Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Po stopách českých hradů 4

1. 12. 2019

Hrady počátku 13. století

V minulých částech svého seriálu jsem psal o českých hradech, které vznikly zhruba do konce 12. století. V této části se budu zabývat počátkem století třináctého. Je to doba vlády prvního dědičného českého krále Přemysla Otakara I. Dědičnost jeho královského titulu, pro jeho potomky byla potvrzena známou ,,Zlatou bulou sicilskou". Přemysl Otakar I. vládl nejdříve jako kníže, ale na přelomu 12. a 13. století byl jeho knížecí titul pozměněn v mnohem významnější titul královský. To poznamenalo nejen výrazný vzestup jeho moci i celého českého státu, ale ovlivnilo i počátky stavby českých hradů.

Hradem vzniklým v této době byl například hrad ve Strakonicích. Byl vybudován mocným rodem Bavorů jako jeden z vůbec prvních šlechtických hradů. /hrady z hlediska majitele dělíme na královské a šlechtické/. Šlechtický hrad ve Strakonicích se spojil do svérázného celku s církevní institucí, konkrétně s johanitskou komendou.

/Tzv. komendy představovaly zvláštní typy hradů. Jednalo se o opevněná sídla která si stavěly rytířské řády-vedle Johanitů, též Templáři, Němečtí rytíři a Křižovníci s červenou hvězdou/. Strakonický hrad se tedy skládal ze dvou částí. Jednu část blatného objektu patřila rodu Bavorů druhá část Johanitům. Dalším ojedinělým hradem patrně též šlechtickým byla nedaleká Blatná. Ta však dnes funguje jako později přestavěný výstavný zámek. V jeho základech však archeologové odhalili části dřívějšího hradu. Několik hradů vzniklo na počátku 13. století v oblastech, které tehdy nebyly součástí českého státu. Jsou to hrady české jen vzhledem k území, na kterém se nyní nacházejí. Jedním z nich je jihočeský Landštejn, který zůstal v rakouských rukou až do nástupu vnuka prvního dědičného krále- Přemysla Otakara II. Dalším takovým hradem je hrad v Chebu, který dokonce vznikl jako německý již ve 12. století. K chebskému hradu byly službou vázáni někteří šlechtici. Ti si v blízkém okolí stavěli své hrady jako byl Vildštejn/dnes Skalná/, Seeberg/dnes Ostrogh/, Hazlov, Liebenstein/dnes Libá/ a Starý Kynšperk/dnes Starý Hroznatov/. Oblast dnešního Chebska nebyla na přelomu 12. a 13. století ještě součástí českého státu. Proto ty původní názvy hradů jsou německé.

Rozsáhlá stavební činnost na tehdy německém Chebsku ovlivnila bezesporu i sousední Čechy, především královského hradu Lokte. Za vlády Přemysla Otakara I./vládl do roku 1230/ byly patrně položeny základy i několika dalších hradů, jako například Jindřichova Hradce, nebo Zvíkova. Kromě výše zmíněných hradů se v prvních desetiletích 13. století objevují i tzv. hrady přechodného typu. Jedná se o objekty, které jsou jakousi kombinací starších hradišť a novějších klasických hradů. Typickým příkladem je Hlavačov poblíž Rakovníka, původně poměrně hodně rozsáhlý i významný objekt se dvěma předhradími. Byl původně tím, čím byl později známý hrad Křivoklát. Protože jeho vnitřní stavby byly z části ještě dřevěné/jako u hradišť/ brzy vyhořel a tím zcela zanikl. Ve 12. a v první třetině 13. století byly klasické hrady u nás ještě vzácné. Stále převládala hradiště. Už brzy tomu ale mělo být jinak.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1388x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1821x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1302x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1261x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1201x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1268x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1097x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1285x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1229x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1167x, 11.7.2017
Musím vydržet 1140x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 991x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 973x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1263x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 999x, 2.8.2017
Zubní protézy 2040x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2210x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1696x, 1.11.2017
Nevzdávej se 866x, 1.11.2017
Gaučáci 882x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5294x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13308x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 741x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2495x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 666x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 989x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1579x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 3907x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17405x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 635x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 653x, 5.3.2018
Bolesti v krku 579x, 5.3.2018
Josef Bedrna 652x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 680x, 2.4.2018
Kulhání 681x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 674x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 575x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 761x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 694x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 478x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 493x, 27.5.2018
Zácpa 618x, 27.5.2018
Výchovný význam her 557x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 614x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 539x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 479x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 411x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 451x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 440x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 440x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 330x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 402x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 357x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 354x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 243x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 316x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 241x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 201x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 196x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 209x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 245x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 214x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 241x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 156x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 188x, 4.9.2019
O našich kronikářích 205x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 191x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 183x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 192x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 192x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 150x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 205x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 136x, 1.12.2019
Olinko, díky 143x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 156x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 184x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 175x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 240x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 219x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 184x, 2.3.2020
Já a koronavirus 151x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 184x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 296x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 223x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 138x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 189x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 148x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 159x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 149x, 1.6.2020
Rouška 206x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |