Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o romantismu 7

1. 7. 2019

Sándor Petofi /1823-1849/

Jediný představitel maďarské literatury, kterého znám a něco od něj četl je nejen svými verši, ale též celým svým byt krátkým životem nezapomenutelný básník Sándor Petofi. I jeho téměř celé dílo/v jediném silném svazku/ mám doma ve své knihovně. Hned zpočátku mě u něj zaujalo, že ač je v dějinách literatury uváděn jako Madar, oba jeho rodiče byli slovenského a tedy slovanského původu. Nic na tom nemůže změnit fakt, že odmalička byl vychováván ne jako Slovák, ale jako Madar a za maďarskou revoluci a svobodu/tehdy ještě neúspěšnou/ neváhal položit vlastní mladý život. V ještě nedospělém věku již si prošel romantickým mládím. Literatura i divadlo ho v tomto věku tak přitahovaly, že nebezpečně zanedbával studium. Otec ho proto odmítl nadále finančně podporovat. Mladý Petofi nereagoval pokornou poslušností, ale pro romantiky typickým vzdorem. Odešel ze studií a několik dalších let pak prožil bohémským životem v ustavičné hmotné nouzi. Vydělával si především jako herec u různých kočovných společností.

Maďarsko bylo za jeho života součástí Rakouské monarchie/K tzv.rakousko-uherskému vyrovnání došlo až roku 1867/, ale v národě už to revolučně vřelo. V tomto napjatém ovzduší těsně před revolučním rokem 1848 studoval Petofi se zápalem jemu vlastním dějiny Velké francouzské buržoazní revoluce. Přišel rok 1848 a revoluce zachvátily takřka celou Evropu. Ne jinak tomu bylo i v nesvobodném Maďarsku. Petofiho maďarská revoluce doslova pohltila. Od počátku patřil k nejradikálnějšímu křídlu. Za svůj národ bojoval a rval se nejen svými písněmi a verši, ale též skutečnými činy. Společně s dalšími maďarskými revolucionáři se zmocnili tiskárny a vysázeli leták, obsahující 12 bodů národního programu, ve kterém požadovali nejen národní osvobození od Rakouska, ale přišli i s programem demokratických a sociálních reforem. Petofi revolucí skutečně žil o čemž svědčí fakt, že vstoupil do protirakouské sedmihradské armády, kde brzy dosáhl nejen hodnosti majora, ale především se vyznamenal velkou statečností. Maďarská revoluce však v roce 1848 skončila ještě porážkou./Zvítězila až téměř o 20 let později/. Rozhodla o tom ruská pomoc Rakousku v rámci tzv. Svaté aliance. Těsně před konečnou porážkou revoluce, v jedné z potyček s ruskou jízdou Sándor Petofi padl. Bylo mu pouhých 26 let.

Dílo, které zanechal je sice nevelké rozsahem, ale znamená počátek nové maďarské poezie. Jeho lyrika i epika se učila u lidové písně a je proniknuta životem maďarského lidu, který nikdo z Petofiho předchůdců ani současníků nepoznal z tak důvěrné blízkosti. Vrcholem jeho tvorby jsou politické písně jako vášnivý komentář maďarské revoluce roku 1848, jejích nadějí, úspěchů i zklamání. Verše ,,Z jediné myšlenky mám strach..." k nim patří a hrdinným závěrem svého života je autor i naplnil bezezbytku. Znám je doslova a patří k mým nejoblíbenějším vůbec. Proto na závěr aspoň jejich část:

Z jediné myšlenky mám strach...

Z jediné myšlenky mám strach:

na loži zemřít, v poduškách,

pomalu uvadnout jak květina,

jíž skrytý červík život podtíná,

a zvolna skomírat jak svíčky knot,

jenž v prázdné síni svítí do temnot.

Ne takovou smrt,bože,dej,

ne, takovou mne netrestej!

Kéž jsem jak strom a blesk mi rozetene můj kmen

či bouře s vichřicí mne vyrve po kořen,

kéž jsem jak skála, jež se do údolí zřítí,

zatímco nebesa se třesou v hromobití....

Báseň je dlouhá a proto dále jen její hlavní smysl. Autorovým přáním je nezemřít přirozenou smrtí, ale jak je psáno v následujících verších, chce položit svůj život v boji za vítězství maďarské revoluce, nejen národa , ale i sociální vítězství prostého lidu.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1766x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2215x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1649x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1609x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1545x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1653x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1494x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1680x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1616x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1550x, 11.7.2017
Musím vydržet 1549x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1329x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1392x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1273x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1652x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1323x, 2.8.2017
Zubní protézy 2527x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2634x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1191x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2068x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1165x, 1.11.2017
Gaučáci 1227x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5818x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13742x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1116x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2896x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 1029x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1384x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 2004x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5047x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 18041x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 951x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1075x, 5.3.2018
Bolesti v krku 937x, 5.3.2018
Josef Bedrna 1018x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1053x, 2.4.2018
Kulhání 1001x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 957x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 934x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1147x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 1021x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 805x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 813x, 27.5.2018
Zácpa 987x, 27.5.2018
Výchovný význam her 926x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 968x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 899x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 818x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 695x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 779x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 761x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 1015x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 652x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 766x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 730x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 940x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 592x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 895x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 575x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 552x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 532x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 763x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 588x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 565x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 511x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 503x, 4.9.2019
O našich kronikářích 548x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 612x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 789x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 783x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 519x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 456x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 534x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 441x, 1.12.2019
Olinko, díky 478x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 514x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 495x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 495x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 587x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 598x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 521x, 2.3.2020
Já a koronavirus 498x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 534x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 712x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 682x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 495x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 556x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 505x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 524x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 502x, 1.6.2020
Rouška 759x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |