Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Po stopách českých hradů -9. část

1. 5. 2020

Královské hrady Karla IV.

Jak už bylo řečeno v minulém díle, za vlády Jana Lucemburského v první polovině 14. století se královské hrady téměř nestavěly. Roku 1346 se však českým králem stává Karel IV. a v českém království dochází k prudké dynamické změně. Za krále Karla se staví o stošest. Staví se všechno, kostely, kláštery i stavby vyloženě světské. A vznikají i nové hrady, jak královské, tak šlechtické. Celé české hospodářství prožívá období vysoké konjunktury i rozkvětu. A co je také důležité? Za jeho vlády české království vlastně nezažije hrůzu válek. V tom se odrazí i stavba nových hradů. Hradní architektura v Karlově době se přiklání k většímu komfortu jednotlivých staveb, zatímco jejich obranyschopnost ustupuje trochu do pozadí. Sám Karel si nechal postavit celou řadu hradů. S oblibou jim dával své jméno. Stavělo se nejen v Čechách a na Moravě, ale i mimo území současné České republiky. Dokonce i vzdálené Monte Carlo je původně Karlovou stavbou. V nynějších českých zemích si Karel nechal postavit vedle nejznámějšího Karlštejna, též Karlsberg/Kašperk/ na Šumavě, Karlskrone/Radyně u Plzně/, Karlovy Vary, Karlshaus/Hrádek u Purkavce v jižních Čechách/, nebo Karlsburg/Tepenec na Moravě/.

Již roku 1348 se začíná stavět náš patrně nejznámější hrad Karlštejn. Původní stavba byla z mnoha důvodů zvláštní a její neobvyklá podoba vyplynula do značné míry z osobních přání královského stavebníka. Karlštejn byl navíc postaven na místě nevýhodném pro obranu. Některé okolní kopce ho totiž dost výrazně převyšují. Snad to vyplývá z jeho původní funkce. Karel si totiž nejprve nechal tento hrad stavět pro chvíle odpočinku a zbožného rozjímání. Postupně se však tato idea i náplň hradu změnily. Nakonec se stal schránkou pro české i říšské korunovační klenoty. Dnešní vzhled Karlštejna, který byl navíc během času několikrát přestavován, je výsledkem nepříliš šťastné restaurace z konce 19. století. Původní hrad vypadal dost odlišně. Dominantou hradu je mohutná velká obytná věž. Její zhruba šestimetrová silná čelní stěna bez jediného otvoru kryla ostatní stavby hradního jádra. Ty byly za velkou věží podélně seřazeny na skalních terasách. V nejspodnější části objektu je podkovovitá studniční věž, která měla chránit jediný vodní zdroj. Skutečnou studnu však hrad nikdy neměl a nahrazovala ji jen vodní cisterna, která musela být prokopanou štolou jednou za čas naplněna vodou z nedalekého potoka. To znamenalo největší slabinu při obraně hradu, která však zůstávala dlouho utajována.

Dalším významným Karlovým hradem byl šumavský Kašperk, nedaleko Kašperských Hor. Ten je skoro o 10 let mladší než Karlštejn a měl svou funkcí především přispívat k obraně šumavského pohraničí. Kašperk je typem hradu se dvěma velkými/v tomto případě oběma obytnými věžemi/. Mezi nimi je s věžemi srostlý hradní palác. Tento komplex tvoří hradní jádro. Kolem něho se do stran rozbíhá rozsáhlé předhradí.

Hodně podobný Kašperku je další Karlův hrad Karlskrone/česky Karlova koruna/, dnes známý více pod názvem Radyně. Byl založen začátkem 60. let 14. století na vysokém kopci jižně od Plzně. Hradní jádro bylo téměř stejné jako u Kašperku tj. srostlý palác se dvěma věžemi, z nichž jedna je ale půlokrouhlá. Protože skalnatý vrchol kopce neumožnoval stavbu hradby kolem celého jádra, je zde opevnění pouze ve formě nevelkého nádvoří před čtverhrannou věží.

Kašperk a Radyně představují vrchol snah o spojení původně samostatných staveb do jednoho celku, v tomto případě paláce a velkých věží. Zcela jiný je další Karlův hrad Karlshaus, dnes nazývaný Hrádek u Purkavce v jižních Čechách. Zde se patrně jedná naopak o vyloženě bezvěžový typ hradu, protože žádné pozůstatky nějaké větší věže archeologové nenašli. Celý hrad patrně tvořily jen obytné budovy. Na Moravě ještě nechal Karel postavit hrad Karlsburg známější dnes pod názvem Tepenec a poměrně hodně se věnoval přestavbě tehdy již dost zpustlého Vyšehradu v Praze. Několik dalších Karlových hradů se dnes nachází už mimo území České republiky.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1766x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2215x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1649x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1609x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1545x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1653x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1494x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1680x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1616x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1550x, 11.7.2017
Musím vydržet 1549x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1329x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1392x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1273x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1652x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1323x, 2.8.2017
Zubní protézy 2527x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2634x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1191x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2068x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1165x, 1.11.2017
Gaučáci 1227x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5818x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13742x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1116x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2896x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 1029x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1384x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 2004x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5047x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 18041x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 951x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1075x, 5.3.2018
Bolesti v krku 937x, 5.3.2018
Josef Bedrna 1018x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1053x, 2.4.2018
Kulhání 1001x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 957x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 934x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1147x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 1021x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 805x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 813x, 27.5.2018
Zácpa 987x, 27.5.2018
Výchovný význam her 926x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 968x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 899x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 818x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 695x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 779x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 761x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 1015x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 652x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 766x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 730x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 940x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 592x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 895x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 575x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 552x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 532x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 763x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 588x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 565x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 825x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 511x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 503x, 4.9.2019
O našich kronikářích 548x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 612x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 789x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 783x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 519x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 456x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 534x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 441x, 1.12.2019
Olinko, díky 478x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 514x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 495x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 495x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 587x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 598x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 521x, 2.3.2020
Já a koronavirus 498x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 534x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 712x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 682x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 495x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 556x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 505x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 523x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 502x, 1.6.2020
Rouška 759x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |