Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seriál o romantismu 14

1. 2. 2020

Michail Jurjevič Lermontov /1814-1841/

Michail Jurjevič Lermontov je po K.H. Máchovi mým druhým nejoblíbenějším básníkem. Stejně jako o Máchovi i o něm jsem psal jednu ze svých 14 závěrečných prací pro Slánskou akademii volného času. Mou práci z Akademie tenkrát poslali ke zhodnocení jisté odbornici na ruskou klasickou literaturu/její jméno si už nepamatuji/ a to jsem měl štěstí. I té kvalifikované odbornici M.J. Lermontov především svou nádherně melodickou poezií imponoval stejně jako mě. I ona, stejně jako já stavěla Lermontova výš než A.S. Puškina. Moji práci také ohodnotila vysoce kladně.

Michail Jurjevič Lermontov ovšem nebyl jen skvělým básníkem, ale psal i prózu a drama. /Doma mám ve své knihovně celé jeho dílo/. Z prózy je nejznámější jeho ,,Hrdina naší doby". Toto dílo se mi snad jako jediné z celé Lermontovovy tvorby příliš nelíbilo a myslím, že jsem ho ani nedočetl. Hlavním důvodem asi bylo to, že hlavní hrdina díla nadaný aristokrat Pečorin patří v ruské literatuře k tzv. typům ,,zbytečných lidí" a je podobně jako Puškinův ,,Evžen Oněgin" spíše neromantickým typem hrdiny. Pečorin se sice z vlastního rozhodnutí stává vyděděncem konvenční společnosti podobně jako mnozí hrdinové romantických autorů, ale tím jeho romantický postoj končí. Jeho výjimečná povaha se sice cítí povznesena nad okolní konvenční společnost, ale zároveň je také zbavena všech závazků k této společnosti. Pečorin marně hledá smysl své existence. Štěstí nenachází ani v lásce, ani v přátelství. Zaujat jen sám sebou, zabývá se svým nitrem a tím se stává typem toho /pro ruskou klasiku častým/ tzv. ,,zbytečného člověka".

Z literárního hlediska je Pečorin jakýmsi protikladem hlavních hrdinů George Byrona nebo K.H. Máchy. Byronovy a Máchovy hrdinové jednají především vedeni svým silným vnitřním citem, zatímco Lermontovův Pečorin se řídí spíše vlastní rozumovou analýzou. Dokazují to Pečorinova slova z románu: ,,Dávno již nežiji srdcem, ale hlavou. Uvažuji, rozbírám svoje vlastní vášně a činy s přísnou zvědavostí, avšak bez účasti. Ve mě jsou dva lidé: jeden žije v pravém slova smyslu, druhý myslí a soudí ho." Jako dramatik je M.J Lermontov známý především svým dramatem ,,Maškaráda". To však neznám a zatím jen marně toužím ho vidět.

Zdaleka nejvíce na mě zapůsobil Lermontov jako básník a to nejen svými jednotlivými lyrickými básněmi/některé znám zpaměti/, ale i dvěma svými básnickými poemami ,,Démon" a především ,,Novic"

,,Démon"vyjadřuje Lermontovovu základní životní filozofii, že zlo ve světě se rodí z bezmocnosti dobra. Poměr mezi dobrem a zlem způsobuje tragiku ušlechtilých lidí, kteří usilují o proměnu světa. Démon symbolizující zlo je zavržený Bohem pro svou vzpouru a zároveň odsouzen k věčné samotě bez lásky. I on však zatouží po osobním citovém štěstí. Své prokletí chce zlomit láskou k pozemské ženě-princezně Tamaře. Sice způsobí, že i Tamara začne po něm toužit ale svou láskou Tamaru zabíjí. Znovu tak prohrává svůj odvěký a zároveň marný zápas s Bohem. Toto dílo je svým titanismem hodně podobné dílům anglických romantiků Byrona a Shelleyho, nejvíce snad Shelleyho ,,Odpoutanému Prométheu".

Nejvíce mě zaujala veršovaná poema ,,Novic", ze které znám celé pasáže zpaměti. Novic je hlavní hrdina poemy -mladý chlapec -národností tatarský Čečenec, který padl do rukou Rusů. Polomrtvého ho dopraví do ruského kláštera na Kavkaze. Starý klášterní mnich chlapce vyléčí a pokládá zároveň za svoji povinnost připravit ho pro život v klášteře. Po několika letech složí chlapec klášterní sliby a stává se mnišským novicem. Ale v jeho srdci je něco hlubšího než naučená zbožnost a pokora. Je to divoká živelná touha po horách rodného Kavkazu. Jednou za velké bouřky využije zmatku v klášteře a prchá z něho. Jeho pouhé tři dny trvající bloudění v kavkazských horách uprostřed nádherné nepokořené přírody považuji za nejkrásnější pasáž této poemy. Novic je během těch tří dní vyloženě šťastný. Jeho štěstí trvá žel velmi krátce. Nešťastně se dostává znovu do horského údolí, kde stojí ,,jeho" klášter. Nemá již sil k další cestě. Mniši ho odnesou do kláštera. A tam umírající novic vypravuje starému mnichu, který ho kdysi vyléčil, příběh své marné cesty za svobodou a posléze umírá.

Luboš Hora – Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1388x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1821x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1302x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1261x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1202x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1268x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1097x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1285x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1229x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1167x, 11.7.2017
Musím vydržet 1140x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 991x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 973x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1263x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 999x, 2.8.2017
Zubní protézy 2040x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2211x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1696x, 1.11.2017
Nevzdávej se 866x, 1.11.2017
Gaučáci 882x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5294x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13309x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 741x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2495x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 666x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 990x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1579x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 3908x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17405x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 635x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 653x, 5.3.2018
Bolesti v krku 579x, 5.3.2018
Josef Bedrna 652x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 681x, 2.4.2018
Kulhání 681x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 674x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 576x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 761x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 695x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 478x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 493x, 27.5.2018
Zácpa 619x, 27.5.2018
Výchovný význam her 557x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 614x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 539x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 479x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 411x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 451x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 440x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 440x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 331x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 402x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 357x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 354x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 243x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 316x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 241x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 201x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 197x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 210x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 245x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 214x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 242x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 156x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 188x, 4.9.2019
O našich kronikářích 206x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 191x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 183x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 192x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 192x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 150x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 205x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 136x, 1.12.2019
Olinko, díky 143x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 156x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 184x, 1.1.2020
Únorové dny roku 1948 240x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 219x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 184x, 2.3.2020
Já a koronavirus 151x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 184x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 297x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 223x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 138x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 190x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 148x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 159x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 149x, 1.6.2020
Rouška 206x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |