Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Po stopách českých hradů 4

1. 12. 2019

Hrady počátku 13. století

V minulých částech svého seriálu jsem psal o českých hradech, které vznikly zhruba do konce 12. století. V této části se budu zabývat počátkem století třináctého. Je to doba vlády prvního dědičného českého krále Přemysla Otakara I. Dědičnost jeho královského titulu, pro jeho potomky byla potvrzena známou ,,Zlatou bulou sicilskou". Přemysl Otakar I. vládl nejdříve jako kníže, ale na přelomu 12. a 13. století byl jeho knížecí titul pozměněn v mnohem významnější titul královský. To poznamenalo nejen výrazný vzestup jeho moci i celého českého státu, ale ovlivnilo i počátky stavby českých hradů.

Hradem vzniklým v této době byl například hrad ve Strakonicích. Byl vybudován mocným rodem Bavorů jako jeden z vůbec prvních šlechtických hradů. /hrady z hlediska majitele dělíme na královské a šlechtické/. Šlechtický hrad ve Strakonicích se spojil do svérázného celku s církevní institucí, konkrétně s johanitskou komendou.

/Tzv. komendy představovaly zvláštní typy hradů. Jednalo se o opevněná sídla která si stavěly rytířské řády-vedle Johanitů, též Templáři, Němečtí rytíři a Křižovníci s červenou hvězdou/. Strakonický hrad se tedy skládal ze dvou částí. Jednu část blatného objektu patřila rodu Bavorů druhá část Johanitům. Dalším ojedinělým hradem patrně též šlechtickým byla nedaleká Blatná. Ta však dnes funguje jako později přestavěný výstavný zámek. V jeho základech však archeologové odhalili části dřívějšího hradu. Několik hradů vzniklo na počátku 13. století v oblastech, které tehdy nebyly součástí českého státu. Jsou to hrady české jen vzhledem k území, na kterém se nyní nacházejí. Jedním z nich je jihočeský Landštejn, který zůstal v rakouských rukou až do nástupu vnuka prvního dědičného krále- Přemysla Otakara II. Dalším takovým hradem je hrad v Chebu, který dokonce vznikl jako německý již ve 12. století. K chebskému hradu byly službou vázáni někteří šlechtici. Ti si v blízkém okolí stavěli své hrady jako byl Vildštejn/dnes Skalná/, Seeberg/dnes Ostrogh/, Hazlov, Liebenstein/dnes Libá/ a Starý Kynšperk/dnes Starý Hroznatov/. Oblast dnešního Chebska nebyla na přelomu 12. a 13. století ještě součástí českého státu. Proto ty původní názvy hradů jsou německé.

Rozsáhlá stavební činnost na tehdy německém Chebsku ovlivnila bezesporu i sousední Čechy, především královského hradu Lokte. Za vlády Přemysla Otakara I./vládl do roku 1230/ byly patrně položeny základy i několika dalších hradů, jako například Jindřichova Hradce, nebo Zvíkova. Kromě výše zmíněných hradů se v prvních desetiletích 13. století objevují i tzv. hrady přechodného typu. Jedná se o objekty, které jsou jakousi kombinací starších hradišť a novějších klasických hradů. Typickým příkladem je Hlavačov poblíž Rakovníka, původně poměrně hodně rozsáhlý i významný objekt se dvěma předhradími. Byl původně tím, čím byl později známý hrad Křivoklát. Protože jeho vnitřní stavby byly z části ještě dřevěné/jako u hradišť/ brzy vyhořel a tím zcela zanikl. Ve 12. a v první třetině 13. století byly klasické hrady u nás ještě vzácné. Stále převládala hradiště. Už brzy tomu ale mělo být jinak.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1587x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2037x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1468x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1431x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1373x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1483x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1319x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1502x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1435x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1363x, 11.7.2017
Musím vydržet 1364x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1156x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1213x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1098x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1461x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1153x, 2.8.2017
Zubní protézy 2321x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2451x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1030x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1888x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1016x, 1.11.2017
Gaučáci 1066x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5604x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13569x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 934x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2729x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 872x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1206x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1829x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4717x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17809x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 802x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 914x, 5.3.2018
Bolesti v krku 776x, 5.3.2018
Josef Bedrna 833x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 881x, 2.4.2018
Kulhání 835x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 801x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 752x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 977x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 859x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 643x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 658x, 27.5.2018
Zácpa 824x, 27.5.2018
Výchovný význam her 749x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 806x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 742x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 645x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 544x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 626x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 606x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 624x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 476x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 599x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 564x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 550x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 417x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 515x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 423x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 357x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 367x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 394x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 428x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 410x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 438x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 349x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 342x, 4.9.2019
O našich kronikářích 381x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 432x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 389x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 385x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 363x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 308x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 381x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 274x, 1.12.2019
Olinko, díky 309x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 353x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 334x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 340x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 410x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 432x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 373x, 2.3.2020
Já a koronavirus 347x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 374x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 534x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 517x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 319x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 385x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 331x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 362x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 333x, 1.6.2020
Rouška 369x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |