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1034x, 2.8.2017
Zubní protézy 2171x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2313x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1756x, 1.11.2017
Nevzdávej se 900x, 1.11.2017
Gaučáci 943x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5448x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13429x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 814x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2586x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 751x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1086x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1698x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4319x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17584x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 681x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 774x, 5.3.2018
Bolesti v krku 651x, 5.3.2018
Josef Bedrna 712x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 759x, 2.4.2018
Kulhání 732x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 702x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 645x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 831x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 738x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 530x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 540x, 27.5.2018
Zácpa 712x, 27.5.2018
Výchovný význam her 646x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 693x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 609x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 525x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 441x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 508x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 494x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 498x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 368x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 460x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 446x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 434x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 293x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 393x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 311x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 235x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 237x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 274x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 313x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 291x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 319x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 224x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 236x, 4.9.2019
O našich kronikářích 270x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 300x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 271x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 262x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 243x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 196x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 280x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 172x, 1.12.2019
Olinko, díky 188x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 232x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 215x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 238x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 297x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 302x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 258x, 2.3.2020
Já a koronavirus 228x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 251x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 393x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 341x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 194x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 265x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 208x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 241x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 211x, 1.6.2020
Rouška 249x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |