Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o romantismu-1.díl

1. 12. 2018

Úvod

Od doby, kdy jsem se naučil číst, se četba stala mou velkou zálibou. Časem jsem začal knížky od svých oblíbených autorů i sbírat. Snad proto mám dnes ve své knihovně více než 2 000 svazků. Nezačínal jsem v dětství pohádkami, ale hned knihami dobrodružnými. Ty mě zato ,,držely" velmi dlouho, prakticky až do dospělého věku. Bylo mi už kolem 20 let, kdy jsem definitivně přešel k literatuře faktu, především toho historického a k beletrii,nebo chcete-li krásné literatuře. Tady jsem ale začínal hned klasiky. Proto lieraturu méně hodnotných autorů, zejména těch současných téměř neznám. Na ,,gymplu" jsem v předmětu český jazyk a literatura prospíval dobře, ale nijak nezářil. Češtinářka mě nejednou dokonce vytkla, že jsem opožděný, když čtu stále dobrodružné knihy. Dnes s odstupem času se nad tím musím trochu usmát. Na Universitě III. věku jsem dlouhých 6 let studoval ruskou klasickou literaturu a teď bych jí za její někdejší nepřesné až vyloženě nesprávné výklady mohl kritizovat. Vedle literatury historického faktu dnes stále čtu zejména klasiku. Mám samozřejmě své oblíbené autory jako Viktora Huga, Waltera Scotta, Michaila Jurjeviče Lermontova, nebo našeho Karla Hynka Máchu. Jedno všechny spojuje. Jedná se vesměs o představitele literárního směru -romantismu. Romantismus ovládl literaturu v období po Velké francouzské revoluci na začátku 19. století. Proč? Velká francouzská revoluce přišla s velkými hesly -volnost-rovnost-bratrství. Hesla a původně snad i společensko -politické programy však svého skutečného naplnění nedošla. Vykořisťovatelský feudální systém začal být nahrazován novým, snad jen trochu méně vykořisťovatelským systémem-kapitalismem. Ten sice zjednodušeně, ale zato jednoznačně vystihuje honba za maximálním ziskem, jako hlavním smyslem života. Vláda šlechtických titulů začíná být nahrazována vládou peněz.

Kde zůstala ta tři ušlechtilá hesla francouzské revoluce? Tuto neradostnou skutečnost cítí i zástupci umění a začínají proti ní čím dál tím ostřeji vystupovat. Na začátku 19. století se jedná jen o marné vzpoury jedinců typu Byrona, Shelleyho, nebo Lermontova. Všichni tři výše uvedení žijí bouřlivým až skoro dobrodružným způsobem života, všichni v ostrém rozporu s tehdejší konzumní společností. Všichni umírají mladí./Shelley a Lermontov, stejně jako náš K.H. Mácha se nedožijí ani 30 let/. A všichni jsou představiteli nového umělecko-literárního směru-romantismu.

Co je pravý romantismus?

Slova romantický, romantismus nejsou lidem neznámá. Patří ke slovům, která vzrušují a vábí. Slibují vytržení z každodennosti, slibují, že člověk prožije něco, při němž se úží dech a srdce vzrušeněji bije. Žel si pod slovy romantismus a romantika představuje každý něco jiného. Zejména pro ženy bývá často vrcholem romantiky třeba drahá večeře v přepychové restauraci při svíčkách. Taková představa romantiky je ale hodně ubohá a skutečnému romantismu ,,na hony" vzdálená. K romantismu měly ale hodně daleko i někdejší ,,rádobyromantické" telenovely americké produkce typu ,,Dallas", nebo ,,Esmeralda". Kdo je tedy vlastně skutečný romantický hrdina? V drtivé většině případů se jedná o člověka, který se silně vymyká z běžné tzv. konzumní společnosti, opovrhuje jí a žije si svůj život podle svých vlastních představ a ideálů, často ostře kontrastující se životem běžných řadových lidí. Za své ideály se snaží všemožně bojovat, i když vlastně sám ví,že to po čem tolik touží a sní je vlastně neuskutečnitelné. Přesto v tomto boji neustává a rve se třeba ,,nesmyslně" a někdy i tragikomicky s větrnými mlýny. Samozřejmě teď mám na mysli Cervantova Dona Quichota. Miguel de Cervantes Saavedra není sice představitelem vyloženého romantismu v dějinách literatury. Žil v období dlouho před vrcholným romantismem v kultuře a umění. Jeho hlavní hrdina Don Quichote je už ale jakýmsi předobrazem pozdějších romantických hrdinů. Vytvoří si své ideály, které jsou jistě ušlechtilé a jde za jejich uskutečněním takříkajíc třeba ,,hlavou proti zdi". V praktickém životě sice utrpí vyložený debakl, ale přesto je svým způsobem vítězem. Dokonce jednoznačným a velkým vítězem. Proč? On sice naplnění svých vysněných ideálů nikdy nedosáhl, ale také je nikdy nezradil a neopustil. A právě v tom je jeho vítězství.

Je jistě zajímavé, že tuto skutečnost dobře pochopil a vystihl i autor české literatury přelomu 19. a 20. století Viktor Dyk ve svém díle ,,Zmoudření Dona Quichota". Dykův Don Quichote sice na konci svého života poznává neuskutečnitelnost svých ideálů a snů a jak se říká ,,zmoudří". To vystřízlivění a tzv.,,zmoudření" ho ale přivádí ke smrti. Dykův Quichote prostě bez svých ideálů už nedokáže žít. Přesvědčivě to vystihují jeho slova před smrtí: ,,Tomu starému Quichotovi se lidé posmívali, a smích jejich nebolel. Toho současného litují, ale jejich soucit bolí. Jsem stín bývalého Quichota, více nic....

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1437x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1870x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1331x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1303x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1225x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1340x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1167x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1358x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1280x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1222x, 11.7.2017
Musím vydržet 1221x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1038x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1020x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1316x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1011x, 2.8.2017
Zubní protézy 2150x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2296x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1745x, 1.11.2017
Nevzdávej se 882x, 1.11.2017
Gaučáci 897x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5421x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13408x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 796x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2553x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 738x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1066x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1641x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4260x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17550x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 646x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 736x, 5.3.2018
Bolesti v krku 612x, 5.3.2018
Josef Bedrna 695x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 714x, 2.4.2018
Kulhání 718x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 684x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 611x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 803x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 708x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 514x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 509x, 27.5.2018
Zácpa 640x, 27.5.2018
Výchovný význam her 615x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 677x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 578x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 492x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 425x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 490x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 470x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 469x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 343x, 30.9.2018
Jak jsem trávil vánoce 416x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 413x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 258x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 379x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 281x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 214x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 214x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 251x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 295x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 260x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 281x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 171x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 203x, 4.9.2019
O našich kronikářích 218x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 252x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 246x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 231x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 203x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 159x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 248x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 150x, 1.12.2019
Olinko, díky 160x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 191x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 197x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 191x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 280x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 271x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 243x, 2.3.2020
Já a koronavirus 183x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 257x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 362x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 283x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 152x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 245x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 178x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 195x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 189x, 1.6.2020
Rouška 222x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |