Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Problematické otázky českých dějin - část 12

2. 3. 2020

Václav II. nejbohatší přemyslovský král

Po smrti Přemysla Otakara II. v létě roku 1278 na Moravském poli bylo jeho synovi Václavu II. pouhých 7 let. Jeho poručníkem v Čechách ještě před svou smrtí stanovil Přemysl Otu Braniborského do doby než bude Václav pokud ne zcela plnoletý, tak aspoň starší. Ota se však se svými Branibory zhostil tohoto úkolu po svém. Období zhruba pětileté braniborské okupace Čech patří v našich dějinách k těm hodně trpkým. Zemi zachvátila vedle krutého řádění drancujících Braniborů také vlna domácích bojů mezi šlechtickými skupinami a díky neúrodě též hladomor. Samotný Václav II. byl v této těžké době jako dítě nejprve vězněn na hradě Bezdězi a poté dokonce Otou Braniborským odvlečen z Čech do ciziny, kde jeho věznění pokračovalo. Teprve v roce 1283 se král Václav jako dvanáctileté dítě vrátil do Prahy. V tomto věku samozřejmě sám vládnout nedokázal. Na scéně se proto objevil jeho nový poručník -druhý manžel jeho matky královny Kunhuty jistý Záviš z Falkenštejna zámožný šlechtic z mocného rodu Vítkovců.

Tento hrabivý kariérista využil svého vlivu na dětského krále a po několik dalších let byl vlastně nejvyšším pánem v Čechách on. Teprve na začátku dospělosti prohlédl Václav II. jeho nekalý vliv a roku 1290 nechal Záviše popravit. Teď byl samostatným právoplatným vládcem on. Jakýpak byl Václav II. vlastně panovník? Podle některých historiků skvělý, podle jiných průměrný a někteří ho dokonce považují za slabocha. Jaký byl ale opravdu? Hodně záleží na úhlu pohledu. Na interpretaci. V každém případě byl úplně jiný než jeho otec Přemysl.

Nebyl to král rytíř ani král válečník. Během své nedlouhé vlády téměř s nikým válku nevedl. V Čechách zase po letech panoval za jeho vlády mír. Přesto nakonec jako státník dosáhl prakticky stejných, ne li větších úspěchů jako jeho bojovný otec. Václav byl totiž velmi schopný diplomat, navíc ochotný naslouchat moudrým radám svých diplomatických expertů. A navíc měl štěstí. Především v tom, že právě za jeho vlády odhalily kutnohorské stříbrné doly své ohromné bohatství v plné míře. A Václav toho bohatství také v plné míře dokázal využít. Neválčil, ale vpřed se dostával pomocí žádaného českého stříbra a také finesami práva a diplomacie. Vládl méně efektně než Přemysl, jakoby úřednicky, ale o to pružněji. Svou zahraniční politiku navíc nesměroval jako jeho otec na jih, ale naopak na sever do sousedního Polska. I v tom mu přálo štěstí.

V Polsku zrovna zemřel poslední král z rodu Piastovců. Nastaly tam pochopitelně zmatky kolem volby nového krále. A bohatý Václav se brzy stal jedním z kandidátů na polský trůn. Václav svými diplomatickými schopnostmi i lišáckou obratností a vypočítavostí ovládl nejprve jižní části Polska a nakonec po překonání všech problémů i díky skvělé sňatkové politice/oženil se s polskou princeznou Eliškou Rejčkou/se na sklonku léta roku 1300 stal polským králem. Na počátku nového století byl Václav II. na vrcholu své moci. V této době patřil ještě ne třicetiletý Přemyslovec k nejmajetnějším i nejvlivnějším panovníkům Evropy. A to vše dokázal prakticky bez zničujících válek.

Přesto se v závěru své vlády v prvních letech 14.století dopustil mocný Václav osudové chyby. Osudové ani ne tak pro sebe, jako pro svůj přemyslovský rod. Začátkem roku 1301 náhle zemřel uherský král Ondřej III., shodou okolností rovněž poslední z rodu Arpádovců a rovněž bez mužského potomka. A Uhry se najednou octly ve stejné situaci jako nedávno Polsko. Václav už nedokázal zapřít svou ctižádostivost. Zatoužil i po uherské koruně a vrhl se do nového dobrodružství v Uhrách, kde po smrti krále nastalo období bezvládí. Ne Václav II. se sám uherským králem nestal. To by už bylo trochu příliš na muže nerytířských mravů, kterého stále někteří považovali za slabocha. Mistrnou diplomacií i bohatstvím kutnohorského stříbra však dokázal, že čekatelem na uherskou korunu se stal jeho jediný syn, tehdy teprve dvanáctiletý Václav III. Toho si vyloženě přála i vysoká uherská šlechta. A tak je Václav III. zvolen koncem léta roku 1301 uherským králem. Přemyslovský rod tak vládne ve třech středoevropských státech a je na samém vrcholu moci za celou svou historii. Nebude to však trvat dlouho a přijde jeho pád. Ba více než pád, přijde úplný a definitivní konec mužů z přemyslovského rodu. Ale o tom až příště.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1766x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 2215x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1649x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1609x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1546x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1653x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1495x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1681x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1616x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1550x, 11.7.2017
Musím vydržet 1549x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1329x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1392x, 27.7.2017
Kdo se stále vzdělává... 1273x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1652x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1323x, 2.8.2017
Zubní protézy 2527x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2635x, 5.9.2017
Marku a Kamile: ,,Díky“ 1191x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 2068x, 1.11.2017
Nevzdávej se 1165x, 1.11.2017
Gaučáci 1227x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5818x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13742x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 1117x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2896x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 1029x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1384x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 2004x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 5047x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 18041x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 952x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 1075x, 5.3.2018
Bolesti v krku 937x, 5.3.2018
Josef Bedrna 1019x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 1054x, 2.4.2018
Kulhání 1001x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 958x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 934x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 1147x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 1021x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 805x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 815x, 27.5.2018
Zácpa 987x, 27.5.2018
Výchovný význam her 926x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 968x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 899x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 818x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 696x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 780x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 761x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 1017x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 652x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 766x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 730x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 941x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 592x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 895x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 577x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 552x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 532x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 764x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 589x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 566x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 827x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 511x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 503x, 4.9.2019
O našich kronikářích 549x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 612x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 789x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 783x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 519x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 456x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 534x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 442x, 1.12.2019
Olinko, díky 478x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 514x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 495x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 495x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 587x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 598x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 521x, 2.3.2020
Já a koronavirus 499x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 534x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 714x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 682x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 495x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 558x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 505x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 524x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 503x, 1.6.2020
Rouška 759x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2024 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |