Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Po stopách českých hradů 5. část

1. 1. 2020

Zlatý věk českých královských hradů – doba krále Václava I

.

,,On však lovil se psí lájí/pudem/,

v síních/ústech/ měl smrad, jako v psinci,

oko ztratil při štvanici,

víc než doma býval v háji.

Jezdil křivoklátským krajem

a o Prahu neměl zájem".

Znalci historie poznají z úryvku z první česky psané, navíc rýmované kroniky tzv. Dalimila o kom je řeč. Jedná se o druhého dědičného českého krále Václava I./vládl 1230-1253/. Z úryvku je zjevné že kronikář tzv. Dalimil neměl tohoto krále zrovna v oblibě. Proč? Tzv. Dalimil byl český vlastenec, silně protiněmecky zaměřený. A Václav I.? Pravý opak. Hodně přál Němcům, které zval do české země, aby si zde zakládali vlastní osady/tzv. vnější kolonizace země/. Tento král se vůbec zhlédl v německé módě, tehdy tzv. rytířské. Nejenže se více než vládě v Čechách věnoval lovu/viz úryvek z kroniky/, ale také pořádáním rytířských turnajů a co je nejdůležitější i zakládáním už klasických hradů, které dle tehdejší mody získávaly i německá jména/viz. koncovky jejich názvů ,,burg", nebo ,,štein"/.Právě v Německu i západní Evropě vůbec, vznikaly hrady podstatně dříve než v Čechách. Klasické středověké hrady si nechal stavět nejprve Václav I. sám pro svoji potřebu jako hrady královské. Ty je možno rozdělit do tří základních typů. S prvním z nich jsme se už setkali v předcházejícím díle mého seriálu jako s hradem přechodného typu. Václav I. si jako takový nechal postavit např. nevelký lovecký hrad Angerbach na Plzeňsku. Podobným typem byl původně i pohraniční Tachov, později mnohokrát přestavovaný v jiné typy. Kombinací hradiště s hradem byl i Týnec nad Sázavou. Hradů přechodného typu existovalo v Čechách velké množství. Přesto je jich více známo jen několik. Důvod? Tyto hrady se vzhledem ke svému valovému opevnění/typické pro starší hradiště/a většinou lehčím konstrukcím vnitřních staveb zachovaly většinou pouze v podobě terénních náznaků.

Druhým typem nejstarších královských hradů je typ s obvodovou zástavbou. Ten se stal základem dalšího vývoje hradních objektů. Tyto hrady jsou rozsáhlé, s množstvím staveb na obvodu, které jsou situované tak, že jedna, nebo více stěn tvoří součást obvodového opevnění. Hradu většinou dominuje velká věž v čele. Typickým příkladem je Křivoklát. Tento královský hrad se stavěl zhruba celých 50let a je dílem tří po sobě následujících českých králů Václava I, Přemysla Otakara II. a Václava II.

Již v době Václava I. vzniká v Čechách i třetí typ hradu-co se týče obranyschopnosti vysoce dokonalý a na tehdejší dobu téměř nedobytný- tzv. francouzský kastel. Jak již sám název napovídá, jde o typ cizí, který k nám byl dovezen. Z hlediska obranyschopnosti je oproti všem ostatním a to i později vzniklým hradům typem nejdokonalejším. Žel klasických francouzských kastelů se v Čechách postavilo skutečné minimum. Je to především hrad Týřov nad řekou Berounkou, který osobně já i můj profesor na Universitě Tomáš Durdík považujeme za skutečného krále českých hradů. Tento hrad, postavený z větší části už za Václava I., byl tak dokonale opevněn i položen na dokonalém velmi těžko přístupném místě, že se ho nikdo nikdy ani nepokusil dobývat. Přesto se během staletí měnil v rozvaliny díky neúprosnému působení zubu času. Druhým klasickým typem francouzského kastelu byl, oproti Týřovu mladší hrad/později přestavěný v dnešní výstavný zámek/Konopiště u města Benešova. Ten se sice ve druhé polovině 15. století podařilo dobýt českému králi Jiřímu z Poděbrad, ale až poté co se zcela vyhladovělá posádka po dvouletém obléhání sama dobrovolně vzdala.

Hrad Džbán na Rakovnicku je už spíše kombinací francouzského kastelu s typem hradu s obvodovou zástavbou, než samotným francouzským kastelem. Navíc i z něho zbyly jen poměrně skromné trosky.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1477x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1924x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1350x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1341x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1245x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1399x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1219x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1419x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1357x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1260x, 11.7.2017
Musím vydržet 1282x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1075x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1059x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1360x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1026x, 2.8.2017
Zubní protézy 2257x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2372x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1777x, 1.11.2017
Nevzdávej se 903x, 1.11.2017
Gaučáci 950x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5513x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13501x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 872x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2615x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 804x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1140x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1770x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4491x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17667x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 664x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 807x, 5.3.2018
Bolesti v krku 646x, 5.3.2018
Josef Bedrna 733x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 767x, 2.4.2018
Kulhání 742x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 697x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 648x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 851x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 730x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 547x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 521x, 27.5.2018
Zácpa 694x, 27.5.2018
Výchovný význam her 669x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 732x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 614x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 504x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 444x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 522x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 488x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 505x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 361x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 467x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 467x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 466x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 275x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 431x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 313x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 229x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 241x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 278x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 342x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 312x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 314x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 183x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 213x, 4.9.2019
O našich kronikářích 238x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 335x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 292x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 269x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 228x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 171x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 285x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 161x, 1.12.2019
Olinko, díky 173x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 226x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 209x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 205x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 314x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 318x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 298x, 2.3.2020
Já a koronavirus 210x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 307x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 451x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 340x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 164x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 298x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 204x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 218x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 221x, 1.6.2020
Rouška 236x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |