Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Den české státnosti aneb Václav nebo Boleslavové

30. 9. 2018

Na pátek 28. září letos připadl v souvislosti se svátkem sv. Václava tzv. Den české státnosti. Lidé neznalí české historie se nad tímto datem nijak nepozastavují. Historici ho považují za historický nesprávný. Proč? Co se vlastně 28.9 roku 929, nebo spíše a mnohem pravděpodobněji až roku 935 tak významného událo? Tohoto dne před více než tisíci lety měl být zavražděn patron české země - kníže svatý Václav. To datum 28.9 je ale svým způsobem správné. Jen je nutné posunout roky o nějakých pár desítek let dopředu. Přesně do roku 995, kdy došlo k vyvraždění rodu Slavníkovců na jejich centrálním hradišti v Libici nad Cidlinou. Teprve k tomuto roku lze snad hovořit o počátcích sjednocení Českého státu pod vládou vítězného rodu Přemyslovců v čele s tehdejším knížetem Boleslavem II. Zdůrazňuji ,,druhým", tedy tím, který nebyl bratrovrahem svatého Václava, ale jeho synem.

Za toho ,,zloducha", který pozdějšího patrona české země měl zavraždit je označován také Boleslav, ale první. On ho vlastně ale ani osobně nezavraždil, což potvrzují i značně historicky nevěrohodné církevní legendy. Napsány byly hned čtyři. Dvě v latinském jazyce/nejznámější je Kristianova legenda/. a dvě ve staroslověnštině. Všechny podávají údaje o Václavově životě i smrti značně nehodnověrné, všemožně přikrášlené s mnohými vyloženými výmysly. Dalším paradoxem je, že každá z legend popisuje sv. Václava trochu jinak.

Jediným skutečně historicky hodnověrným důkazem o pouhé existenci českého patrona je kratičká zpráva z kroniky saského kronikáře Widukinda. Ta k roku 929 uvádí, že tehdy se stal kníže Václav poplatným zakladateli saské dynastie Jindřichu I. Ptáčníkovi. Žádné jiné historicky hodnověrné zprávy o svatém Václavovi neexistují. Veškeré svou přesností až udivující údaje z Václavova života jsou jen výplody umělecky snad významných, ale historicky zcela nevyhovujících církevních legend. Církevní instituce v Čechách prostě svého mučedníka potřebovala. Tím spíše, když se připravovalo založení pražského biskupství./založeno mezi lety 972-975/.A Václav byl pro ni více než ideálním kandidátem.

Jaká je však historická skutečnost? Jak uvádí výše uvedený kronikář Widukind, roku 929 se Václav stal poplatníkem německého vládce Jindřicha I. Ptáčníka. V čem poplatnost spočívala? Václav se zavázal odvádět Ptáčníkovi každý rok poplatek 120 volů a 500 hřiven stříbra. Ten pak skutečně od roku 929 několik let pravidelně odváděl./Rok 929 označovaný původně za dobu Václavova zavraždění je tím jaksi mimo./ Nešlo však jen o tento poplatek. Václav svým způsobem vlastně uznal jakousi svrchovanost Ptáčníka nad sebou samým a co bylo horší svrchovanost Němců nad Čechy. A komu se to nelíbilo? Samozřejmě jeho bratru, vzpurnému Boleslavovi I..K vraždě na jeho hradišti ve Staré Boleslavi patrně opravdu došlo. Těžko však lze souhlasit s tím, jak to až do neuvěřitelných detailů podávají církevní legendy. Boleslav I. se po Václavově smrti stal knížetem v Čechách. Václav mu však ,,zanechal" jen území v rozsahu zhruba dnešního Středočeského kraje. Na rozdíl od smířlivého Václava se Boleslav Němcům okamžitě vzepřel a poplatek přestal odvádět. Vytrvalo to plných 14 let. Roku 950 získal nový německý vladař Ota I. nad Boleslavem konečně převahu. Definitivně srazit na kolena se mu ho ale nepodařilo. Onoho roku došlo spíše k usmíření obou vladařů, než k nějaké svrchovanosti Němců nad Čechy. Důkazem toho je, že o 5 let později porazila spojená česko-německá vojska na řece Lechu Maďary a učinila tak definitivní konec jejich nájezdům do střední i západní Evropy. Na sklonku vlády Boleslava I., snad tento kníže připojil k již jednotným Čechám i Moravu a další území a připravoval i zřízení biskupství v Praze. Toho se však již nedožil a toto biskupství založil až jeho syn Boleslav II. Tento druhý Boleslav pak rozšířil hranice českého státu až daleko na východ, když k Českému státu připojil i dnešní Slovensko, části dnešního Polska, Maďarska a dokonce i Ukrajiny. Svatý Václav naproti tomu vládl jen značně omezenému území Čech. Kdo má tedy z historického hlediska pro Český stát větší význam? Václav, nebo ti dva Boleslavové-údajný bratrovrah a jeho syn? Jaké datum se má připomínat ke svátku Dne české státnosti? To zářijové z roku 935, nebo to z roku 995?....

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1443x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1884x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1334x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1313x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 1229x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1353x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 1182x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 1374x, 19.4.2017
O rodiče se musím postarat 1301x, 22.6.2017
Kouření z jiného pohledu 1231x, 11.7.2017
Musím vydržet 1236x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 1049x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 1029x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1330x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 1014x, 2.8.2017
Zubní protézy 2182x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 2315x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1757x, 1.11.2017
Nevzdávej se 887x, 1.11.2017
Gaučáci 908x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 5444x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 13433x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 812x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2568x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 754x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 1086x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1705x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 4335x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 17579x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 652x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 754x, 5.3.2018
Bolesti v krku 620x, 5.3.2018
Josef Bedrna 703x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 728x, 2.4.2018
Kulhání 725x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 688x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 621x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 813x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 712x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 524x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 511x, 27.5.2018
Zácpa 653x, 27.5.2018
Výchovný význam her 627x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 690x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 588x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 494x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 429x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 498x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 475x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 479x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 348x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 445x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 428x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 426x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 262x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 393x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 290x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 217x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 222x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 261x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 309x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 274x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 292x, 1.7.2019
Jak to bylo s tabákem 173x, 4.9.2019
Mámu nikdy neopustím 204x, 4.9.2019
O našich kronikářích 229x, 4.9.2019
Jak to bylo v srpnu 1968 273x, 4.9.2019
Seriál o romantismu 8 261x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 9 241x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 10 215x, 1.10.2019
Seriál o romantismu 11 163x, 1.11.2019
Jako kníže Rohan 256x, 1.12.2019
Seriál o romantismu 12 152x, 1.12.2019
Olinko, díky 162x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 13 204x, 1.1.2020
Zmatek na železnici 201x, 1.1.2020
Seriál o romantismu 14 193x, 1.2.2020
Únorové dny roku 1948 290x, 1.2.2020
Dvě knihy o toxikomanech 286x, 2.3.2020
Seriál o romantismu 15 258x, 2.3.2020
Já a koronavirus 192x, 11.4.2020
Letošní velikonoce 274x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? část 1. 381x, 11.4.2020
Kdo byli Pikarti? Část 2 302x, 11.4.2020
Existoval Drákula? 156x, 1.5.2020
Když v ráji pršelo 260x, 1.5.2020
Mé výlety na Jinčov 186x, 1.5.2020
Můj postoj ke koronaviru 204x, 1.5.2020
Můj názor na pendlery 199x, 1.6.2020
Rouška 227x, 1.6.2020

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2022 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |