Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o problematických otázkách českých dějin část 9

1. 1. 2020

Konečně dědičný královský titul

Jsme na samém počátku 13. století. V sousedních zemích Polsku a Uhrách mají dědičné a na německé říši nezávislé panovníky s dědičným královským titulem už bezmála dvě století. V Čechách však se panovník doposud může honosit pouze titulem ,,kníže“. Teprve začátek 13. století vše změní. Českým knížetem je v této době Přemysl Otakar I.- poslední český kníže a první český dědičný král. Jeho potomci z Přemyslovského rodu už mají zajištěné dědičné právo nikoli na knížecí, ale královský titul. Co se to stalo v Čechách, nebo spíše v německé říši, že došlo k této významné změně?

Přemysl Otakar I. vládl poprvé velmi krátce jako kníže již na přelomu let 1192-93, než mu moc z rukou vyrval zlý a lakotný pražský biskup Jindřich Břetislav, který k nejvyššímu církevnímu titulu v Čechách přidal jako jediný v celé české historii i nejvyšší titul světský, tedy titul knížete. Tento zlý ,,hamoun" vládl v Čechách jako kníže naštěstí jen 4 roky. Zemřel v červnu 1197.

Téhož roku se novým českým knížetem/už bezmála čtyřicátým v pořadí/ stává podruhé Přemysl Otakar I. Jeho knížecí titul bude už brzy změněn na královský a dědičný k tomu. Jak a proč k tomu došlo? I Přemysl si zlatou čelenku vydobyl vojenskými a politickými službami zájmům římskoněmecké říše. Ovšem zcela jiným způsobem než hlavní hrdina minulého dílu mého seriálu doživotní král Vladislav. Nebyl pouhou korouhvičkou ve větru německé politiky jako Vladislav. Právě naopak byl velmi obratným i rafinovaným až prohnaným politikem. Dokázal více než dokonale využít velkých vnitřních problémů v římskoněmecké říši. Za vzor ctností by asi sloužit Přemysl nemohl. Velikost politická a mravní se kryjí jen výjimečně./Podle mého názoru se nekryly ani u tolik vynášeného Karla IV./ Přemysl nebyl žádný světec ani dobroděj. Ale dosáhl velkého cíle. Jakým způsobem? Uměl mlčet a vyčkávat, uměl v pravou chvíli jednat bleskově, tvrdě a rozhodně. Uměl žít v masce a občas ji sejmout. Uměl se chytit vhodné příležitosti. Uměl sloužit několika znepřáteleným pánům a od všech si brát odměny. Svědčí o tom fakt, že během prvních patnácti roků své vlády hned pětkrát za sebou vyměnil a zcela otočil svůj politický prapor. V říši v té době po smrti císaře vypukly velké spory mezi dvěma vysoce postavenými rody, konkrétně Štaufy a Welfy. Oba usilovaly o jediné. Aby jejich příslušník byl římskoněmeckým císařem. A byla tu ještě třetí strana, rozhodnutá do věci zasahovat. Papež! V říši se rozpoutala vnitřní válka o císařský titul. A český Přemysl Otakar? Dokonale toho využil. Přebíhal z jednoho tábora do druhého. Chvíli u Štaufů, chvíli u Welfů a pak zase znovu a naopak. Šlo mu o docela jinou věc. Co nejvíce z německých sporů vytěžit pro sebe a ovšem i pro český stát. A Štaufové se zase přetahovali s Welfy o Přemysla a především jeho pomoc. Už v září roku 1198 vydali Štaufové proto listinu , ve které Přemyslovi udělili dědičný královský titul. Nebylo to ještě definitivní. Když v boji o moc získali dočasně převahu Welfové, přešel Přemysl na jejich stranu, aby se zanedlouho vrátil zpět ke Štaufům. Definitivně byla listina z roku 1198 potvrzena o celých 14 let později- v září 1212 jako známá ,,Zlatá bula sicilská".

Přemysl Otakar I. tím získal významné privilegium , které pak dlouho určovalo poměr českého státu a římskoněmecké říše. Češi si od té doby mohli svobodně a bez zásahu zvenčí volit panovníka. Území českého státu bylo prohlášeno za nedělitelné a na římskoněmecké říši nezávislé. Přemysl Otakar I. tím dosáhl toho, co se nepodařilo téměř čtyřem desítkám panovníků/vesměs knížat/ před ním. Ne, že bych vyloženě schvaloval způsoby, jakými první dědičný český král dosáhl velkého cíle, ale tohoto panovníka uznávám. V jeho případě platí známé heslo: ,,Účel světí prostředky." Ostatně toto heslo nepřinesl do Čech Přemysl Otakar I. , ale o několik století později tak neblaze proslulí katoličtí fanatici-jezuité.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1457x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1907x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1346x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1324x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1252x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1357x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1214x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1370x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1321x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1235x, 11.7.2017
Musím vydržet 1238x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1052x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1059x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1334x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1034x, 2.8.2017
Zubní protézy 2171x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2314x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1756x, 1.11.2017
Nevzdávej se 900x, 1.11.2017
Gaučáci 943x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5449x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13429x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 814x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2586x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 751x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1086x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1698x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4320x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17585x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 681x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 774x, 5.3.2018
Bolesti v krku 651x, 5.3.2018
Josef Bedrna 712x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 759x, 2.4.2018
Kulhání 732x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 702x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 645x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 831x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 738x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 530x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 540x, 27.5.2018
Zácpa 712x, 27.5.2018
Výchovný význam her 646x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 694x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 609x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 525x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 441x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 508x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 494x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 498x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 368x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 460x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 446x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 434x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 293x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 393x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 311x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 236x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 237x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 274x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 313x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 291x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 319x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 224x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 236x, 4.9.2019
O našich kronikářích 270x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 300x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 271x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 263x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 243x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 196x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 280x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 172x, 1.12.2019
Olinko, díky 188x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 232x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 215x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 238x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 298x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 302x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 259x, 2.3.2020
Já a koronavirus 228x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 251x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 393x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 341x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 194x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 265x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 208x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 241x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 211x, 1.6.2020
Rouška 249x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |