Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o problematických otázkách českých dějin část 6

1. 11. 2019

Ustavičné boje s germánskými Němci

,,Dějiny českého národa jsou dějinami bojů s Němci.“ Takhle nějak podobně zněl známý výrok obrozeneckého historika Františka Palackého. A zcela určitě není daleko od pravdy. Nebudu se v této části svého seriálu zabývat celou historií až do současnosti, ale zaměřím se pouze na období počátků českého státu i obdobím před jeho samotným vznikem. K prvnímu střetnutí našich Slovanů s Germány, které zaregistroval franský kronikář Fredegar došlo v roce 631 u Wogastisburgu./historikové dodnes nevědí, kde se toto místo patrně slovanského hradiště nacházelo/. Rozpínavost Germánů je až do konce II. světové války pověstná. Byla s projevem později proslulého ,,Drang nach Osten“ mířena především na východ proti Slovanům. V 7. století, kdy došlo k prvnímu zaregistrovanému střetu ještě český stát neexistoval. Na našem území ale v této době existovalo něco jiného. Byl to kmenový svaz příbuzných slovanských kmenů, který vytvořil kuriozně franský-tedy germánský kupec Sámo. Každopádně ale Slované v bitvě u Wogastisburgu zvítězili. Zhruba o necelých 200 let později následoval další významný pokus o podrobení českých Slovanů.

Tehdy v sousední Franské říši vládl Karel Veliký, který si podrobil většinu západní Evropy a poté se obrátil na východ. V letech 805-06 podnikají tři francké sbory nájezd na Čechy, Ani toto tažení neskončilo pro Franky úspěchem. Českou pevnost Canburg/na Mělnicku/ obléhali, ale nedobyli a museli bez úspěchu odtáhnout domů do Říše. S Němci se pak po celé 10, 11 i 12 století potýkala většina tehdejších českých knížat. Kníže svatý Václav se Němcům roku 929 podrobil. Jeho bratr Boleslav I. po zavraždění svatého Václava jim hned vypověděl válku. Držel se statečně proti mnohonásobně početnějšímu nepříteli celých 10 let. Nakonec se s německým císařem usmířil, ale nepodrobil se mu. Na samém začátku 11. století nastal v Čechách zmatek. Česká knížata i cizinci se na knížecím stolci často střídali. Jeden z nich-cizinec- Vladivoj provedl neuvážený čin. Nechal si od německého císaře udělit české knížectví v léno, čímž se mu vlastně podrobil. Udělení léna českému knížeti bylo pak po celá dvě století Němcům záminkou pro zasahování do českých záležitostí. Pocítil to již v polovině téhož století český kníže Břetislav I. Nejprve Němce sice porazil, ale nakonec musel ustoupit mnohem početnějšímu nepříteli.

Jeho syn Spytihněv II./vládl krátce v letech 1055-1061/ údajně vyhnal všechny Němce z Čech. Další Přemyslovec v čele Českého státu Vratislav II. naopak německému císaři pomáhal ve válce s papežem a byl zato oceněn královským titulem. Čechy byly opět na vrcholu. V dalším období však znovu přišla doba úpadku. Česká knížata se rychle střídala a toho znovu využívali Němci. Jeden z českých knížat Soběslav I. ale Němce v bitvě u Chlumce v roce 1126 porazil a vyhnal ze země. Příhodné poměry v české zemi nastaly až za druhého doživotního krále Vladislava, který pomáhal německému císaři v boji proti odbojným městům v Itálii. K dalším vzestupu Českého státu došlo až za prvního dědičného krále Přemysla Otakara I. na přelomu 12. a 13. století.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1725x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2169x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1603x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1573x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1507x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1611x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1452x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1637x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1569x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1507x, 11.7.2017
Musím vydržet 1508x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1290x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1352x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1227x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1608x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1278x, 2.8.2017
Zubní protézy 2485x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2591x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1153x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2030x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1130x, 1.11.2017
Gaučáci 1189x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5775x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13700x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1071x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2853x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 998x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1335x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1964x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5001x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17999x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 933x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1036x, 5.3.2018
Bolesti v krku 896x, 5.3.2018
Josef Bedrna 975x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1015x, 2.4.2018
Kulhání 964x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 923x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 882x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1107x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 985x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 763x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 779x, 27.5.2018
Zácpa 956x, 27.5.2018
Výchovný význam her 885x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 929x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 858x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 776x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 665x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 741x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 718x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 977x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 607x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 728x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 694x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 899x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 552x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 856x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 532x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 508x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 497x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 722x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 556x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 524x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 791x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 472x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 464x, 4.9.2019
O našich kronikářích 517x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 571x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 749x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 746x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 484x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 423x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 500x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 395x, 1.12.2019
Olinko, díky 441x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 476x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 456x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 458x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 539x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 556x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 484x, 2.3.2020
Já a koronavirus 461x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 491x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 673x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 642x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 454x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 516x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 468x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 480x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 461x, 1.6.2020
Rouška 719x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |