Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Po stopách českých hradů 5. část

1. 1. 2020

Zlatý věk českých královských hradů – doba krále Václava I

.

,,On však lovil se psí lájí/pudem/,

v síních/ústech/ měl smrad, jako v psinci,

oko ztratil při štvanici,

víc než doma býval v háji.

Jezdil křivoklátským krajem

a o Prahu neměl zájem".

Znalci historie poznají z úryvku z první česky psané, navíc rýmované kroniky tzv. Dalimila o kom je řeč. Jedná se o druhého dědičného českého krále Václava I./vládl 1230-1253/. Z úryvku je zjevné že kronikář tzv. Dalimil neměl tohoto krále zrovna v oblibě. Proč? Tzv. Dalimil byl český vlastenec, silně protiněmecky zaměřený. A Václav I.? Pravý opak. Hodně přál Němcům, které zval do české země, aby si zde zakládali vlastní osady/tzv. vnější kolonizace země/. Tento král se vůbec zhlédl v německé módě, tehdy tzv. rytířské. Nejenže se více než vládě v Čechách věnoval lovu/viz úryvek z kroniky/, ale také pořádáním rytířských turnajů a co je nejdůležitější i zakládáním už klasických hradů, které dle tehdejší mody získávaly i německá jména/viz. koncovky jejich názvů ,,burg", nebo ,,štein"/.Právě v Německu i západní Evropě vůbec, vznikaly hrady podstatně dříve než v Čechách. Klasické středověké hrady si nechal stavět nejprve Václav I. sám pro svoji potřebu jako hrady královské. Ty je možno rozdělit do tří základních typů. S prvním z nich jsme se už setkali v předcházejícím díle mého seriálu jako s hradem přechodného typu. Václav I. si jako takový nechal postavit např. nevelký lovecký hrad Angerbach na Plzeňsku. Podobným typem byl původně i pohraniční Tachov, později mnohokrát přestavovaný v jiné typy. Kombinací hradiště s hradem byl i Týnec nad Sázavou. Hradů přechodného typu existovalo v Čechách velké množství. Přesto je jich více známo jen několik. Důvod? Tyto hrady se vzhledem ke svému valovému opevnění/typické pro starší hradiště/a většinou lehčím konstrukcím vnitřních staveb zachovaly většinou pouze v podobě terénních náznaků.

Druhým typem nejstarších královských hradů je typ s obvodovou zástavbou. Ten se stal základem dalšího vývoje hradních objektů. Tyto hrady jsou rozsáhlé, s množstvím staveb na obvodu, které jsou situované tak, že jedna, nebo více stěn tvoří součást obvodového opevnění. Hradu většinou dominuje velká věž v čele. Typickým příkladem je Křivoklát. Tento královský hrad se stavěl zhruba celých 50let a je dílem tří po sobě následujících českých králů Václava I, Přemysla Otakara II. a Václava II.

Již v době Václava I. vzniká v Čechách i třetí typ hradu-co se týče obranyschopnosti vysoce dokonalý a na tehdejší dobu téměř nedobytný- tzv. francouzský kastel. Jak již sám název napovídá, jde o typ cizí, který k nám byl dovezen. Z hlediska obranyschopnosti je oproti všem ostatním a to i později vzniklým hradům typem nejdokonalejším. Žel klasických francouzských kastelů se v Čechách postavilo skutečné minimum. Je to především hrad Týřov nad řekou Berounkou, který osobně já i můj profesor na Universitě Tomáš Durdík považujeme za skutečného krále českých hradů. Tento hrad, postavený z větší části už za Václava I., byl tak dokonale opevněn i položen na dokonalém velmi těžko přístupném místě, že se ho nikdo nikdy ani nepokusil dobývat. Přesto se během staletí měnil v rozvaliny díky neúprosnému působení zubu času. Druhým klasickým typem francouzského kastelu byl, oproti Týřovu mladší hrad/později přestavěný v dnešní výstavný zámek/Konopiště u města Benešova. Ten se sice ve druhé polovině 15. století podařilo dobýt českému králi Jiřímu z Poděbrad, ale až poté co se zcela vyhladovělá posádka po dvouletém obléhání sama dobrovolně vzdala.

Hrad Džbán na Rakovnicku je už spíše kombinací francouzského kastelu s typem hradu s obvodovou zástavbou, než samotným francouzským kastelem. Navíc i z něho zbyly jen poměrně skromné trosky.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1690x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2139x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1571x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1536x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1475x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1574x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1424x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1602x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1532x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1482x, 11.7.2017
Musím vydržet 1476x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1254x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1321x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1198x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1567x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1256x, 2.8.2017
Zubní protézy 2448x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2558x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1121x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2002x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1100x, 1.11.2017
Gaučáci 1154x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5727x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13669x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1035x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2821x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 968x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1297x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1929x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4955x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17945x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 904x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1005x, 5.3.2018
Bolesti v krku 866x, 5.3.2018
Josef Bedrna 944x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 984x, 2.4.2018
Kulhání 931x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 888x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 854x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1079x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 951x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 729x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 750x, 27.5.2018
Zácpa 930x, 27.5.2018
Výchovný význam her 847x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 897x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 835x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 742x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 639x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 714x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 687x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 940x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 583x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 702x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 660x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 867x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 517x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 824x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 502x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 464x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 468x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 702x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 527x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 499x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 761x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 442x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 434x, 4.9.2019
O našich kronikářích 476x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 537x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 716x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 716x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 451x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 393x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 472x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 367x, 1.12.2019
Olinko, díky 410x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 444x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 425x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 434x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 511x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 531x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 455x, 2.3.2020
Já a koronavirus 435x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 460x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 646x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 608x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 426x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 490x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 439x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 452x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 434x, 1.6.2020
Rouška 699x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |