Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o problematických otázkách českých dějin část 7

1. 11. 2019

První český král Vratislav

Jsme ve druhé polovině 11. století. Až do této doby zdobil české panovníky titul kníže, zatímco v sousedních zemích Polsku a Uhrách vládli už králové. Roku 1061 se však českým knížetem stává syn českého Achilla Břetislava I. Vratislav II. Začíná rovněž vládnout jako ,,pouhý" kníže. Časem se tento titul má ale změnit. Za Vratislavovy více než třicetileté vlády/vládl v letech 1061- 1092/se podstatně upevnilo mezinárodní postavení českého státu a tento fakt byl doložen i tím, že na sklonku svého života byl Vratislav oceněn královskou korunou. Co tomu ale předcházelo?

První polovina 11. století byla časem svrchované nadvlády římskoněmeckých císařů nad velkou částí Evropy. Světská moc v ní měla na vrh nad církevní mocí, včetně papežů. Ve druhé polovině téhož století se církev snažila vymanit ze světské nadvlády a rozhořel se tzv. boj o investituru/uvádění církevních hodnostářů v úřad/. Zatímco o této záležitosti dříve rozhodovali světští vládci římskoněmecké říše, nyní se snažila církev osamostatnit./Dle mého názoru v tom hrála nemalou roli i touha církve po majetku, což ale odporuje prvotním zásadám Bible, že církev má být chudá, jako byl i Ježíš Kristus./

V dlouho trvajícím sporu o prvenství v křesťanském světě mezi dvěma silami papežstvím a císařstvím se rozhořel boj právě v době vlády knížete Vratislava II. Jako hlavní protivníci tak proti sobě stanuli papež Řehoř VII. a římskoněmecký císař Jindřich IV. Evropa se díky tomu rozdělila na dva tábory. Zatímco Polsko a Uhry stály na straně papeže, český kníže Vratislav II. zůstal až do konce života věrný císaři Jindřichu IV. Bezpočtukrát se Vratislav se svým vojskem vyznamenal v mnoha válečných taženích proti papežské straně a vlastně jako jediný ze spojenců císaře Jindřicha, ho nikdy nezradil. Svým postojem projevil zásadovost, v tehdejší době zcela nezvyklou a proto ho osobně řadím mezi nejvýznamnější česká knížata, ne-li panovníky celé české historie. / Vždyť zásadovost, jak v dalších částech mého seriálu poznáme, postrádal minimálně do jisté míry i ,,největší Čech všech dob" Karel IV./ Vratislav pomáhal Jindřichovi i v jeho nejtěžších chvílích, kdy se od něj všichni ostatní spojenci odvrátili. Čeští bojovníci například svou udatností při řeži na římských hradbách se výrazně podíleli na dobytí Říma v roce 1084. O rok později se kníže Vratislav II. dočkal zaslouženého ocenění.

Na dvorském sjezdu v Mohuči mu Jindřich IV, udělil královský titul/ovšem jen doživotní nevztahující se dědičně na jeho potomky/. Zároveň ho i zbavil povinnosti poplatků, které musel český stát do té doby Říši platit.

15. června 1085 se na Pražském hradě konala vůbec první královská korunovace. Toto datum osobně považuji za jedno z nejdůležitějších v celých českých středověkých dějinách. Je jen škoda, že ho málokdo zná.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1462x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1907x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1344x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1330x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1241x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1382x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1205x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1398x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1335x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1251x, 11.7.2017
Musím vydržet 1267x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1068x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1047x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1346x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1021x, 2.8.2017
Zubní protézy 2221x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2345x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1769x, 1.11.2017
Nevzdávej se 895x, 1.11.2017
Gaučáci 928x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5481x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13470x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 837x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2593x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 781x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1115x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1738x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4422x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17627x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 660x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 781x, 5.3.2018
Bolesti v krku 636x, 5.3.2018
Josef Bedrna 719x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 746x, 2.4.2018
Kulhání 737x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 695x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 634x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 833x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 726x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 539x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 518x, 27.5.2018
Zácpa 673x, 27.5.2018
Výchovný význam her 648x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 719x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 605x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 501x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 437x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 513x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 483x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 496x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 355x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 460x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 452x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 447x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 269x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 416x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 302x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 225x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 234x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 270x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 327x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 295x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 305x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 179x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 208x, 4.9.2019
O našich kronikářích 235x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 304x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 276x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 255x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 223x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 169x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 275x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 157x, 1.12.2019
Olinko, díky 170x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 216x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 207x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 200x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 304x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 302x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 280x, 2.3.2020
Já a koronavirus 202x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 292x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 421x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 324x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 160x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 280x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 194x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 211x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 209x, 1.6.2020
Rouška 233x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |