Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Začátek kolonizace Severní Ameriky

11. 4. 2020

O počátcích kolonizace střední a jižní Ameriky Evropany se všeobecně ví podstatně víc než o kolonizaci severní části amerického kontinentu. Jména španělských dobyvatelů jako Hernando Cortés a Francisco Pizarro jsou všeobecně dobře známá a budí obdiv i odpor zároveň. Obdiv za fanatickou odvahu s jakou šli za svým největším cílem zlatem a odpor za až neskutečnou krutost s jakou jednali s domorodým indiánským obyvatelstvem v porobených ohromných říší Aztéků a Inků v latinské Americe.

Byli to ale též Španělé, kteří jako první začali s kolonizací i severní Ameriky. Po obsazení dnešního Mexika v prvních desetiletích 16. století pokračovali Španělé dále na sever na území současných Spojených států. Jejich první obětí se stávají jižní státy dnešních USA jako Arizona, Nové Mexiko a Texas. I zde žijí původní obyvatelé tohoto světadílu -Indiáni. V tomto případě početné kmeny Apačů a jim příbuzných Navahů. Již roku 1539 proniká františkánský mnich Marco de Nizza oficiálně pod záminkou šíření křesťanské víry, hlavně však s touhou po hledání zlata do těchto oblastí.

Výlet pilného františkána je pro zdejší Indiány počátkem jejich konce. Františkánský mnich je snílek a navíc má básnivou duši. Když se Marco de Nizza vrátí, referuje o sedmi neuvěřitelně bohatých městech Cibole. Podle Nizzova svědectví jsou prý ulice těch sedmi měst vydlážděny stříbrem. Veškeré nástroje i nádoby, ba dokonce i nábytek jsou prý vyrobeny z ryzího zlata. Nejsou zprávy o tom, kolik si dal tenkrát básnivý františkán za své zpravodajství zaplatit. Zato by se dalo vyčíslit, kolik za ně v budoucnosti zaplatili tamější původní obyvatelé- Indiáni.

Nedlouho po ,,úžasné" zprávě Marca de Nizzy táhne na sever od dnešního Mexika výprava jezdců i pěších španělských dobrodruhů vedená Franciscem Vasquezem Coronadem. Jejich cíl je jediný. Bájná města Cibole a především to úžasné bohatství v nich. Úmorné vedro je zmáhá, stejně jako neznámá drsná příroda. Proto si na kuráž broukají svaté písně. Na ty však jako by zapomněli, když se opravdu ocitnou před branami těch měst. Ve jménu křesťanské víry surově vniknou do jejich ulic. Ukořistí však jen pár pytlů kukuřice, trochu zrní a pár bezvýznamných cetek. Ulice kupodivu nejsou vydlážděny stříbrem, jak nedávno málem odpřisáhl františkánský mnich. Coronadovi muži prohledají kde co, vyšmejdí každý dům. Nenajdou však jediný drahokam a téměř žádný předmět ze zlata. Coronado žije nejprve v domnění, že zabloudil. Ve skutečnosti je opravdu v sedmi městech nedávno vybájených františkánským mnichem. Jedná se však o sedm obyčejných chudých sídlišť z tzv. puebel místních Indiánů. Než to Coronado zjistí uplyne celý rok. Píše se rok 1541 a z Coronadových úst se ozve strašné nekřesťanské klení na adresu františkánského mnicha Marca de Nizzy. A stejně nekřesťanské je i jednání jeho mužů s místními Indiány.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1443x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1884x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1334x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1313x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1229x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1353x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1181x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1373x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1301x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1231x, 11.7.2017
Musím vydržet 1236x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1049x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1029x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1330x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1014x, 2.8.2017
Zubní protézy 2182x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2315x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1757x, 1.11.2017
Nevzdávej se 887x, 1.11.2017
Gaučáci 908x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5444x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13432x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 812x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2568x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 753x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1086x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1705x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4335x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17579x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 652x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 754x, 5.3.2018
Bolesti v krku 620x, 5.3.2018
Josef Bedrna 703x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 728x, 2.4.2018
Kulhání 725x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 688x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 621x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 813x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 711x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 524x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 511x, 27.5.2018
Zácpa 653x, 27.5.2018
Výchovný význam her 627x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 690x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 588x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 494x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 429x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 497x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 475x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 479x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 348x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 445x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 428x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 426x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 262x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 393x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 290x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 217x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 222x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 261x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 309x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 274x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 292x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 173x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 204x, 4.9.2019
O našich kronikářích 229x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 273x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 261x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 241x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 215x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 162x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 256x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 152x, 1.12.2019
Olinko, díky 162x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 204x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 201x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 193x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 290x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 286x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 258x, 2.3.2020
Já a koronavirus 192x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 274x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 381x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 302x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 156x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 259x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 186x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 204x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 199x, 1.6.2020
Rouška 226x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |