Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o romantismu 13

1. 1. 2020

Alexandr Sergejevič Puškin /1799-1837/

Je oficiálně největší básník ruské literatury/osobně kladu výš M.J. Lermontova/ skutečně představitelem uměleckého směru romantismu? Nebo ho lze považovat spíše za realistu? Odpovědět na toto zásadní začlenění velkého autora poezie, prózy i dramatu není dost dobře možné. Ono není vůbec možné velké autory ,,zaškatulkovat" do nějakého spíše uměle vyčleněného uměleckého směru. Pak by byl A.S. Puškin romantik i realista současně. Jeho nejznámější dílo -román ve verších ,,Evžen Oněgin" je oficiálně pokládáno za realistické. Oněgin je podle mě dokonce nejstarší typ takzvaného ,,zbytečného člověka" v ruské literatuře. Určitě starší než často udávaný ,,Oblomov" od Gončarova. Stejně tak nejznámější Puškinovo drama ,,Boris Godunov" je literárními odborníky považováno za dílo realistické. Proč je tedy Puškin často zařazován mezi představitele romantismu? Částí svého díla Alexandr Sergejevič Puškin mezi romantiky nepochybně patří. Za romantickou je však považována pouze počáteční fáze jeho tvorby.

Puškinovy první literární pokusy, ještě z dob studií napodobují klasicistické vzory. Ale již jeho následující politické básně z doby po absolvování lycea spojují názorovou revolučnost s revolučností uměleckou. Puškin v nich bez rozpaků překračuje hranice vyměřené útvarům ódy, nebo básnického poslání a nenaplňuje je uměřenými projevy konvenčních citů, ale nezkrotnými výbuchy opravdového pobouření.

Skutečný romantismus se výrazně projevuje již v jednom z prvních významných děl ruského autora v pohádkovém eposu ,,Ruslan a Ludmila"./ Kdysi jsem ho viděl ve filmovém zpracování a moc se mi líbil./ Puškin se v něm opírá o domácí folklorní tradici . Tento epos v době svého vydání vyvolal nadšení tehdejší pokrokové mládeže a zároveň velké rozčilení ,,staromilců". Nejromantičtější Puškin-to je Puškin byronských eposů vytvořených ve vyhnanství za pobytu na ruském jihu. Tyto eposy jsou shrnuty do označení ,,Jižní poemy". Jedná se o tři samostatně oddělená lyrickoepická díla ,,Kavkazský zajatec", ,,Bachčisarajská fontána" a ,,Cikáni" Puškin tehdy četl s okouzlením Byronovy eposy s orientálními náměty, ale nestal se jejich napodobitelem. Jeho hrdinové jsou /stejně jako u George Byrona/ lidé sebevědomí, převyšující své okolí a vášnivě hájící svou svobodu. Je jim však cizí Byronův titanismus/vzpoura proti světovému zřízení i proti Bohu/ a nepropadají do beznadějného pesimismu.

Hrdinou ,,Kavkazského zajatce" je mladý Rus, který se octne v zajetí u Čerkesů/národ příbuzný Tatarům/. Tam se do Rusa zamiluje mladá dívka. Zajatec však její lásku odmítá, protože nemůže zapomenout na svou první lásku. Dívka jej přesto propouští na svobodu a sama hyne sebevraždou ve vlnách dravé horské řeky.

Také ,,Bachčisarajská fontána"/tuto fontánu jsem viděl kdysi na Krymu osobně/ má styčné body s Byronovým ,,Džaurem". I zde jde o vášnivou lásku v orientálním prostředí/Krym byl svého času okupován Tatary a jejich Zlatou hordou/, žárlivost pomstu a vraždu. Aleko-hrdina poemy ,,Cikáni" , znamená ale již kritiku byronského hrdiny. Příslušník vznešené společnosti Aleko utekl k cikánům, aby mezi nimi nalezl svobodný život bez společenských konvencí. Zamiluje se do cikánské dívky, když ta si však najde jiného muže, zavraždí Aleko oba. Hrdina, který pro sebe požadoval neomezovanou svobodu, nedovede stejnou svobodu poskytnout ženě, kterou miluje.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1798x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2246x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1676x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1646x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1579x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1686x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1526x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1719x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1644x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1582x, 11.7.2017
Musím vydržet 1582x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1354x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1428x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1310x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1682x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1360x, 2.8.2017
Zubní protézy 2561x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2666x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1223x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2098x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1193x, 1.11.2017
Gaučáci 1262x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5858x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13777x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1154x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2921x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 1056x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1423x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 2038x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5078x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 18076x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 984x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1105x, 5.3.2018
Bolesti v krku 968x, 5.3.2018
Josef Bedrna 1050x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1083x, 2.4.2018
Kulhání 1024x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 987x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 971x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1174x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 1054x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 834x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 848x, 27.5.2018
Zácpa 1017x, 27.5.2018
Výchovný význam her 956x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 995x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 929x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 845x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 724x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 813x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 793x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 1047x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 683x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 798x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 761x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 971x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 620x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 926x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 607x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 583x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 571x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 796x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 617x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 602x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 859x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 530x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 534x, 4.9.2019
O našich kronikářích 582x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 645x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 818x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 813x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 547x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 491x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 563x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 476x, 1.12.2019
Olinko, díky 511x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 525x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 523x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 618x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 628x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 554x, 2.3.2020
Já a koronavirus 532x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 561x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 750x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 710x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 529x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 587x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 536x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 561x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 533x, 1.6.2020
Rouška 786x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |