Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o problematických otázkách českých dějin-díl 2

1. 7. 2019

Václav a Boleslav

Je kníže svatý Václav patronem České země? Pro lidi, kteří o něm nic neví většinou ano. Můj vlastní názor asi bude o hodně složitější. Začněme tím, kdo to svatý Václav vůbec byl? V jaké době historie české země žil? A jak to s jeho životem vůbec bylo, když požívá takové slávy? Kníže Václav byl po Bořivojovi I., Spytihněvovi I, a Vratislavovi I. čtvrtým historicky doloženým českým knížetem. Hned zpočátku zavrhněme názor českého historika Záviše Kalandry, popraveného komunisty ve známém politickém procesu s Miladou Horákovou na počátku 50. let minulého století. Kalandra kdysi tvrdil, že svatý Václav ve skutečnosti nikdy neexistoval a je pouze mytickou postavou českých dějin. Kníže Václav s přídomkem svatý však nepochybně skutečně existoval. Jenže...

Historicky věrohodného o něm nevíme téměř nic. Vlastně jediný hodnověrný doklad jeho existence je spojen s rokem 929. K tomuto letopočtu udává německý kronikář Widukind krátkou zprávu ve své kronice, že toho roku se Václav stal poplatným a zčásti i poddaným německého krále Jindřicha Ptáčníka. V čem poplatnost spočívala? Václav musel odvádět Ptáčníkovi každoročně pevný poplatek 120 bílých ,,ušlechtilých" volů a 300 hřiven stříbra./1 hřivna byla asi čtvrt dnešního kilogramu/.To jsou jediné historicky hodnověrné zprávy o existenci svatého Václava. Trochu málo na patrona české země, nemyslíte?

O světcích se ale psaly i legendy. O svatém Václavu byly napsány hned čtyři. Dvě v latině a dvě ve staroslověnštině. Nejznámější je latinsky psaná tzv. Kristianova legenda. Z legend bychom se o našem nejznámějším světci dozvěděli tolik údajů, že by to vydalo na celé romány. Je otázkou do jaké míry je možno jim věřit. Psali je jediní tehdejší gramotní vzdělanci, totiž klášterní mniši. A každý církevní hodnostář se snaží světce co nejvíce zveličit. A tak se z legend dozvídáme věci až neuvěřitelné. Svatý Václav byl prý doslova ideálem člověka. Byl zbožný, pokorný, vzdělaný i statečný zároveň. Kácel šibenice a propouštěl vězně. Sám lisoval mešní víno, které se používalo při bohoslužbách jako krev páně. Sám pekl hostie, které nahrazovaly tělo páně. Pilně se vzdělával v latinském jazyce. Téměř ustavičně se modlil. Poctivě zachovával všechny půsty.Nikomu neubližoval. Každému pomáhal a především těm nejubožejším. To všechno je sice jistě velmi hezké a ušlechtilé, ale jsou to vlastnosti spíše mnicha, než knížete, který v drsné době středověku musí především vládnout. A často žel tvrdou rukou. Obstál by Václav s takovým postojem k životu v drsné době? A přitom byl českým knížetem a vládcem bezmála 15 let. Vládl údajně v letech 923-935./Tomuto údaji už se dá celkem věřit,/

Ale s takovýmto životním stylem tak dlouho. Tomu se už příliš věřit nedá. Nebyl kníže Václav přece jen trochu jiný, než jak ho líčí legendy? Dalším problémem těch čtyř výše uvedených legend je, že každá z nich popisuje jeho zázračně ušlechtilý život trochu jinak, podává jiné údaje z jeho života a někdy si i legendy vyloženě protiřečí.

Václav byl dne 28. září roku 935 v pondělí den po svátku svatého Kosmy a Damiána zavražděn v sídle svého bratra Boleslava ve Staré Boleslavi. Po nedělním kvasu na počest narození Boleslavova syna, který se snad jmenoval Strachkvas, kráčel druhého dne ráno do kostela na jitřní bohoslužbu. Venku potkal svého bratra. Ten se na něj náhle vrhl s mečem v ruce. Silnější Václav mu ho vytrhl z ruky a bratra povalil na zem. Z povzdálí vše sledovali Boleslavovy služebníci. Okamžitě spěchali svému pánu na pomoc.Václav viděl, že by přesile tří, nebo dokonce čtyř mužů/v počtu útočníků se legendy neshodují/neodolal a dal se na útěk směrem ke kostelu. Ve vratech chrámu ho však útočníci dostihly a nějakou chladnou zbraní zavraždily.

Tolik údaje z legend. Dá se jim věřit? Náboženský fanatik jim jistě uvěří. Alek člověk střízlivého úsudku? A může to být i věřící jim má věřit také?

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1457x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1907x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1346x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1324x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1252x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1357x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1214x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1370x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1321x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1235x, 11.7.2017
Musím vydržet 1238x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1052x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1059x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1334x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1034x, 2.8.2017
Zubní protézy 2171x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2314x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1756x, 1.11.2017
Nevzdávej se 900x, 1.11.2017
Gaučáci 943x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5449x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13429x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 814x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2586x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 751x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1086x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1698x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4320x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17585x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 681x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 774x, 5.3.2018
Bolesti v krku 651x, 5.3.2018
Josef Bedrna 712x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 759x, 2.4.2018
Kulhání 732x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 702x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 645x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 831x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 738x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 530x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 540x, 27.5.2018
Zácpa 712x, 27.5.2018
Výchovný význam her 646x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 694x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 609x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 525x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 441x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 508x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 494x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 498x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 368x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 460x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 446x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 434x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 293x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 393x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 311x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 236x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 237x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 274x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 313x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 291x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 319x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 224x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 236x, 4.9.2019
O našich kronikářích 270x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 300x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 271x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 263x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 243x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 196x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 280x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 172x, 1.12.2019
Olinko, díky 188x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 232x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 215x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 238x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 298x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 302x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 259x, 2.3.2020
Já a koronavirus 228x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 251x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 393x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 341x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 194x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 265x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 208x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 241x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 211x, 1.6.2020
Rouška 249x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |