Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Státní svátek 28. října, nebo jindy?

1. 10. 2019

28.říjen roku 1918 a co mu předcházelo

Prohlížel jsem kalendář a zjistil, že naše republika má hned 6 státních svátků. Jsou to dny 8.5, 5.7. a 6. 7., 28.9., 28.10. a 17.11.. Osobně si myslím, že státní svátek by měl být jen jeden. Který den z těch pěti výše uvedených bych vybral já? Určitě ten pátý v pořadí , tedy 28. říjen. Ostatní státní svátky dnes oficiálně uváděné bych osobně označil, jako tomu bylo před listopadovým převratem v roce 1989 pouze za významné dny republiky.

Proč jsem vybral právě 28.říjen? Důvod je prostý. Po téměř 400 let trvající nadvládě i útlaku germánských Habsburků vznikl najednou samostatný stát, patřící dvěma příbuzným a blízkým slovanským národům Čechům a Slovákům. Musela to být tenkrát v roce 1918 velká sláva. Vždyť český národ v některých obdobích/ zvláště v době tzv. Temna po Třicetileté válce od poloviny 17. století do poslední čtvrtiny 18. století málem zanikl. Naštěstí přišlo období tzv. Národního obrození se svými velikány typu Dobrovského, Jungmanna, Palackého, nebo Slováka Šafaříka, kteří mají velkou zásluhu na tom, že český národ a česká řeč nezanikly. Co však především předcházelo vzniku samostatného Československa onoho 28. října 1918? 28. června roku 1914 byl v bosenském Sarajevu spáchán atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este. To nebyla hlavní příčina, ale vhodná záminka toho, co se stalo přesně o měsíc později, tedy 28. července. Tohoto dne vypukla I. světová válka. Na jedné straně tzv. centrální mocnosti Německo a Rakousko-Uhersko, na straně druhé mocnosti tzv. Trojdohody Anglie, Francie a Rusko. Oba vojenské bloky měly navíc ještě celou řadu spojenců z méně významných států a tak se válka rozhořela téměř po celém světě.

Jaký v ní byl postoj Čechů? České země byly stejně jako Slovensko a některé další slovanské národy součástí Rakousko-Uherska-prohnilého Habsburského soustátí, ve kterém měli navíc slovanské národy početní převahu nad těmi vládnoucími Germány i Maďary. Češi museli bojovat v rakousko-uherské armádě například i proti svým slovanským příbuzným Rusům. Z větší části se ale nechávali dobrovolně zajmout, nebo i sami dezertovali do nepřátelského, většinou ruského zajetí. V zahraničí, opět především v Rusku pak vznikaly tzv. legie, které naopak bojovaly na straně dohodových mocností. A jak reagovali na válku čeští politici? Na jejím samém počátku řada politiků zůstávala loajální rakousko - uherské monarchii. Jak se ale válečné události vyvíjely měnil se jejich postoj k Rakousko-Uhersku. Zcela jiný postoj k válce i Rakousko-Uhersku měl mmj. pozdější první prezident Československa T.G. Masaryk. Ten se po řadě sondáží doma i v zahraničí přesvědčil o další bezvýchodnosti českého osudu v rámci monarchie a zahájil široce koncipovanou přípravu protihabsburského odboje. O svých představách vytvoření samostatného českého státu jednal s některými názorově spřízněnými poliiky. Ti pak vytvořili tajný výbor odboje, později známý jako česká Maffie. V prosinci 1914 odešel Masaryk do zahraničí, kde s velkým úsilím v odbojové práci pokračoval. Byl tam informován o situaci v Česku/především naším druhým prezidentem Edwardem Benešem/. Odbojáři doma i v zahraničí potřebovali především vítězství dohodových mocností, proto podporovali zahraniční legionáře, kteří jako vojáci bojovali proti centrálním mocnostem. Podobně jednali i slovenští odbojoví politici a v této době i situaci se zrodila myšlenka společného státu Čechů a Slováků. Za Slováky byl v této věci nejaktivnější M.R.Štefánik. Průběh války v roce 1917 pak poznamenala říjnová revoluce v Rusku. Nedlouho po ní vystoupilo již ne carské Rusko z války./3.3 1918/

Dne 6.1. 1918 na tzv. Tříkrálové deklaraci bylo českými politiky i čelními představiteli kulturního života již veřejně vyhlášeno právo utlačovaných národů v habsburské monarchii na sebeurčení. V červenci téhož roku byl v Praze obnoven český Národní výbor. Na začátku podzimu 1918 stíhala rakousko-uherskou armádu na bojišti jedna porážka za druhou. Brzký konec habsburské monarchie byl tehdy již jen otázkou času. Dne 18. října 1918 předal T.G.Masaryk vládě USA, které též bojovaly na straně Dohody , prohlášení československé nezávislosti, známé jako Washingtonská deklarace. A pak už přišel samotný 28. říjen 1918.Tohoto dne byla v Praze zveřejněna nota ministra zahraničí Rakousko-Uherska o kapitulaci celé monarchie. Tato zpráva se stala podnětem k demonstračnímu vystoupení obyvatelstva Prahy, které spontánně vyhlašovalo československou nezávislost. I když bylo třeba řešit ještě množství problémů, je 28. říjen 1918 považován za vznik samostatného a nezávislého Československého státu. Já sám ho ze všech výše uvedených státních svátků považuji za ten nejdůležitější.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1798x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2246x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1676x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1646x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1579x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1686x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1526x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1719x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1644x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1582x, 11.7.2017
Musím vydržet 1582x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1354x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1427x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1310x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1682x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1360x, 2.8.2017
Zubní protézy 2561x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2666x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1222x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2098x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1193x, 1.11.2017
Gaučáci 1262x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5858x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13777x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1154x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2921x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 1056x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1422x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 2038x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5078x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 18076x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 984x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1105x, 5.3.2018
Bolesti v krku 968x, 5.3.2018
Josef Bedrna 1050x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1083x, 2.4.2018
Kulhání 1023x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 987x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 971x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1174x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 1053x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 834x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 848x, 27.5.2018
Zácpa 1017x, 27.5.2018
Výchovný význam her 956x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 995x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 929x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 845x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 724x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 813x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 793x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 1047x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 683x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 798x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 761x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 971x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 620x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 926x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 607x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 583x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 571x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 796x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 617x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 602x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 859x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 530x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 534x, 4.9.2019
O našich kronikářích 582x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 644x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 818x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 813x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 547x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 491x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 563x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 476x, 1.12.2019
Olinko, díky 511x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 542x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 525x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 522x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 617x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 628x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 554x, 2.3.2020
Já a koronavirus 532x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 561x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 750x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 710x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 529x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 587x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 536x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 561x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 533x, 1.6.2020
Rouška 786x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |