Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o romantismu 13

1. 1. 2020

Alexandr Sergejevič Puškin /1799-1837/

Je oficiálně největší básník ruské literatury/osobně kladu výš M.J. Lermontova/ skutečně představitelem uměleckého směru romantismu? Nebo ho lze považovat spíše za realistu? Odpovědět na toto zásadní začlenění velkého autora poezie, prózy i dramatu není dost dobře možné. Ono není vůbec možné velké autory ,,zaškatulkovat" do nějakého spíše uměle vyčleněného uměleckého směru. Pak by byl A.S. Puškin romantik i realista současně. Jeho nejznámější dílo -román ve verších ,,Evžen Oněgin" je oficiálně pokládáno za realistické. Oněgin je podle mě dokonce nejstarší typ takzvaného ,,zbytečného člověka" v ruské literatuře. Určitě starší než často udávaný ,,Oblomov" od Gončarova. Stejně tak nejznámější Puškinovo drama ,,Boris Godunov" je literárními odborníky považováno za dílo realistické. Proč je tedy Puškin často zařazován mezi představitele romantismu? Částí svého díla Alexandr Sergejevič Puškin mezi romantiky nepochybně patří. Za romantickou je však považována pouze počáteční fáze jeho tvorby.

Puškinovy první literární pokusy, ještě z dob studií napodobují klasicistické vzory. Ale již jeho následující politické básně z doby po absolvování lycea spojují názorovou revolučnost s revolučností uměleckou. Puškin v nich bez rozpaků překračuje hranice vyměřené útvarům ódy, nebo básnického poslání a nenaplňuje je uměřenými projevy konvenčních citů, ale nezkrotnými výbuchy opravdového pobouření.

Skutečný romantismus se výrazně projevuje již v jednom z prvních významných děl ruského autora v pohádkovém eposu ,,Ruslan a Ludmila"./ Kdysi jsem ho viděl ve filmovém zpracování a moc se mi líbil./ Puškin se v něm opírá o domácí folklorní tradici . Tento epos v době svého vydání vyvolal nadšení tehdejší pokrokové mládeže a zároveň velké rozčilení ,,staromilců". Nejromantičtější Puškin-to je Puškin byronských eposů vytvořených ve vyhnanství za pobytu na ruském jihu. Tyto eposy jsou shrnuty do označení ,,Jižní poemy". Jedná se o tři samostatně oddělená lyrickoepická díla ,,Kavkazský zajatec", ,,Bachčisarajská fontána" a ,,Cikáni" Puškin tehdy četl s okouzlením Byronovy eposy s orientálními náměty, ale nestal se jejich napodobitelem. Jeho hrdinové jsou /stejně jako u George Byrona/ lidé sebevědomí, převyšující své okolí a vášnivě hájící svou svobodu. Je jim však cizí Byronův titanismus/vzpoura proti světovému zřízení i proti Bohu/ a nepropadají do beznadějného pesimismu.

Hrdinou ,,Kavkazského zajatce" je mladý Rus, který se octne v zajetí u Čerkesů/národ příbuzný Tatarům/. Tam se do Rusa zamiluje mladá dívka. Zajatec však její lásku odmítá, protože nemůže zapomenout na svou první lásku. Dívka jej přesto propouští na svobodu a sama hyne sebevraždou ve vlnách dravé horské řeky.

Také ,,Bachčisarajská fontána"/tuto fontánu jsem viděl kdysi na Krymu osobně/ má styčné body s Byronovým ,,Džaurem". I zde jde o vášnivou lásku v orientálním prostředí/Krym byl svého času okupován Tatary a jejich Zlatou hordou/, žárlivost pomstu a vraždu. Aleko-hrdina poemy ,,Cikáni" , znamená ale již kritiku byronského hrdiny. Příslušník vznešené společnosti Aleko utekl k cikánům, aby mezi nimi nalezl svobodný život bez společenských konvencí. Zamiluje se do cikánské dívky, když ta si však najde jiného muže, zavraždí Aleko oba. Hrdina, který pro sebe požadoval neomezovanou svobodu, nedovede stejnou svobodu poskytnout ženě, kterou miluje.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1519x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1972x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1406x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1376x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1307x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1409x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1261x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1428x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1386x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1292x, 11.7.2017
Musím vydržet 1305x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1098x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1124x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1029x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1391x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1091x, 2.8.2017
Zubní protézy 2241x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2383x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1818x, 1.11.2017
Nevzdávej se 952x, 1.11.2017
Gaučáci 1008x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5528x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13493x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 871x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2660x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 803x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1142x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1759x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4544x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17695x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 742x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 832x, 5.3.2018
Bolesti v krku 711x, 5.3.2018
Josef Bedrna 774x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 816x, 2.4.2018
Kulhání 785x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 743x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 698x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 897x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 795x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 579x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 591x, 27.5.2018
Zácpa 771x, 27.5.2018
Výchovný význam her 697x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 742x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 667x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 578x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 493x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 565x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 549x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 558x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 424x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 531x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 505x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 489x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 356x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 452x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 367x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 289x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 303x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 333x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 373x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 346x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 378x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 280x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 281x, 4.9.2019
O našich kronikářích 318x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 359x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 325x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 325x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 301x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 252x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 333x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 226x, 1.12.2019
Olinko, díky 245x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 280x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 285x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 351x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 357x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 322x, 2.3.2020
Já a koronavirus 283x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 315x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 463x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 434x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 258x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 323x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 266x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 298x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 265x, 1.6.2020
Rouška 310x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2023 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |