Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Po stopách českých hradů-10. Část

1. 6. 2020

Královské hrady Václava IV

Velká většina 14. století proběhla v českém království bez válek. Neválčilo se za Karla IV., ani v prvním období vlády jeho syna Václava IV. Tento fakt se projevil i při vzniku nových hradů, zejména v podcenění jejich obranyschopnosti. Teprve v posledním desetiletí 14. století se začaly projevovat důsledky vznikající hluboké celospolečenské krize, které později vyvrcholily v husitských válkách. Karel řešil všechny své spory skvělou diplomacií, i když za cenu nejrůznějších intrik. Jeho syn to nedokázal a v době kdy celospolečenská situace v naší zemi byla podstatně složitější i obtížnější než za Karla ani dokázat nemohl. Během jeho poměrně dlouhé vlády/1378-1419/ se čím dál tím více vyostřovaly jeho spory s vysokou šlechtou , církví, i bratrem Zikmundem. Václav byl za své vlády dokonce hned dvakrát zajat a vězněn. Krize celé feudální společnosti, která za Karla jen doutnala, se za jeho syna zvolna rozhořívala až prudce vzplála husitskou revolucí.

První roky Václavovy vlády byly ještě poměrně klidné. V této době se Václav mohl věnovat i svým hradům. Zpočátku to byl především Pražský hrad, který se Václav rozhodl výrazně zvelebit. K hradnímu paláci nechal přistavět nová obytná křídla a tím vznikl nádherný palácový komplex. Tomu již nemohla vyhovovat stará románská palácová kaple. Proto byla její horní část svržena a na jejím místě byla postavena nová kaple Všech svatých./Ta byla však později v první polovině 16. století při katastrofálním požáru části Prahy silně poškozena a následně opravena již do mnohem skromnější podoby. Protože se zejména v 80. letech 14. století na Pražském hradě hodně stavělo, nemohl tam král bydlet. Z těchto důvodů si nechal postavit hrady dole pod hradem v obou městech pražských. Na Starém městě to byl tzv. Králův dvůr v prostoru, kde se dnes nachází Obecní dům. Z tohoto hradu se však do dnešní doby nic nezachovalo a je znám pouze ze starých plánů a popisů.

Na Novém městě pražském si krátce po roce 1380 nechal král Václav zase postavit tzv. Hrádek na Zderaze. Stával na výrazné skále v dnešní Resslově ulici. Mnohem později na jeho místě stávala Svatováclavská věznice. Ta v sobě ještě měla základy původního hradu. V 19. století však byl celý tento objekt i se skálou ,na které stál odstřelen. Václav IV. ale nestavěl jen v Praze. V Kutné Hoře nechal přestavět dobře opevněnou mincovnu-známý Vlašský dvůr. Ten si ale svou středověkou podobu do dnešních dnů nezachoval, díky necitlivým přestavbám zejména na konci 19.století. Velkou pozornost věnoval vášnivý lovec Václav IV. hradům v královském loveckém hvozdu při řece Berounce. Stav zdejších hradů postavených již většinou posledními Přemyslovci nádherymilovnému králi Václavu nemohl vyhovovat. Proto se do této oblasti vrhl s velikou vervou.

Nejznámější z místních hradů Křivoklát silně utrpěl velkým požárem na počátku 14. století. První dva Lucemburkové k němu nijak nepřilnuli. A tak se do velké přestavby pustil až Václav. Nechal zkrátit přístupovou cestu. Do hradu se poté vcházelo průjezdem nové čtverhranné věže zvané Prochoditá. Obranyschopnost hradu výrazně zlepšil nový parkán po celém obvodě objektu. Uvnitř hradu vznikl nový purkrabský palác, přistavěný k obvodové hradbě.

Rozsáhlé přestavby se dočkal i hrad Žebrák především pro královo pohodlnější bydlení. Přestože byl tento hrad Václavovou přestavbou výrazně změněn, krále nedokázal plně uspokojit. Proto si na kopci nad ním nechal postavit nový pohodlný hrad Točník. U tohoto na svou dobu luxusního hradu byla však silně podceněna jeho obranyschopnost. Přesvědčivým důkazem je fakt , že hradní palác stojí nikoli na nejvíce chráněném místě celého objektu, jak bývalo vždy pravidlem, ale právě naopak v samém čele hradu, vlastně přímo na ráně případnému útočníkovi. Tím se Točník řadí mezi hrady u kterých se už projevuje přechod v pozdější objekty známé jako zámky, u kterých bylo na prvním místě pohodlí a výstavnost objektu. Přechod mezi hradem a zámkem je dobře vidět i na známém hradě Krakovci na Rakovnicku. Ten sice byl oficiálně šlechtický, ale Václav IV. se na něm patrně svou stavební účastí podílel.

Posledním Václavovým hradem je Nový Hrad v pražském Kunratickém lese. Byl postaven velmi rychle v letech 1411-12. I jeho konec byl velmi rychlý. Po pouhých 8 letech existence ho po pouhém třítýdenním obléhání dobyli začátkem roku 1420 husité. Jen pár měsíců před tím na něm Václav IV. v srpnu 1419 zemřel.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1437x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1870x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1331x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1303x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1225x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1340x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1167x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1358x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1280x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1222x, 11.7.2017
Musím vydržet 1221x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1038x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1019x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1316x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1011x, 2.8.2017
Zubní protézy 2150x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2296x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1745x, 1.11.2017
Nevzdávej se 882x, 1.11.2017
Gaučáci 897x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5421x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13408x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 796x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2553x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 738x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1066x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1641x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4260x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17550x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 646x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 736x, 5.3.2018
Bolesti v krku 612x, 5.3.2018
Josef Bedrna 694x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 714x, 2.4.2018
Kulhání 718x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 684x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 611x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 802x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 708x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 514x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 509x, 27.5.2018
Zácpa 640x, 27.5.2018
Výchovný význam her 615x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 677x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 578x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 492x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 424x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 490x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 470x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 469x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 343x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 437x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 416x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 413x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 258x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 379x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 281x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 213x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 214x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 251x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 295x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 260x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 281x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 171x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 203x, 4.9.2019
O našich kronikářích 218x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 252x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 246x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 231x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 203x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 159x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 248x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 150x, 1.12.2019
Olinko, díky 160x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 191x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 196x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 191x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 279x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 271x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 243x, 2.3.2020
Já a koronavirus 183x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 257x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 362x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 283x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 152x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 245x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 178x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 195x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 189x, 1.6.2020
Rouška 222x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |