Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o romantismu 7

1. 7. 2019

Sándor Petofi /1823-1849/

Jediný představitel maďarské literatury, kterého znám a něco od něj četl je nejen svými verši, ale též celým svým byt krátkým životem nezapomenutelný básník Sándor Petofi. I jeho téměř celé dílo/v jediném silném svazku/ mám doma ve své knihovně. Hned zpočátku mě u něj zaujalo, že ač je v dějinách literatury uváděn jako Madar, oba jeho rodiče byli slovenského a tedy slovanského původu. Nic na tom nemůže změnit fakt, že odmalička byl vychováván ne jako Slovák, ale jako Madar a za maďarskou revoluci a svobodu/tehdy ještě neúspěšnou/ neváhal položit vlastní mladý život. V ještě nedospělém věku již si prošel romantickým mládím. Literatura i divadlo ho v tomto věku tak přitahovaly, že nebezpečně zanedbával studium. Otec ho proto odmítl nadále finančně podporovat. Mladý Petofi nereagoval pokornou poslušností, ale pro romantiky typickým vzdorem. Odešel ze studií a několik dalších let pak prožil bohémským životem v ustavičné hmotné nouzi. Vydělával si především jako herec u různých kočovných společností.

Maďarsko bylo za jeho života součástí Rakouské monarchie/K tzv.rakousko-uherskému vyrovnání došlo až roku 1867/, ale v národě už to revolučně vřelo. V tomto napjatém ovzduší těsně před revolučním rokem 1848 studoval Petofi se zápalem jemu vlastním dějiny Velké francouzské buržoazní revoluce. Přišel rok 1848 a revoluce zachvátily takřka celou Evropu. Ne jinak tomu bylo i v nesvobodném Maďarsku. Petofiho maďarská revoluce doslova pohltila. Od počátku patřil k nejradikálnějšímu křídlu. Za svůj národ bojoval a rval se nejen svými písněmi a verši, ale též skutečnými činy. Společně s dalšími maďarskými revolucionáři se zmocnili tiskárny a vysázeli leták, obsahující 12 bodů národního programu, ve kterém požadovali nejen národní osvobození od Rakouska, ale přišli i s programem demokratických a sociálních reforem. Petofi revolucí skutečně žil o čemž svědčí fakt, že vstoupil do protirakouské sedmihradské armády, kde brzy dosáhl nejen hodnosti majora, ale především se vyznamenal velkou statečností. Maďarská revoluce však v roce 1848 skončila ještě porážkou./Zvítězila až téměř o 20 let později/. Rozhodla o tom ruská pomoc Rakousku v rámci tzv. Svaté aliance. Těsně před konečnou porážkou revoluce, v jedné z potyček s ruskou jízdou Sándor Petofi padl. Bylo mu pouhých 26 let.

Dílo, které zanechal je sice nevelké rozsahem, ale znamená počátek nové maďarské poezie. Jeho lyrika i epika se učila u lidové písně a je proniknuta životem maďarského lidu, který nikdo z Petofiho předchůdců ani současníků nepoznal z tak důvěrné blízkosti. Vrcholem jeho tvorby jsou politické písně jako vášnivý komentář maďarské revoluce roku 1848, jejích nadějí, úspěchů i zklamání. Verše ,,Z jediné myšlenky mám strach..." k nim patří a hrdinným závěrem svého života je autor i naplnil bezezbytku. Znám je doslova a patří k mým nejoblíbenějším vůbec. Proto na závěr aspoň jejich část:

Z jediné myšlenky mám strach...

Z jediné myšlenky mám strach:

na loži zemřít, v poduškách,

pomalu uvadnout jak květina,

jíž skrytý červík život podtíná,

a zvolna skomírat jak svíčky knot,

jenž v prázdné síni svítí do temnot.

Ne takovou smrt,bože,dej,

ne, takovou mne netrestej!

Kéž jsem jak strom a blesk mi rozetene můj kmen

či bouře s vichřicí mne vyrve po kořen,

kéž jsem jak skála, jež se do údolí zřítí,

zatímco nebesa se třesou v hromobití....

Báseň je dlouhá a proto dále jen její hlavní smysl. Autorovým přáním je nezemřít přirozenou smrtí, ale jak je psáno v následujících verších, chce položit svůj život v boji za vítězství maďarské revoluce, nejen národa , ale i sociální vítězství prostého lidu.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1388x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1821x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1302x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1261x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1201x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1268x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1097x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1285x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1229x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1167x, 11.7.2017
Musím vydržet 1140x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 991x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 973x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1263x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 999x, 2.8.2017
Zubní protézy 2040x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2210x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1696x, 1.11.2017
Nevzdávej se 866x, 1.11.2017
Gaučáci 882x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5294x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13308x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 741x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2495x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 666x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 989x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1579x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 3907x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17405x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 635x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 653x, 5.3.2018
Bolesti v krku 579x, 5.3.2018
Josef Bedrna 652x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 680x, 2.4.2018
Kulhání 681x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 674x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 575x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 761x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 694x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 478x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 493x, 27.5.2018
Zácpa 619x, 27.5.2018
Výchovný význam her 557x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 614x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 539x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 479x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 411x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 451x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 440x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 440x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 330x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 402x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 357x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 354x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 243x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 316x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 241x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 201x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 196x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 209x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 245x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 214x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 156x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 188x, 4.9.2019
O našich kronikářích 205x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 191x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 183x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 192x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 192x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 150x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 205x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 136x, 1.12.2019
Olinko, díky 143x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 156x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 184x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 175x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 240x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 219x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 184x, 2.3.2020
Já a koronavirus 151x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 184x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 296x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 223x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 138x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 189x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 148x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 159x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 149x, 1.6.2020
Rouška 206x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |