Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Po stopách českých hradů 7. část

2. 3. 2020

Šlechtické hrady za posledních Přemyslovců

Klasické ryze české hrady vznikají na našem území zhruba od začátku 13. století. Hrad si /až na malé výjimky/ mohl do poloviny téhož století postavit pouze český král, případně tehdejší nejvyšší církevní hodnostář v zemi tj. biskup. V polovině 13. století se českým králem stává později velmi mocný Přemysl Otakar II. Ten pokračuje v dostavbě královských hradů založených jeho otcem Václavem I. i zakládá nové. Za jeho vlády si však začíná své hrady ve velké míře stavět i vysoká šlechta, jejíž význam i moc stále stoupají. Takové hrady jsou označovány jako hrady šlechtické. Ty bývají samozřejmě obvykle menší než hrady královské a výrazně u nich převažuje tzv. hrad bergfritového typu podle své hlavní tzv. bergfritové věže. Bergfritová věž má na rozdíl od obytného donjonu/Psal jsem o něm v předchozí části seriálu/ vyloženě obranný a útočištný charakter. Stojí obvykle v čele samotného hradního objektu v jeho nejohroženější části a teprve za ní se na více chráněném místě nachází hradní palác. Bergfritová věž neměla vchod ve své dolní přízemní části a byla přístupná pouze po můstku z hradního paláce zhruba ve střední části své výšky. V případě, že do hradu vnikl nepřítel, hledali jeho poslední obránci útočiště právě v bergfritu, kam se dostali po můstku z paláce, načež tento můstek strhli a nepřítel se nemohl nijak do bergritové věže dostat. Bergfritový typ je poměrně jednoduchým, ale z hlediska obrany i účinným typem hradu.

Žel mnoho původních bergritových hradů bylo později přestavěno na zámky/např. Český Krumlov, Náchod, Frýdlant, Lemberk ad./ a jen z jejich základů lze vyčíst/někdy dost obtížně/ podobu původního hradu. O něco lépe to lze rozeznat u hradních zřícenin. Takovými zříceninami jsou například Valdek v brdských lesích, původně šlechtický později královský Žebrák v okrese Beroun, Krašov na skále nad řekou Berounkou.

Zvláštní skupinu představují hrady králových oblíbenců, kteří mohli využít svého postavení a zajistit si špičkovou stavební huť/dnes bychom řekli stavební firmu/, pracující i na stavbách samotného panovníka. Jejich hrady představovaly jakési miniatury královských hradů. Nejtypičtějším příkladem je vykopaná zřícenina hradu Vízmburku na Trutnovsku. Miniaturou královského hradu s obvodovou zástavbou i obytnou věží -donjonem je i zřícenina hradu v Říčanech u Prahy. Žel v Říčanech byly do prostoru původního hradu postaveny domky městečka a navíc na jejich výstavbu byla podstatná část zříceniny rozebrána. Přiblížit se rozlohou, výstavností i vybavením svých hradů samotnému králi si mohly dovolit pouze nejvýznamnější šlechtické rody. Jako vyloženě typické případy lze uvést pouze dva hrady v Čechách. Prvním je šlechtický hrad Příběnice u města Tábora, který si postavil patrně nejmocnější český šlechtický rod Vítkovců/později Rožmberků/. Druhým pak hrad Stará Dubá nad řekou Sázavou, který byl navíc hradbou spojen s podhradním městečkem zvaným Odranec. Toto spojení hradu s podhradím hradbou je v Čechách unikátní. Tento hrad si už podle jeho názvu postavil mocný rod pánů z Dubé.

U nás vzácnými typy hradů, které kopírují hradní typy z oblasti Podunají jsou například Choustník na Táborsku, nebo Klenová na Šumavě u Klatov. Zcela zvláštními typy jsou hrady, které zcela postrádají nějakou velkou věž/bergfrit, či donjon/ Jejich hlavním opevněním je vysoká obvodová hradba, ke které se zevnitř přikládají nižší obytné stavby.Takové hrady se nazývají bezvěžové. Příkladem jsou například ve východních Čechách Lanšperk nad Orlicí, nebo Pustohrad u Hořic. Záměrně ve svém seriálu vynechávám tzv. městské hrady/např.v Písku, nebo Kadani/, které byly obvykle součástí opevnění středověkých měst. Slavné i složité 13. století končí vlastně až na samém počátku století následujícího zavražděním posledního přemyslovského krále Václava III. roku 1306 v Olomouci. Po krátké době sporů o královský trůn nastává nová doba- Lucemburská a s ní i nové poměry v architektuře českých hradů.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1477x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1924x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1350x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1341x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1245x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1399x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1219x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1419x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1357x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1260x, 11.7.2017
Musím vydržet 1282x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1075x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1059x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1361x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1026x, 2.8.2017
Zubní protézy 2257x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2372x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1777x, 1.11.2017
Nevzdávej se 903x, 1.11.2017
Gaučáci 950x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5513x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13501x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 872x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2615x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 804x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1140x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1770x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4491x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17667x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 664x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 807x, 5.3.2018
Bolesti v krku 646x, 5.3.2018
Josef Bedrna 733x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 767x, 2.4.2018
Kulhání 742x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 697x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 648x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 851x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 730x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 547x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 521x, 27.5.2018
Zácpa 694x, 27.5.2018
Výchovný význam her 669x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 732x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 614x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 504x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 444x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 522x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 488x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 505x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 361x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 467x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 467x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 466x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 275x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 431x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 313x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 229x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 241x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 278x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 342x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 312x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 314x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 183x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 213x, 4.9.2019
O našich kronikářích 238x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 335x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 293x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 269x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 228x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 171x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 285x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 161x, 1.12.2019
Olinko, díky 173x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 226x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 209x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 205x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 314x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 318x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 298x, 2.3.2020
Já a koronavirus 210x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 307x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 451x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 340x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 164x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 298x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 204x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 218x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 221x, 1.6.2020
Rouška 236x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |