Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Začátek kolonizace Severní Ameriky

11. 4. 2020

O počátcích kolonizace střední a jižní Ameriky Evropany se všeobecně ví podstatně víc než o kolonizaci severní části amerického kontinentu. Jména španělských dobyvatelů jako Hernando Cortés a Francisco Pizarro jsou všeobecně dobře známá a budí obdiv i odpor zároveň. Obdiv za fanatickou odvahu s jakou šli za svým největším cílem zlatem a odpor za až neskutečnou krutost s jakou jednali s domorodým indiánským obyvatelstvem v porobených ohromných říší Aztéků a Inků v latinské Americe.

Byli to ale též Španělé, kteří jako první začali s kolonizací i severní Ameriky. Po obsazení dnešního Mexika v prvních desetiletích 16. století pokračovali Španělé dále na sever na území současných Spojených států. Jejich první obětí se stávají jižní státy dnešních USA jako Arizona, Nové Mexiko a Texas. I zde žijí původní obyvatelé tohoto světadílu -Indiáni. V tomto případě početné kmeny Apačů a jim příbuzných Navahů. Již roku 1539 proniká františkánský mnich Marco de Nizza oficiálně pod záminkou šíření křesťanské víry, hlavně však s touhou po hledání zlata do těchto oblastí.

Výlet pilného františkána je pro zdejší Indiány počátkem jejich konce. Františkánský mnich je snílek a navíc má básnivou duši. Když se Marco de Nizza vrátí, referuje o sedmi neuvěřitelně bohatých městech Cibole. Podle Nizzova svědectví jsou prý ulice těch sedmi měst vydlážděny stříbrem. Veškeré nástroje i nádoby, ba dokonce i nábytek jsou prý vyrobeny z ryzího zlata. Nejsou zprávy o tom, kolik si dal tenkrát básnivý františkán za své zpravodajství zaplatit. Zato by se dalo vyčíslit, kolik za ně v budoucnosti zaplatili tamější původní obyvatelé- Indiáni.

Nedlouho po ,,úžasné" zprávě Marca de Nizzy táhne na sever od dnešního Mexika výprava jezdců i pěších španělských dobrodruhů vedená Franciscem Vasquezem Coronadem. Jejich cíl je jediný. Bájná města Cibole a především to úžasné bohatství v nich. Úmorné vedro je zmáhá, stejně jako neznámá drsná příroda. Proto si na kuráž broukají svaté písně. Na ty však jako by zapomněli, když se opravdu ocitnou před branami těch měst. Ve jménu křesťanské víry surově vniknou do jejich ulic. Ukořistí však jen pár pytlů kukuřice, trochu zrní a pár bezvýznamných cetek. Ulice kupodivu nejsou vydlážděny stříbrem, jak nedávno málem odpřisáhl františkánský mnich. Coronadovi muži prohledají kde co, vyšmejdí každý dům. Nenajdou však jediný drahokam a téměř žádný předmět ze zlata. Coronado žije nejprve v domnění, že zabloudil. Ve skutečnosti je opravdu v sedmi městech nedávno vybájených františkánským mnichem. Jedná se však o sedm obyčejných chudých sídlišť z tzv. puebel místních Indiánů. Než to Coronado zjistí uplyne celý rok. Píše se rok 1541 a z Coronadových úst se ozve strašné nekřesťanské klení na adresu františkánského mnicha Marca de Nizzy. A stejně nekřesťanské je i jednání jeho mužů s místními Indiány.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1486x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1940x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1371x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1345x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1274x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1382x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1236x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1392x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1352x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1262x, 11.7.2017
Musím vydržet 1271x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1069x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1082x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1357x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1060x, 2.8.2017
Zubní protézy 2200x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2345x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1783x, 1.11.2017
Nevzdávej se 922x, 1.11.2017
Gaučáci 971x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5494x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13460x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 842x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2617x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 777x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1111x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1721x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4415x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17634x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 708x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 803x, 5.3.2018
Bolesti v krku 674x, 5.3.2018
Josef Bedrna 737x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 782x, 2.4.2018
Kulhání 754x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 719x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 669x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 859x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 762x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 552x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 560x, 27.5.2018
Zácpa 736x, 27.5.2018
Výchovný význam her 667x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 716x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 637x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 548x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 462x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 533x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 517x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 526x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 391x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 486x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 472x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 461x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 324x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 420x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 335x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 258x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 266x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 296x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 339x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 318x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 345x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 247x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 254x, 4.9.2019
O našich kronikářích 291x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 327x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 298x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 287x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 268x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 225x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 305x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 196x, 1.12.2019
Olinko, díky 216x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 258x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 243x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 260x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 326x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 326x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 285x, 2.3.2020
Já a koronavirus 252x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 277x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 417x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 378x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 224x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 291x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 231x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 266x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 239x, 1.6.2020
Rouška 281x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |