Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Začátek kolonizace Severní Ameriky

11. 4. 2020

O počátcích kolonizace střední a jižní Ameriky Evropany se všeobecně ví podstatně víc než o kolonizaci severní části amerického kontinentu. Jména španělských dobyvatelů jako Hernando Cortés a Francisco Pizarro jsou všeobecně dobře známá a budí obdiv i odpor zároveň. Obdiv za fanatickou odvahu s jakou šli za svým největším cílem zlatem a odpor za až neskutečnou krutost s jakou jednali s domorodým indiánským obyvatelstvem v porobených ohromných říší Aztéků a Inků v latinské Americe.

Byli to ale též Španělé, kteří jako první začali s kolonizací i severní Ameriky. Po obsazení dnešního Mexika v prvních desetiletích 16. století pokračovali Španělé dále na sever na území současných Spojených států. Jejich první obětí se stávají jižní státy dnešních USA jako Arizona, Nové Mexiko a Texas. I zde žijí původní obyvatelé tohoto světadílu -Indiáni. V tomto případě početné kmeny Apačů a jim příbuzných Navahů. Již roku 1539 proniká františkánský mnich Marco de Nizza oficiálně pod záminkou šíření křesťanské víry, hlavně však s touhou po hledání zlata do těchto oblastí.

Výlet pilného františkána je pro zdejší Indiány počátkem jejich konce. Františkánský mnich je snílek a navíc má básnivou duši. Když se Marco de Nizza vrátí, referuje o sedmi neuvěřitelně bohatých městech Cibole. Podle Nizzova svědectví jsou prý ulice těch sedmi měst vydlážděny stříbrem. Veškeré nástroje i nádoby, ba dokonce i nábytek jsou prý vyrobeny z ryzího zlata. Nejsou zprávy o tom, kolik si dal tenkrát básnivý františkán za své zpravodajství zaplatit. Zato by se dalo vyčíslit, kolik za ně v budoucnosti zaplatili tamější původní obyvatelé- Indiáni.

Nedlouho po ,,úžasné" zprávě Marca de Nizzy táhne na sever od dnešního Mexika výprava jezdců i pěších španělských dobrodruhů vedená Franciscem Vasquezem Coronadem. Jejich cíl je jediný. Bájná města Cibole a především to úžasné bohatství v nich. Úmorné vedro je zmáhá, stejně jako neznámá drsná příroda. Proto si na kuráž broukají svaté písně. Na ty však jako by zapomněli, když se opravdu ocitnou před branami těch měst. Ve jménu křesťanské víry surově vniknou do jejich ulic. Ukořistí však jen pár pytlů kukuřice, trochu zrní a pár bezvýznamných cetek. Ulice kupodivu nejsou vydlážděny stříbrem, jak nedávno málem odpřisáhl františkánský mnich. Coronadovi muži prohledají kde co, vyšmejdí každý dům. Nenajdou však jediný drahokam a téměř žádný předmět ze zlata. Coronado žije nejprve v domnění, že zabloudil. Ve skutečnosti je opravdu v sedmi městech nedávno vybájených františkánským mnichem. Jedná se však o sedm obyčejných chudých sídlišť z tzv. puebel místních Indiánů. Než to Coronado zjistí uplyne celý rok. Píše se rok 1541 a z Coronadových úst se ozve strašné nekřesťanské klení na adresu františkánského mnicha Marca de Nizzy. A stejně nekřesťanské je i jednání jeho mužů s místními Indiány.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1725x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2169x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1603x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1573x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1507x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1611x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1452x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1637x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1569x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1507x, 11.7.2017
Musím vydržet 1508x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1290x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1352x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1227x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1608x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1278x, 2.8.2017
Zubní protézy 2485x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2591x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1153x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2030x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1130x, 1.11.2017
Gaučáci 1189x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5775x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13700x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1071x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2853x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 998x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1335x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1964x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5001x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17999x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 933x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1036x, 5.3.2018
Bolesti v krku 896x, 5.3.2018
Josef Bedrna 975x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1015x, 2.4.2018
Kulhání 964x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 923x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 882x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1107x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 985x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 763x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 779x, 27.5.2018
Zácpa 956x, 27.5.2018
Výchovný význam her 885x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 929x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 858x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 776x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 665x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 741x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 718x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 977x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 607x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 728x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 694x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 899x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 552x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 856x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 532x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 508x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 497x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 722x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 556x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 524x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 791x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 472x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 464x, 4.9.2019
O našich kronikářích 517x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 571x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 749x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 746x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 484x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 423x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 500x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 395x, 1.12.2019
Olinko, díky 441x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 476x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 456x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 458x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 539x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 556x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 484x, 2.3.2020
Já a koronavirus 461x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 491x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 673x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 642x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 454x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 516x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 468x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 480x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 461x, 1.6.2020
Rouška 719x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |