Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Po stopách českých hradů 6.část

1. 2. 2020

Královské hrady za posledních Přemyslovců

Jak jsem uvedl v předcházející části za vlády krále Václava I. nastal zlatý věk českých hradů. Po tomto druhém českém králi s už dědičným královským titulem následovali ještě další tři panovníci z přemyslovského rodu-konkrétně Přemysl Otakar II., Václav II. a velmi krátce i Václav III. Nejvýznamnějším z nich byl Přemysl Otakar II. , zvaný král železný a zlatý/vládl 1253-1278/. Tento velmi mocný král byl ve své době velmi významnou osobností téměř celé Evropy. Jako obratný politik a velký válečník rozšířil význačně hranice své vlády a dokonce se snažil stát císařem Svaté říše římské národa německého. Přestože četná vojenská tažení a složitá zahraniční politika krále velmi zaměstnávaly, věnoval se usilovně zakládání nových hradů, ale i opevněných středověkých královských měst a též dokončoval rozsáhlé stavební podniky svého otce Václava I.

Je to víc než pochopitelné, když si uvědomíme, jak pevný systém opor Přemysl pro své velké cíle potřeboval. Zhruba od začátku jeho vlády se u královských hradů objevuje nový stavební prvek. Jedná se o velkou čtverhrannou obytnou věž, odborně nazývanou donjon. Ta ale nebývala plnohodnotná z hlediska obrany hradu a byt patřila též do soustavy obranných staveb její hlavní význam spočíval v obytnosti.

Pro donjonové věže jsou typické obytné místnosti, ve kterých se normálně bydlelo. Pomineme - li donjon na Přimdě/tento hrad nepostavili Češi, ale Němci již na počátku 12. století/ je nejstarším typem této obytné věže donjon na královském hradě Zvíkově. Tam se jedná o mohutnou věž z bosovaných kvádrů, která je nazývána Markomanka, nebo také Hlízová věž. Zčásti byla postavena již před začátkem vlády Přemysla -Otakara II. a Přemysl ji vlastně jen nechal dokončit. Stejně tak nechal Přemysl dostavět i náš nejdokonalejší hrad, co se týče obranyschopnosti Týřov na strmém srázu nad řekou Berounkou. I na něm byla patrně až za Přemyslovy vlády postavena donjonová věž a to v nejvíce chráněné zadní části velmi rozsáhlého hradního objektu.

Přemysl Otakar II. také pokračoval ve stavbě Křivoklátu, ale tento jeden z nejznámějších českých hradů dokončil až jeho syn Václav II, když celá stavba Křivoklátu trvala kolem 50 let. Sám Přemysl začal někdy v polovině 60. let 13. století se stavbou dalšího královského hradu Bezdězu. Tento dvoudílný objekt byl postaven na vrcholu strmého vrchu, tvořeném čedičovým hřebenem. Opevnění hradu však klesalo ještě hluboko podél jediné přístupové cesty. V případě opevnění Bezdězu se poprvé setkáváme se snahou oddálit první střetnutí s obléhatelem co nejvíce od vlastního jádra hradu. V dalším vývoji českých hradů byla tato důležitá potřeba co největšího oddálení obléhatele od hradního jádra zdokonalována a dále rozvíjena. Bezděz je svým způsobem rozdělen na dvě části-širší spodní a užší horní. V prostoru, kde se obě části spojují se na nejvyšším místě vypíná hlavní okrouhlá obranná věž. Bezděz byl však definitivně dokončen podobně jako Křivoklát až za vlády Přemyslova syna Václava II, který byl mimochodem na tomto tehdy ještě ne zcela dostavěném hradě v dětském věku vězněn Branibory. Vedle Křivoklátu a Týřova si v rozlehlých královských loveckých lesích při řece Berounce postavili poslední Přemyslovci i hrad Nižburg/dnes Nižbor/, který však byl později přestavěn na barokní zámek.

Zvláštní místo mezi přemyslovskými hrady zaujímá původně královský hrad v Poděbradech. Na rozdíl od těch ostatních nestojí na nějakém vrcholu, ale naopak v rovině na břehu Labe. Jedná se tedy o vodní/blatný/ typ hradu, kde obranu neposkytuje strmý vrch ale voda, v tomto případě řeka Labe.

Patrně nejmenším českým královským hradem je hrádek Jenčov v lesích nedaleko Nižboru. V historických písemných pramenech o něm zmínky nejsou. Musíme se opřít jen o archeologický výzkum. Ten dokázal, že Jenčov existoval už na samém počátku 14. století. Není však jisté, zda ho nechali postavit poslední přemyslovští králové, nebo až Jan Lucemburský, protože název Jenčov je patrně odvozen od křestního jména Jan. K Jenčovu mám hluboký osobní vztah protože se jedná/kromě zachovalé hradní brány s okrouhlou baštou v Buštěhradu/ o jediný hradní objekt v kladensko-slánském regionu, který zůstal v původním stavu a nebyl přestavěný na zámek.

Už za krále Přemysla Otakara II. začínají vedle hradů královských vznikat i hrady šlechtické. Ale o nich až v příští části.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1486x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1940x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1371x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1346x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1274x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1382x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1236x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1392x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1352x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1262x, 11.7.2017
Musím vydržet 1271x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1069x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1083x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1357x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1060x, 2.8.2017
Zubní protézy 2200x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2345x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1783x, 1.11.2017
Nevzdávej se 922x, 1.11.2017
Gaučáci 971x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5494x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13460x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 842x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2618x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 777x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1111x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1721x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4416x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17634x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 708x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 803x, 5.3.2018
Bolesti v krku 674x, 5.3.2018
Josef Bedrna 737x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 782x, 2.4.2018
Kulhání 754x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 719x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 669x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 859x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 762x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 552x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 560x, 27.5.2018
Zácpa 736x, 27.5.2018
Výchovný význam her 667x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 716x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 637x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 549x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 462x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 533x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 517x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 526x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 391x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 486x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 472x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 461x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 324x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 420x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 335x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 258x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 266x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 296x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 339x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 318x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 345x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 247x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 254x, 4.9.2019
O našich kronikářích 291x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 327x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 298x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 287x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 268x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 225x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 305x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 196x, 1.12.2019
Olinko, díky 216x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 258x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 244x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 260x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 326x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 326x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 285x, 2.3.2020
Já a koronavirus 252x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 277x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 417x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 378x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 224x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 291x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 231x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 266x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 239x, 1.6.2020
Rouška 281x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |