Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Po stopách českých hradů 2

1. 11. 2019

Hradům předcházela takzvaná hradiště

V období středověku se hrad stal jakýmsi symbolem doby, která ho vyvolala k životu. Vzniká jako sídlo, opěrný bod, pevnost i jako důležité hospodářské středisko vládnoucí třídy středověku - feudálů a spolu s nimi také odchází z jeviště dějin. Přechod ke společenskému řádu feudalismu probíhal v Evropě nerovnoměrně. Ve většině evropských zemí podléhal velkému množství různých vlivů, a proto vznik hradu není v Evropě datován současně. Nejstarší hrady vznikají v zemích západní Evropy již v 10. století, v Polsku například až koncem 13. století. Mezi těmito krajními daty leží počátky hradů v ostatních evropských zemích.

U nás se s nejstaršími kamennými hrady setkáváme ve 12. století. Před tímto obdobím u nás pochopitelně též existovala opevněná místa. Soudobé prameny je dokonce též nazývaly hrady. Dnes jim svým způsobem nesprávně, ale vžitě říkáme hradiště, případně hradiska. Až téměř do 30. let 13. století existovaly hrady a hradiště vedle sebe. Jaký byl mezi nimi tedy zásadní rozdíl? Opevněná hradiště si naši slovanští předkové začali stavět již někdy v 8.století. Tehdy kromě ochrany svých stálých obyvatel poskytovala i útočiště zemědělcům z celého okolí v čas nebezpečí. Rozloha hradišť proto musela být podstatně větší než tomu bylo u pozdějších hradů.. Jejich opevnění nebylo sice tak důkladné, ale zato dosahovalo značné délky a aby mohlo být bráněno , muselo být obsazeno obránci z okolních vsí. Podle místa, které si stavebníci vybrali pro stavbu, rozeznáváme hradiště výšinná-na kopci a blatná-stojící sice v rovině, ale chráněná vodou. Toto základní dělení platí i pro pozdější hrady. Pokud byla u výšinných hradišť staveništěm ostrožna-jazykovitý, stráněmi ohraničený výběžek většího terénního útvaru, spoléhalo se především na strmost a obtížnou přístupnost srázů a toto místo bylo opevněno jen slabě.

Nejpozději v 10. století se u ústředních hradišť vyděluje zvláštní prostor, samostatně opevněná část, zvaná akropole. Ta je sídlem pána-kmenového knížete , případně jeho správce a je nejdůkladněji opevněna. Navíc se v ní, z kamene staví na svou dobu výstavné paláce a vznikají tu i krásné kostely v předrománském nebo románském slohu. Rozlehlejší část hradiště před akropolí určená řadovým poddaným má naopak často stavby ze dřeva. I tato část je ale chráněna opevněním. Opevnění středověkého hradiště tvoří především navršené valy z hlíny. /na většině někdejších hradišť jsou patrné dodnes/. Tyto valy, dosahovaly výšky i několik metrů a byly zpevněny kamennou čelní zídkou. Nejstarší hradiště mívala pouze dřevěné opevnění, které tvořila palisáda z hustě vedle sebe zatlučených špičatých kůlů. Čelní stranu zpevňovala a před ohněm chránila z kamene nasucho poskládaná zeď. Podobná zídka, nebo roubená stěna zajištovala i zadní stranu dřevěné hradby. Takto stavěné hradby byly na několika místech proloženy branami. Hodnotíme-li hradiště jako celek, je na první pohled nápadné rozdělení funkcí všech jeho částí. Obranu vnější části zajištovala pouze obvodová hradba a za ní stávala většinou značně neuspořádaná a z velké části dřevěná zástavba pro poddaný lid, která se na samotné obraně hradiště nijak nepodílela. Mnohem důkladněji a prakticky jen z kamene byla opevněna vnitřní část hradiště, již zmíněná akropole-sídlo knížete, nebo jeho správce. Mohutné zdivo s lícemi zbudovanými z pečlivě opracovaných kvádříků bylo stavěno většinou z opuky. Našimi nejznámějšími hradišti jsou především ústřední sídla kmenových a rodových knížat. Tak třeba rod Přemyslovců vlastnil hradiště na Pražském hradě, Budči, Levém Hradci, nebo to pohraniční v Libušíně u Kladna. Ústředním hradištěm kmene Lučanů byla Vlastislav u Lovosic. Kmen Zličanů měl zase svou Kouřim. Mocný kmen Charvátů v čele s rodem Slavníkovců si postavil na soutoku řek Cidliny a Labe Blatné hradiště Libici nad Cidlinou.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1437x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1870x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1331x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1303x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1225x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1340x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1167x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1358x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1280x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1222x, 11.7.2017
Musím vydržet 1221x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1038x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1020x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1316x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1011x, 2.8.2017
Zubní protézy 2150x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2296x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1745x, 1.11.2017
Nevzdávej se 882x, 1.11.2017
Gaučáci 897x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5421x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13408x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 796x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2553x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 738x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1066x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1641x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4260x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17550x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 646x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 736x, 5.3.2018
Bolesti v krku 612x, 5.3.2018
Josef Bedrna 695x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 714x, 2.4.2018
Kulhání 718x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 684x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 611x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 802x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 708x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 514x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 509x, 27.5.2018
Zácpa 640x, 27.5.2018
Výchovný význam her 615x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 677x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 578x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 492x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 425x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 490x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 470x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 469x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 343x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 437x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 416x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 413x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 258x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 379x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 281x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 214x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 214x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 251x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 295x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 260x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 281x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 171x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 203x, 4.9.2019
O našich kronikářích 218x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 252x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 246x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 231x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 203x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 159x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 248x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 150x, 1.12.2019
Olinko, díky 160x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 191x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 197x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 191x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 280x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 271x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 243x, 2.3.2020
Já a koronavirus 183x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 257x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 362x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 283x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 152x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 245x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 178x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 195x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 189x, 1.6.2020
Rouška 222x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |