Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o probematických otázkách českých dějin.část 5

1. 10. 2019

Břetislav I - český Achilles

Pokud budeme počítat dva první doživotní krále a prvního dědičného krále /všichni tři začínali jako knížata/, vystřídalo se na českém knížecím stolci od konce 9. století do počátku století třináctého celkem více než 25 knížat, včetně jedné kněžny-Drahomíry, která vládla 2 roky v době nezletilosti svatého Václava. Někteří z tohoto poměrně vysokého počtu byli silní a český stát za jejich vlády vzkvétal i se případně územně rozšiřoval. Jiní byli naopak slabí a přiváděli zemi k úpadku.

Mezi ty nejschopnější patřil právě Břetislav I. zvaný ,,český Achilles. Tento syn Oldřicha a Boženy vládl také na svou dobu velmi dlouho, více než 20 let./v letech 1034-1055/. Jak již bylo uvedeno v minulé části, ještě za panování svého otce Oldřicha spravoval Moravu. Od této doby tvoří Čechy s Moravou jeden jednolitý celek.

Českým knížetem se Břetislav I. stal tedy v roce 1034. Hned po svém nástupu na knížecí stolec v mnoha směrech mnohonásobně předčil od smrti schopného Boleslava II. v roce 999. všechny své předchůdce svou státnickou pružností, diplomatickou prozíravostí, stejně jako válečnickou odvahou.

Vše začalo válečnou výpravou do vnitřně rozvráceného Polska. Vtrhl tam s českým vojskem již v roce 1039. Výprava do Polska byla velmi úspěšná.Český Achiles dobyl tehdejší polské hlavní středisko Hnězdno. V něm byly uloženy ostatky celoevropsky uznávaného světce - svatého Vojtěcha, který byl svým původem Čech, respektive jeden ze tří přeživších Slavníkovců a někdejší druhý český biskup. Těchto Vojtěchových ostatků se Břetislavovo vojsko zmocnilo a za veliké slávy převezlo do Prahy. Břetslavovi I. ale podle mého názoru /stejně jako názorů některých historiků/šlo tehdy o něco více. Patrně chtěl spojit české země s Polskem a tím vytvořit na východních hranicích německé říše mohutnou česko-polskou slovanskou říši, která by častým německým výbojům snáze odolávala. Břetislav I. svým mimořádně úspěšným polským tažením však proti sobě popudil Němce, kterým tenkrát vládl král Jindřich III, A Jindřichova armáda se hned chystala vtrhnout do Čech. Již na podzim následujícího roku 1040 skutečně vtrhla německá armáda na území Českého státu a to hned na dvou hraničních místech. Tím prvním byly těžko prostupné šumavské hvozdy na jihozápadě čech. Tady však Češi, vedeni samotným Břetislavem slavně zvítězili v bitvě u Brůdku. Druhý proud Němců vtrhl do Čech na severozápadních hranicích přes Krušné hory. Tady se mu podařilo dostat/díky zradě hlavního velitele druhé části českého vojska/ do vnitrozemí. Břetislav bleskovým přesunem na ohrožené místo, vyhnal i druhou část německého vojska ze země.

Jindřich III. se však s potupnou porážkou nechtěl smířit. O rok později vyrazil s ještě větším vojskem do Čech znovu, tentokrát dokonce již ve třech směrech. Obešel na jihozápadě české vojsko a dostal se mu do zad. Břetislav I. by proto nucen stáhnout se až do Prahy. Praha byla obléhána po několik týdnů. Břetislavovi, nezbylo, než se pokořit. Vyloženě poražen ale nebyl. Samostatnost českého státu se mu podařilo uhájit. V následujících letech byl kníže Břetislav dokonce Jindřichovým spojencem. Nedlouho před svou smrtí projevil svou státnickou moudrost. Ještě si pamatoval jaká nevraživost až smrtelná nenávist panovala mezi jeho otcem Oldřichem a strýcem Jaromírem. Sám měl pět synů a též se obával jejich vzájemné nevraživosti i bojů o knížecí stolec. Proto/prý až na smrtelném loži/ zavedl tzv. Stařešinský řád-nástupnický princip, podle kterého měl zemřelého knížete napříště nahradit vždy nejstarší žijící mužský příslušník přemyslovské dynastie. Bohužel jeho potomci nerespektovali otcův zavedený řád příliš dlouho.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1798x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2246x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1676x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1646x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1579x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1686x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1526x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1719x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1644x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1582x, 11.7.2017
Musím vydržet 1582x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1353x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1427x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1310x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1682x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1360x, 2.8.2017
Zubní protézy 2561x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2666x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1222x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2098x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1193x, 1.11.2017
Gaučáci 1262x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5857x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13777x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1154x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2921x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 1056x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1422x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 2038x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5078x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 18076x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 984x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1105x, 5.3.2018
Bolesti v krku 968x, 5.3.2018
Josef Bedrna 1050x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1083x, 2.4.2018
Kulhání 1023x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 987x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 971x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1174x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 1053x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 834x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 848x, 27.5.2018
Zácpa 1017x, 27.5.2018
Výchovný význam her 956x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 995x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 929x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 845x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 724x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 813x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 793x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 1047x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 683x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 798x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 761x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 971x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 620x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 926x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 607x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 582x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 571x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 796x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 617x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 602x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 859x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 530x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 534x, 4.9.2019
O našich kronikářích 582x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 644x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 818x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 813x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 547x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 491x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 563x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 475x, 1.12.2019
Olinko, díky 511x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 542x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 525x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 522x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 617x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 628x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 554x, 2.3.2020
Já a koronavirus 532x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 561x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 750x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 710x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 529x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 587x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 536x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 561x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 533x, 1.6.2020
Rouška 786x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |