Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Po stopách českých hradů 5. část

1. 1. 2020

Zlatý věk českých královských hradů – doba krále Václava I

.

,,On však lovil se psí lájí/pudem/,

v síních/ústech/ měl smrad, jako v psinci,

oko ztratil při štvanici,

víc než doma býval v háji.

Jezdil křivoklátským krajem

a o Prahu neměl zájem".

Znalci historie poznají z úryvku z první česky psané, navíc rýmované kroniky tzv. Dalimila o kom je řeč. Jedná se o druhého dědičného českého krále Václava I./vládl 1230-1253/. Z úryvku je zjevné že kronikář tzv. Dalimil neměl tohoto krále zrovna v oblibě. Proč? Tzv. Dalimil byl český vlastenec, silně protiněmecky zaměřený. A Václav I.? Pravý opak. Hodně přál Němcům, které zval do české země, aby si zde zakládali vlastní osady/tzv. vnější kolonizace země/. Tento král se vůbec zhlédl v německé módě, tehdy tzv. rytířské. Nejenže se více než vládě v Čechách věnoval lovu/viz úryvek z kroniky/, ale také pořádáním rytířských turnajů a co je nejdůležitější i zakládáním už klasických hradů, které dle tehdejší mody získávaly i německá jména/viz. koncovky jejich názvů ,,burg", nebo ,,štein"/.Právě v Německu i západní Evropě vůbec, vznikaly hrady podstatně dříve než v Čechách. Klasické středověké hrady si nechal stavět nejprve Václav I. sám pro svoji potřebu jako hrady královské. Ty je možno rozdělit do tří základních typů. S prvním z nich jsme se už setkali v předcházejícím díle mého seriálu jako s hradem přechodného typu. Václav I. si jako takový nechal postavit např. nevelký lovecký hrad Angerbach na Plzeňsku. Podobným typem byl původně i pohraniční Tachov, později mnohokrát přestavovaný v jiné typy. Kombinací hradiště s hradem byl i Týnec nad Sázavou. Hradů přechodného typu existovalo v Čechách velké množství. Přesto je jich více známo jen několik. Důvod? Tyto hrady se vzhledem ke svému valovému opevnění/typické pro starší hradiště/a většinou lehčím konstrukcím vnitřních staveb zachovaly většinou pouze v podobě terénních náznaků.

Druhým typem nejstarších královských hradů je typ s obvodovou zástavbou. Ten se stal základem dalšího vývoje hradních objektů. Tyto hrady jsou rozsáhlé, s množstvím staveb na obvodu, které jsou situované tak, že jedna, nebo více stěn tvoří součást obvodového opevnění. Hradu většinou dominuje velká věž v čele. Typickým příkladem je Křivoklát. Tento královský hrad se stavěl zhruba celých 50let a je dílem tří po sobě následujících českých králů Václava I, Přemysla Otakara II. a Václava II.

Již v době Václava I. vzniká v Čechách i třetí typ hradu-co se týče obranyschopnosti vysoce dokonalý a na tehdejší dobu téměř nedobytný- tzv. francouzský kastel. Jak již sám název napovídá, jde o typ cizí, který k nám byl dovezen. Z hlediska obranyschopnosti je oproti všem ostatním a to i později vzniklým hradům typem nejdokonalejším. Žel klasických francouzských kastelů se v Čechách postavilo skutečné minimum. Je to především hrad Týřov nad řekou Berounkou, který osobně já i můj profesor na Universitě Tomáš Durdík považujeme za skutečného krále českých hradů. Tento hrad, postavený z větší části už za Václava I., byl tak dokonale opevněn i položen na dokonalém velmi těžko přístupném místě, že se ho nikdo nikdy ani nepokusil dobývat. Přesto se během staletí měnil v rozvaliny díky neúprosnému působení zubu času. Druhým klasickým typem francouzského kastelu byl, oproti Týřovu mladší hrad/později přestavěný v dnešní výstavný zámek/Konopiště u města Benešova. Ten se sice ve druhé polovině 15. století podařilo dobýt českému králi Jiřímu z Poděbrad, ale až poté co se zcela vyhladovělá posádka po dvouletém obléhání sama dobrovolně vzdala.

Hrad Džbán na Rakovnicku je už spíše kombinací francouzského kastelu s typem hradu s obvodovou zástavbou, než samotným francouzským kastelem. Navíc i z něho zbyly jen poměrně skromné trosky.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1798x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2246x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1676x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1646x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1579x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1686x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1526x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1719x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1644x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1582x, 11.7.2017
Musím vydržet 1582x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1353x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1427x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1310x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1682x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1360x, 2.8.2017
Zubní protézy 2561x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2666x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1222x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2098x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1193x, 1.11.2017
Gaučáci 1262x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5857x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13777x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1154x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2921x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 1056x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1422x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 2038x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5078x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 18076x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 984x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1105x, 5.3.2018
Bolesti v krku 968x, 5.3.2018
Josef Bedrna 1050x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1083x, 2.4.2018
Kulhání 1023x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 987x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 971x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1174x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 1053x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 834x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 848x, 27.5.2018
Zácpa 1017x, 27.5.2018
Výchovný význam her 956x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 995x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 929x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 845x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 724x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 813x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 793x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 1047x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 682x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 798x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 761x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 971x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 620x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 926x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 607x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 582x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 571x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 796x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 617x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 602x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 859x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 530x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 534x, 4.9.2019
O našich kronikářích 582x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 644x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 818x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 813x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 547x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 491x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 563x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 475x, 1.12.2019
Olinko, díky 511x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 542x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 525x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 522x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 617x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 628x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 554x, 2.3.2020
Já a koronavirus 532x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 561x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 750x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 710x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 529x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 587x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 536x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 561x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 533x, 1.6.2020
Rouška 786x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |